VELKOMMEN TIL FORLAGET FAGERVOLL

POET OG FORFATTER ROALD DANIELSEN

MITT SISTE DIKT SKREVET SØNDAG MORGEN 22. NOVEMBER, KAN DU LESE PÅ LINKEN "DIKT OG VERS" SOM DU FINNER PÅ MENYEN TIL VENSTRE

SANNHETEN OM HVA SOM FOREGÅR I VERDEN ER IKKE LETT Å FINNE, MEN START HER OG GRAV VIDERE SELV:    

NÅ SKAL FOLK I BENGTSFORS ANGI ALLE SOM IKKE FØLGER REGLENE
Jeg har ventet på dette. Akkurat som i Kina blir det nå i lille Bengtsfors i svenske Dalsland. Alle som ikke følger reglene fordi de ikke tror på bløffen, skal røykes ut ved at nabo hisses på nabo og holdes i karantene til de tar vaksinen. Angiveri er noe svineri som Storebror nå setter i system for å fjerne all motstand. Dermed er jeg selv i faresonen, åpen som jeg er med mine meninger. Derfor har jeg skaffet meg pustemaske som skal på utendørs straks dette blir påbudt. Jeg later som jeg samarbeider for å holde forræderne på avstand. Og jeg slutter å informere mine omgivelser. Har de ikke skjønt dette nå, skjønner de det aldri. Det gjelder å komme levende gjennom den største trengselstid i historien. Godt forberedt på å klare meg selv har jeg anskaffet reserver. Jeg er på vinnerlaget, for råttenskapen må bare få råtne ferdig og forsvinne av seg selv. På andre siden av krisen blir det fint. Håper du også klarer å komme deg dit.

 

UNDERLIG AT SÅ MANGE FORTSATT TROR PÅ POLITIKERE OG EKSPERTER
Når en påstått pandemi ikke tar livet av mer enn 1 prosent av smittede, burde alle forstå at noe er galt, Likevel kjøres første runde uhindret. Neste går de fleste også på, de påståtte "smittetilfeller". Like falsk som forgjengeren og avløses av tredje runde som er løftet om en "mørk vinter" hva nå det betyr. Alt dette skjer ikke uten at noen vil det og med en hensikt som er full kontroll over en desperat og livredd befolkning som kan ledes hvor som helst. Og det er inn i en helt ny teknologisk verden, den fjerde industrialiseringen der kunstig intelligens tar over elektronisk styring av folks tenkeboks. Fra nå av skal folk bare gjøre som de blir fortalt og testen av hvor lett dette er, pågår nå. Bær maske, hold avstand og gå i karantene! Følg ordre og ikke kritiser regjeringen. At det var så lett, skulle vel ingen ha trodd.

 

TÅKEN LETTER SAKTE OVER SANNHETEN SOM ER HOLDT SKJULT
Verdens regjerende ubegripelig styrtrike elite kan ikke lenger skjule seg. Over jordens milliarder av vanlige mennesker har de bestemt alt fra vugge til grav. En håndfull familier eier 90 prosent av verdens rikdom. Ingen kan skaffe seg slike formuer på helt ærlig vis og det har vært utøst mye blod på deres grusomme vei. Moderne teknologi er nå ikke bare elitens kommunikasjonsmiddel, men kan også brukes mot ormen som nå biter seg selv i halen og sakte eter seg selv opp. Folket er overtallig suveren og kan egentlig lett gripe eliten, var det ikke fordi at denne banden lenge har hatt et forsprang samt at de har fordummet verden så de ikke skjønner hvem deres fiende er. Skolegang, underholdning og nyhetsmedia er så underernærende at det lenge har gått som eliten vil. Men faren øker for at folk våkner og kjemper imot. Dette er den kamp som pågår nå da eliten har utløst panikken over et virus som ikke finnes, for å gjøre folk så livredde at de tar imot giftsprøyta som de tror vil gjøre dem friske.


VAKSINE FØR OG NÅ ER SOM NATT OG DAG OG MÅ IKKE OVERVURDERES
Edward Jenner oppdaget i 1896 at man i en frisk kropp kunne skape antistoffer mot vannkopper ved å sprøyte inn en svak dose kopper som kroppen kunne tåle og derved selv bygge opp et adekvat forsvar. Dermed ble vaksinering redningen mot vannkopper og etter hvert andre epidemiske sykdommer. Moderne vaksine inneholder mange flere stoffer som testes mot enda flere sykdommer, blant annet den årlige influensaen. Årets utbrudd ble en misforstått miks av influensa og skader av intens elektrosmog fra storbyenes massive elektromagnetiske stråling fra trådløs mobiltelefoni, kameraer og antenneskog. 5G hadde brakt alt opp på et farlig nivå. Dette gjorde at årets virus ble ansett som annerledes og måtte takles deretter. Kampen om størst mulig andel av vaksinemarkedet ble hektisk og forhastet uvøren, men til slutt kom man frem til ulike vaksiner som inneholdt aluminium, fosterceller fra aborter samt små porsjoner bakterier eller virus med mere. Men ettersom Covid-19 ennå ikke er ekstrahert og isolert (og derfor kan sies ikke er bevist eksisterer i det hele tatt) har man tilsatt en mengde andre ulike sykdomsstoffer i blandingen i håp om at det skal virke mot denne nye mystiske sykdommen. De forskjellige laboratorier har sine spesielle blandinger og kjemper grådig om din del av kaka. Uansett hvilken man velger, må man ta to doser med litt tid mellom. Reaksjonen blir ubehagelig hodepine, kvalme og feber slik at noen kanskje vegrer seg for å ta dose 2. Noen vil kanskje heller bli smittet og la kroppen brenne ut influensaen selv som den gjør i friske kropper. Vaksinen gjør ofte vondt verre i syke kropper som kan dø av den. Derfor kan motivet med vaksinen være noe helt annet enn å gjøre folk friske.

 

KAMPEN OM FORTJENESTEN AV DEN MEST EFFEKTIVE VAKSINEN I FULL GANG
For noen få er Covid-19 virkelig Big Business. For resten er det bare tap og lidelse. Men nå er særlig produsentene av vaksine helt på tuppa og kjemper om den mest effektive vaksinen. En av dem sa deres vaksine var 90 prosent effektiv. Så kom en annen og sa deres var 94 prosent effektiv. Med slike tall prøver de å overbevise livredde kjøperne som står i kø for å berge livet. Mange nekter likevel og peker på at informasjonen er utilstrekkelig og at vaksinen langt fra er sikker. Det holder ikke med et stikk, men må tas med ulike mellomrom. Detaljene ved testen er ikke kjent, hvor mange innleggelser og hvor mange døde? Definisjonen av "effektiv" er så tvilsom at mange skeptikere ikke godtar forsøket på salget av nettop den og den vaksinen. Hva vil skje med en person etter et år eller to  med flere sprøytestikk? Det svarer ingen på og blir derfor en sjanse å ta. Men skremmes massene tilstrekkelig opp, er slike bagateller ikke viktige lenger. For nå gjelder det å komme unna et virus som ingen ennå har bevist eksisterer! Ringer ikke alarmen nå, kan det allerede være for sent. Våkne heller opp og avslør hele det råtne globale politiske spillet om makten over duperte masser som er tiltenkt slavetjeneste for en elite som da kan velte seg i luksus.

 

DØDELIGHET OG SMITTE AVTAR, MEN IKKE SKREMSELSPROPAGANDA
Storebror har tydeligvis en baktanke med å fortsette å skremme befolkningen med det som noen nå kaller "Covid-1984". Pustemaske, håndsprit, avstand og karantene er strenge regler som påstås er årsaken til at tallene synker. Se hvor flinke vi er, lissom. Første bølgen er over og snart andre bølgen også, men det gikk ikke slik som de håpet for flere og flere skjønner at dette er et spill. Det reelle resultatet av det hardeste tiltaket, nedstengning, vil vise seg i statistikken over konkurser og selvmord i tiden som kommer. Målet er å vaksinere alle med hemmelige stoffer noen mener er "nanobots" som kan reagere på ulike frekvenser elektromagnetisk stråling og kan derfor fjernstyres. Derfor fortsetter man å inngyte frykt i folk slik at de lammes og ikke kan tenke klart og derfor kan la seg presse til å vaksineres med andre midler. De fleste ser ikke så lett at statistikken og både dødstall og smittetall er oppblåst og derfor feil. Mange eksperter har påpekt dette, men det vil ikke myndighetene ha noe av fordi det kan ødelegge hele operasjonen.
   

  

FUSKET MED SMITTETILFELLER HENGER SAMMEN MED VALGFUSKET I USA
Forsøket med fordummingen av verdens befolkning, har ikke lykkes helt, men vaksinen hadde tettet hullet. Derfor forstår en liten del av oss hva som foregår og roper varsko. En forsker hos Pfitzer innrømmer nå at det jukses med tester og at statistikken på smittetilfeller er feil. Nå som vi forstår at skremsels-propagandaen er en gigantisk politisk bløff, er det ekstremt viktig å finne sannheten. Mistanken om valgfusk i USA blir selvsagt tilbakevist av dem som påstås fuske og lyve, blant annet statskontrollert media og alle venstrevridde politikere støttet av kjøpte og betalte eksperter. Man må være hardt rammet av fordumming om man ikke aner ugler i mosen her. Arbeidet med innføringen av New World Orders diktatur og fjerning av allmenne friheter har pågått for lenge uten at dette er forsøkt stoppet. Bedre sent enn aldri, men valget i USA kan endre alt om bare legale stemmer telles og falske ikke. Men fuskerne hyler og sier at valget allerede er avgjort og derfor ikke trenger høyesteretts dom. Som om de er livredd for å tape. Valget er ikke avgjort før høyesterett sier de ikke ser noe fusk. Da må presidenten erkjenne nederlaget. Mobben av hylende bråkmakere som knuser vinduer og raner butikker før de setter fyr på dem og bilene utenfor, hører til dem som vil ha en ny president hvilket sier litt om standarden. Men når sittende president har sverget å drenere denne sumpen og skjelt media ut for å lyve, sier det seg selv at de gjør alt for å få ham bort. Gud hjelpe oss hvis de klarer det.

                                                                                           

SJEKK MINE KILDER OG GRAV VIDERE SELV. GOOGLE HENRY MAKOW, ZEROHEDGE, CORBETT REPORT, BREITBART, DAVID ICKE, VAKEN, DOCUMENT, for å nevne noen...          

 

   FORLAGET FAGERVOLL


Forlaget Fagervoll er en nettbasert presentasjon av mine tekster som er gratis lesbar for alle som vil. Noen bøker har det likevel blitt og flere er under arbeid. Poesi og prosa som dikt og fortellinger, avhandlinger og eventyrlig fantasi til underholdning og føde for tenkende hjerner. Noen av tekstene kan glede og inspirere, mens andre kan forarge og skremme. Velkommen til å lese mine tekster som gjerne kan gis både ris og ros i kommentarfeltet nederst.
 
Med hilsen

ROALD DANIELSEN
FORLAGET FAGERVOLLDenne nettside ble opprettet den 15. juli 2010
Copyright:  Forlaget  Fagervoll  og  Roald  Danielsen

TANKER OMKRING DET Å SKRIVE

OM SKRIVETØRKE I TOMT HODE 
Av og til er man helt tom for ideer og da må man henge litt til tørk for å få ny futt. Kanskje det hjelper å reise litt? Eller søke kontakt med andre skribenter som også henger på en snor? Eller lese en bok andre har skrevet?

Selv midt i et prosjekt kan man stoppe opp. Da er det bedre å vente litt enn å skrive bare tull.  Men når gnisten kommer tilbake, en god ide er unnfanget og fødes, da går pennen varm igjen!

Jeg har selv opplevd skrivetørke mange ganger. Å skrive på kommando går ikke. Man må rett og slett få ånden over seg. Da kommer teksten som en buldrende foss og tørken er over for nok en gang.

ROALD DANIELSEN


OM Å SI TING MED ENKLE ORD

Albert Einstein sa en gang til en kollega: "Forklar meg dette som om jeg var et lite barn!"
Denne velkjente kloke mannen har gitt verden mange visdomsord og forsto tydeligvis verdien av enkle ord fremfor kompliserte formuleringer som mange bare later som de skjønner. Som matematiker og fysiker overgikk han selv de aller skarpeste og forsto ligninger som bare få kunne følge med i. Likevel var han altså tilhenger av det helt enkle og lille.

Mange vitenskapsmenn og andre høyere utdannede personer har gått i den fellen å tro at det er viktig å demonstrere at man kan mange fremmedord og dermed vil vise hvor flinke de er. Den virkelig kloke er den som går inn for at flest mulig lyttere eller lesere skal forstå hva som blir sagt. De andre vil heller imponere og briljere med fine og velklingende ord og formuleringer som saktens kan være både interessante og underholdende. Men kanskje da bare for noen og lar de andre henge i luften som et spørsmålstegn. Selv om de later som om de har forstått alt sammen!

Som forfatter har det vært viktig for meg å få frem et poeng med enklest mulig formulering av kjente ord. Å prøve å imponere mine lesere med allskens adjektiver for å beskrive hver minste ting i detalj, er ikke min stil. Noen har likevel klart det med stor suksess og er blitt bestsellere. Beskrivende ord, altså adjektiver, er gode krydderier å ha i storyen, men det er best om de brukes med omhu. Det kan fort bli for mye krydder og da er mye av smaken forsvunnet.

Det enkle er ofte det beste, og som forfatter har jeg opplevd å høre at det jeg skriver er så koselig å lese på senga. Jeg håper ikke at det derved er søvndyssende, men at det var ment som god kritikk jeg gjerne tar med meg.
 
ROALD DANIELSEN


OM Å KUNNE GI KOMMENTARER
Du som besøker denne websiden er velkommen til å skrive en kommentar i boksen nedenfor. Ris og ros er like velkommen, men husk at det er regler for hva man kan poste på nettet. Av den grunn behøver man ikke være redd for å uttrykke seg. En liten hilsen kan være nok og er veldig hyggelig. Min webside er intet diskusjonsforum og kommentarboksen er heller ikke beregnet for lange dialoger. 

Som forfatter har jeg meninger og som sådan har man både venner og fiender. Alle trenger ikke være enig med meg, men det er bedrøvelig at enkelte kverulanter absolutt må uttrykke sin uenighet i form av kvalme kommentarer. Slike blir naturligvis straks slettet og blokkert.

Dersom du er interessert i mitt forfatterskap, er du vel også interessert i ord og kanskje skriver du også selv. I så fall er du ekstra velkommen til ikke bare å skrive en kommentar, men også å besøke vårt lille kulturhus i Bengtsfors som ligger i svenske Dalsland. Hos oss vil du finne både ord og bilder, men også musikk, dype tanker og mye moro.

ROALD DANELSEN


OM SKRIVEFEIL
Jeg skal da ikke påstå at det ikke forekommer skrivefeil i mine tekster. Det har jeg nemlig blitt gjort oppmerksom på flere ganger og det stemmer. Et ordtak sier: "Den som ikke gjør så mye, begår heller ikke mange feil. Og den som ikke gjør feil, gjør som regel ikke så mye annet heller." Man kan dra på smilebåndet av mindre enn dette. Skrivefeil er et fenomen som ikke har latt seg helt utrydde, til tross for all verdens fine retteprogram.

Det er imidlertid to typer skrivefeil som er viktige å skille fra hverandre. Den ene er rene slurvefeil eller tastefeil. Man skriver ikke lenger med penn og blekk, men det tastes på et brett med bokstaver som er koplet til en datamaskin. I farten kan man derfor lett trykke på feil tast, særlig hvis farten er stor som den ofte er hos meg. Slike feil kan også være vanskelige å oppdage, men avsløres gjerne ved et innebygd retteprogram. Men selv da kan enkelte feil slippe gjennom dersom det feilskrevne ordet er blitt til et annet ord som også står på listen.

Den andre typen feil er dem man begår i ren uvitenhet, altså at man ikke vet hvordan ordet skal staves. Man kan tro man vet det og så blir det likevel feil. Slike tabber er det ikke mange av i mine tekster, for om jeg er i tvil, sjekker jeg alltid ordet opp i en ordliste.

Det er dessuten alltid vanskelig å se sine egne feil, bokstavelig talt i det man har skrevet. Derfor finnes det korrekturlesere og redaktører som ser over teksten andre har skrevet. Enkelte ganger har man flere til å sjekke teksten, dersom denne er særdeles viktig å få helt korrekt.

På kommentarfeltene til bloggere og nyhetssider finnes en flom av uttalelser og det er fornøyelig å se hvor artig mange skriver, både på dialekt og sleng, med og uten feil. Både kunnskapsfeil og slurvefeil glimrer slett ikke med sitt fravær. Tvert imot, her vrimler det av skrivefeil som mange ganger kaller på latteren.

Skrivefeil er likevel irriterende å støte på for den seriøse leser. Mest irriterende er det for skribenten som oppdager feilen etter at teksten er gått i trykken. Det er dette man kaller "trykkfeildjevelen". Men det finnes andre feil som kan være farligere enn rene skrivefeil og det er å gå surr i teksten. En forfatter fortalte meg at han hadde skrevet en roman der han ved en forglemmelse lot samme person bli myrdet to ganger. Det oppdaget han etter at boken var trykket og som måtte derfor kasseres for omskriving og trykking på nytt.

Jeg forsøker så godt jeg kan å rette opp mine feil. Jeg tror derfor det ikke er så mange etter at teksten er gjennomlest og korrigert. Retteprogrammet på denne siden er ikke helt perfekt. Derfor må jeg finne feil og rette dem direkte på siden her, og da kan noen komme til å lese den uredigerte råteksten og derved finne flere feil før jeg har fikset det. Men jeg skriver ganske mye og begår derfor flere skrivefeil enn dem som nesten ikke skriver i det hele tatt.

Alt dette tatt i betraktning, håper jeg du får glede av å lese det du finner interessant på denne siden.

ROALD DANIELSENSkriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

ALLIS LYSNE | Svar 19.07.2018 21.17

Konspirasjonsteoretiker er et skjellsord for å latterliggjøre dem som er i stand til å avsløre den pågående sammensvergelse

ALLIS LYSNE | Svar 14.05.2018 11.12

På Island ble banksvindelen avslørt og direktørene puttet i fengsel og Staten selv overtok bankvirksomheten

Allis Lysne | Svar 09.05.2018 04.29

Plastic is Fantastic er det sagt, men sannheten er at plastik er forferdelig farlig

jürgen silling | Svar 09.03.2016 03.41

Underbart,
Bör läsas i lugn och ro med eftertanke...
JS

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.10 | 06:33

En liten limerick som du skal ha takk for, Egensnekra og lokalt hjemmegjort. Gi meg gjerne flere...

...
06.10 | 15:04

.. gi mersmak.
Første forsøk Bjørn

...
06.10 | 15:03

En forfatterspire fra Drøbak
fomler med dikt som sikkert blir mistak
Han stabler ord opp og ned bak og fram
men syns slett ikke det er rettfram
å la det hele..

...
06.10 | 13:31

Mange takk for dette kurset. Skal bruke god tid og lese det nøye. kanskje det kommer noe ut i andre enden ...

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE