ARKIV

FLERE AV DISSE INNLEGG ER DE RENE BOMBESJOKK FOR MANGE, MEN IKKE FOR DE SOM VIL VITE HVA SOM SKJER

HER LAGRES VISSE KORTE ARTIKLER FRA FORSIDEN

BILL GATES AVSLØRER HENSIKTEN MED FRIVILLIG KARANTENE
Ganske nylig holdt han et foredrag og sa at i fremtiden kan man ikke ha smittebærere gående løse rundt i samfunnet. Derfor vil myndighetene snarest utstede et sertifikat på at man er frisk og ufarlig. Selvsagt på grunn av at man har fått vaksine, som han for øvrig har patent på når det gjelder Corona. Folk klappet etter foredraget og røpet derved at de allerede er blitt så dupert at de ikke skjønner hvor dette bærer hen. Ikke bare vil mannen da mangedoble sin formue, men også at da vil alle mennesker bli påtvunget vaksine som gjør mer enn å hindre farlig smitte. Moderne vaksine er utviklet fra å være en god ting mot polio og vannkopper til å bli et redskap for kontroll av våre tanker og handlinger som er verdens kyniske lederes inderligste ønske og som Bill Gates vil si er til vårt eget beste. Frivillig karantene hjemme er derfor en trening i at fengsel er det rette sted for den som ikke er vaksinert.

 

 

ANTALL DØDSFALL AV CORONA I FORHOLD TIL ANDRE ÅRSAKER
I løpet av årets tre første måneder har totalt cirka 30.000 personer mistet livet av Corona-viruset mot sesongens vanlige influensa 100.000. På samme tid har 220.000 dødd av malaria. 250.000 selvmord. 300.000 døde i trafikken. 600.000 døde av alkoholskader. 1.000.000 døde av nikotin og 2.000.000 av kreft. 2.500.000 av sult samt 10.000.000 aborter. Det kan derfor neppe være faren for å dø av dette nye virus som får myndighetene til å skremme folk fra vettet. Propagandaen er fryktelig overdrevet og er tydeligvis igangsatt etter en plan som veldig få kjenner til og som kalles Agenda 21, og senere revidert og omdøpt til Agenda 2030. Dette er en global politisk plan som tar sikte på at en mektig elite vil sikre seg total makt over verdens befolkning ved hjelp av moderne teknologi. For å få folk til å gå med på dette, må de først gjøres så redde at de går med på hva som helst for å slippe å dø av Coronaviruset.

 

 

SPØRSMÅL SOM IKKE STILLES FOR Å LØSE GÅTEN MED ÅRETS INFLUENSA
Massemedia driver effektiv propaganda etter oppdrag fra visse storpolitiske krefter for å skremme folk til å gjøre ting de ellers ikke ville fått dem til. Som frivillig å stenge seg inne i egne hjem, hamstre doruller og holde god avstand til andre osv. Spørsmålet om hvor farlig dette virus er, har blitt besvart. Men spørsmålet om hva som er så spesielt med Wuhan, Milano og New York, der viruset har vært ekstra aggressivt, har ikke blitt stilt. Det korrekte svaret er helt i samsvar med hundrevis av advarsler, men er dysset ned. Svaret ligger i at nettopp disse storbyer for under et år siden ble oppgradert fra 4G til 5G. Google professor Olle Johansson og Deborah Tavares, så ser du hva jeg mener. Så lenge dette poeng ignoreres, vil problemet ikke løses og folk vil fortsette å dø av farlige 5G-stråler forklart som influensa. Alle skylder vi oss selv og vår familie å finne ut av det som myndighetene dekker over. Nok et spørsmål blir da: Hvorfor gjør de det?
 

 

ET PUSLESPILL ER IKKE FERDIG FØR ALLE BITENE ER PÅ RETT PLASS
Corona er et puslespill hvor noen bevisst skjuler viktige biter for å gi et helt annet bilde enn det som er korrekt. Alle byer med store utbrudd har tydelige og ferske spor av 5G. i Wuhan, som var først ut, rapporterer telefonselskapene at på tre måneder har 21 millioner telefonbrukere sluttet å bruke telefonen. Videoer har lekket ut på sosiale medier som viser at gatefeiere soper sammen hauger av telefoner i gatene. Andre videoer viser folk som faller død om på gaten, på jobb eller hjemme. Krematoriene klager over 4-5 ganger så mange lik å brenne hver dag enn vanlig. Forbruk av urner til asken er også mangedoblet den siste tiden. Forskere sier at 5G er en frekvens som forstyrrer frekvensen i hemoglobinets molekyler og hemmer dermed opptakelsen av surstoff i blodet. Symptomene likner influensavirus som angriper luftveiene. Kina underrapporterer sterkt antall dødsfall. Kineserne skriker ut at myndighetene lyver og rebeller har begynt og velte politibiler. Og massemedia tier om muligheten for at 5G har noe med saken å gjøre og skaper snarere panikk og redsel for et virus i stedet for å peke på at 5G kan være årsaken til elendigheten. Alle disse bitene må også på sin plass for å gi det riktige bilde av situasjonen. 

 

FORVENT LANGVARIG CORONA PÅ GRUNN AV MOTVILJE MOT SANNHETEN
Covid-19 er et tragisk og magisk faktum. Det forskes på spreng og letes etter spor under lyktestolpen men unngår visse områder som er obligatorisk tabu. For dette virus har nemlig intet med 5G å gjøre! Det har noen bestemt til tross for mange ting som mistenkelig nok tyder på nettopp det. Wuhan, Milano og New York fikk 5G startet opp sist høst og nettopp disse steder får nå kraftige utbrudd av dette magiske virus som hindrer oksygen i å tas opp i blodet og tar livet av folk uten influensa-symptomer. Det som uavhengige forskere har forklart skjer når kroppens normale vibrasjoner forstyrres av en slik tornado. Ettersom de fleste virker immun mot denne erkjennelse, vil den nærmeste fremtid vise hva som er riktig. Datahastighet er åpenbart mye viktigere enn sikkerhet, for databransjens profittbegjær, for nettavhengige og ikke minst for Storebrors overvåking. Men kanskje problemet bringer sin egen løsning: Reduksjon av antall individer som absolutt ikke vil vite sannheten. Den som lever får se.

 

MYE FARLIGERE MED STRÅLER FRA 5G ENN Å PÅDRA SEG INFLUENSA
Massemedia er skyld i den absurde psykose verden akkurat nå lider av. Årets influensa er et virus lik de fleste andre, men får skylden for skader av 5G. Disse stråler er millimeterbølger som vibrerer mange milliarder ganger i sekundet. Men Storebror trenger denne frekvens for å kunne spionere og kontrollere. Kina var tidlig ute med 5G-overvåking og ditto telefoner. Elektrosmog er ikke ufarlig og påvirker negativt kroppens egen cellulære vibrasjon. Man vet at hemoglobinet i blodet da hindres i å ta opp oksygen(!) slik at åndedrettet forstyrres og hjernen ikke får nok surstoff. Dette forklarer plutselige dødsfall på gaten, i butikker, på fabrikker og i hjemmene som er sluppet ut på sosiale medier. Massemedia tier om dette på grunn av ikke bare kinesiske munnbind men også kinesisk munnkurv.

   

INTERNETT ER I FARE FORDI ELITEN ER TRUKKET FRAM I LYSET OG AVSLØRT
Et fritt internett er ingen selvfølge. Nettet er skapt av elitens tenketank for eget bruk, men har sluppet ut til folket. Et praktisk verktøy for begge parter til å spre både fantasi og virkelighet. Problemet er nå at alle kan få vite hva som helst via nettet, grave og granske og ikke minst vurdere hva som er logisk og sant eller ikke. Eliten viser seg ha for mange svin på skogen og lik i skapet slik at råttenskapen tyter ut og lukter ille. Deres planer for folks fremtid likeså og de er nå i ferd med å realiseres. Når flere og flere nå oppdager dette spillet, kommer reaksjonen: Eliten må avsettes! Dette liker de selvsagt dårlig og har fremdeles makt over det meste, som for eksempel internett. Frykten for at de skal stenge internett helt eller delvis, henger derfor som en mørk sky over landskapet. Går de til dette skritt, vil det også ramme dem selv. Men hva kan ikke et villdyr gjøre som er jaget opp i et hjørne?     

 

 

TEST DINE MEDMENNESKERS INTELLIGENS VED HJELP AV CORONA
Forklaringen på årets hysteriske influensa er ikke lenger et mysterium. Et fritt internett lar oss vite alt vi trenger for å forstå. Men de aller fleste lar seg likevel lure av dem som har satt det hele i gang. Redselen har grepet hele verden mens eliten på toppen flirer av hvor dumme så mange virkelig er. Ikke engang media har klart å se gjennom tåka og betales pressestøtte for lydighet og i dette tilfelle skape maksimal panikk. Målet er åpenbart og mange tjener dessuten penger på hysteriet, mens det private næringsliv ellers legges i ruiner med de følger det vil få. Problemet er ytterst alvorlig, men ikke akkurat slik det blir fremstilt. Det hele er derfor et gigantisk bedrag for å skape en lammende redsel der verdens skjulte maktelite vil ha oss til gladelig å akseptere det som kommer, deres nye diktatoriske verdensorden.

 

SNART VIL VÅRE RETTIGHETER GJØRES TIL PRIVILEGIER PÅ LISENS
Om du har et skarpt blikk, ser du lett den røde tråden. For det som nå skjer er intet annet enn en djevelsk bedrag for å ta kontroll over verdens befolkning og ressurser. Maktpyramiden er avslørt og eliten på toppen er navngitt. Coronaspøkelset er et bedrag og en test på hva en kan få folk til å gå med på av idioti. Løkken er lagt rundt halsen og nå skal den strammes til. Man kan bli arrestert for å gå utenfor huset og trekke litt frisk luft. Å skaffe seg mat ved jakt og fiske er for lengst kun på lisens. Å ha en kjøkkenhage kan være neste skritt. Retten til eiendom likeså og retten til arbeid og det å eie penger og reise, for å nevne noe. Alt skal godkjennes og bare de som oppfyller reglene, vil få lisens. Sosial kreditt er allerede i gang i Kina, der hvor årets influensa også startet. Er du skarp nok, ser du nok sammenhengen.

 

NÅR FOLK VÅKNER ETTER MARERITTET, SER DE AT DE ER BLITT LURT
Ingen influensa varer evig og årets Corona vil brenne ut som alle andre før den. Men denne gang klarte toppene å utnytte den optimalt. Tragisk nok er mange døde, men ikke flere enn vanlig. Dødsfall som følge av 5G-stråling er mye høyere, men ikke tatt med. Wuhans og Milanos myndigheter får litt å forklare når folk krever å vite hva de har skjult om 5G-nettet. Hysteriet omkring Corona har snudd verden på hodet og dette eksperimentet viser at toppenes knep virker. Av desperat redsel går folk med på hva som helst og gir avkall på soleklare friheter i stedet for å storme ut i gatene og kreve de skyldiges hoder rulle. Men dette kan likevel skje. Derfor haster det med dempende vaksine og 5G-overvåking

 

VERDEN TRANSFORMERES, FØRST TIL DET VERRE, SÅ TIL DET BEDRE
Ingen tviler på at det nå kommer noe nytt. Ting skjer veldig fort og intet går tilbake til slik det var før. Det digitale kontrollsamfunnet er over oss og noen trekker i trådene. Eliten øverst på pyramiden er selv underlagt en overmakt som leder alle ting mot et punkt der det vil skje noe ytterst dramatisk. Systemene kollapser, de politiske, religiøse, økonomiske, akademiske, sosiale osv. Intet er til å stole på bortsett fra naturlovene og at det som har begynt å råtne, bare må få råtne ferdig. Da blir det til gjødsel og ny næring igjen. Derfor vil vi se alle ting forverre seg som tiden går og veldig raskt. Plutselig tennes en gnist av Universets Urkraft som setter dødsstøtet i verdens djevelske kropp. Dermed kan de som forstår de universelle naturlover komme frem fra sine skjulesteder og nyte den ekte freden og gleden som naturen skjenker dem som står på dens side.

 

EN ULYKKE KOMMER SJELDEN ALENE, OG NÅ STÅR VISST FLERE I KØ
Selv om Coronaviruset er en distraksjon fra noe som er mye farligere, er det saktens ille nok. Men folk dør av vanlig influensa også, så dette er ikke noe nytt. Verre er det som forsøkes skjult, virkningen av høyfrekvente vibrasjoner fra det nye mobilnettet. Paradokset er at myndighetene trenger 5G for å kunne drive den overvåking som alle kan se rulles ut nå for å få kontroll over massene. Plutselig forsto alle at nå er det alvor, men mer er på gang, da verdens finansielle system holder på å bryte sammen mens folk er opptatt av Corona. Men når bankene stenger dører og automater, blir det andre boller. Da trosses selv strenge forbud mot å samles i gatene. Pengene er blodstrømmen i samfunnet som tørker inn og gjør alt farlig på en annen måte da folk vil gå amok. Da kan myndighetene bombardere flokkene med sterke 5G-frekvens-kanoner som splitter uønskede grupper meget effektivt, eller de kan rett og slett skru av strømnettet. Og siden 5G skal igangsettes i de fleste store byer, vil folk fortsatt bli syke og dø slik de har gjort i Wuhan og Milano som Coronaviruset har fått skylden for.   

 

FORSTYRRENDE FAKTORER SOM KAN TYDE PÅ ALTERNATIVE FORKLARINGER
Når Bill Gates' fingeravtrykk finnes over alt hvor det dreier seg om tidenes pandemi, vil noen rynke pannen for ikke å si fryse på ryggen. Store penger er involvert som kan bety korrupsjon og hemmeligheter. Hans eierandel i laboratorieselskapet som eier patentet på Coronaviruset sier også sitt, sammen med hans eget selskap som arbeider med vaksine. Har man her med et hegeliansk fenomen å gjøre her? Problem, reaksjon, løsning? Ikke alle skjønner dette, men i så fall google det. USA og Kina med flere har ABC-våpen i sitt arsenal. B står for bakteriologisk som har vært forsket på i 50 år. Men nå har man også EM-våpen - elektromagnetiske - av den typen stråler som brukes i moderne telefoni, 5G. Kan denne krisen være resultat av en gigantisk test av slike farlige våpen, bakteriologiske og elektromagnetiske? Ettersom dette er en reell mulighet i denne iskalde kyniske verden og at det ikke nevnes i massemedia, er det absolutt grunn til å være urolig. Men den som overlever vil se.

 

 

PROPAGANDAEN VIRKER PERFEKT OG HAR DREVET VERDEN TIL VANVIDD
Redselen for å dø er normal, men brukes nå av en kynisk elite for å drive verdens befolkning som kveg inn under sin fulle kontroll. Med streng straff for ulydighet, er det klart at alle lar seg frivillig fengsle i sine egne hjem. Denne paniske frykten er mye farligere enn viruset, men effektiv for å oppnå et politisk mål. Dette viruskomplekset har flere sider og ubesvarte spørsmål, men Staten og media gir oss bare det de vil at vi skal vite. Ikke tenke, ikke grave og spørre, bare lyde ordre. Alle årvåkne forstår at noe er galt, men må passe seg for å kritisere Staten. Forfatteren George Orwell spådde dette for trekvart århundre siden. Næringslivet har nå stoppet brutalt og vil naturligvis kollapse mens folk holdes fanget og ikke kan gjøre noe. Spørsmålet er om når viruset brenner ut, vil da grepet rundt folket løsne? Eller vil det bli hardere fordi mange flere da vil bråvåkne og bli rasende?

 

TÅKEN LETTER OVER CORONA OG DENS FORHOLD TIL PENGER OG MAKT
Mens folk frivillig går i hjemme-fengsel på ubestemt tid med fare for å bli arrestert om de bryter reglene, ruller myndighetene uhindret ut femte generasjons mobilteknologi. Veldig få skjønner at dette er tidenes bedrag for å gjøre hele verdens befolkning handlingsløse og fordummet slik at de ikke fatter å gjøre motstand mot det kommende tyranniet. Objektiv forskning viser tydelig at 5G er ekstremt helsefarlig, og nå ser man påstått virusutbrudd i mange store byer som har startet opp det nye mobilnettet. Kina skjuler at de bare siden nyttår ifølge telefonselskapet har mistet over 8 millioner mobilbrukere. Videoer som har lekket ut viser folk som faller om på gaten, hjemme og på jobb, samt svære hauger av mobiltelefoner som feies sammen i gatene. Wuhan fikk 5G høsten 2019. Det fikk også Milano, hvor folk dør som fluer for tiden og man tvinges til å tro på TV-løgnene uten å mukke. Forvent at årets influensa avtar som alle andre har gjort, men at dødstallene stiger og karantenekravet fortsetter. Skjønner du ikke nå hva som foregår, kan du være det neste offer i statistikken.

 

VIRUSHYSTERIET MÅ KONTRES MED SUNN FORNUFT OG HANDLING
Jeg har tidligere sagt at sol, frisk luft og mosjon hemmer Coronaviruset (se arkivet). Men må legge til at varmebehandling og badstue knekker viruset. Kroppen bekjemper bakterier og virus med feber, mens varme opp til 60-70 grader tar kaka. En annen ting som styrker immunforsvaret er vitaminer og mineraler. Det får vi ikke så mye av i frukt og grønt som kjøpes i butikken og derfor heller må kjøpe direkte på gårder og frukthager lokalt eller dyrke selv. Sitroner er rike på C-vitaminer, spis en sitron hver dag nå og kom ut i sola for å samle D-vitaminer. En siste ting jeg vil nevne nå er å faste. La være å spise noe som helst en dag i uka, det renser kroppen og styrker forsvaret. Dermed er du nesten immun mot hva det måtte være også det "farlige" nye viruset som egentlig er et politisk verktøy for å kunne ta fra deg friheten til å
protestere mot makten noen vil ta over deg. Våkne opp nå!

 

ÅRETS VIRUS DISTRAHERER OSS FRA KOMMENDE ØKONOMISKE KOLLAPS
Sentralbankenes kriminelle måte å drive verdens finanser på har tydeligvis kommet til sin ende. Særlig amerikanske Federal Reserve som har monopol på verdens ledende mynt, den amerikanske oljedollar. Børsenes uro indikerer den brutale virkelighet mens næringslivet kollapser og jobbene fordufter. Bare idioter tror dette går bra. Sannheten er at noen har skylden for dette kaos og for dem kom Coronaviruset meget beleilig slik at folk får annet å tenke på enn å lynsje synderne. Mange mistenker Corona for å være et produsert ABC-(bio)våpen som både Kina og USA har mange av. Om dette graves det febrilt av skeptikerne og mange sjokkerende opplysninger er kommet frem, men heldigvis for synderne, så har de massemedia på sin side som trofast holder kjeften om mange saker som kan forstyrre deres planer.

 

 

HVA SOM SKJER I KINA NÅ, ER EKSTREMT BISARR OG IKKE TIL Å TRO 
Kina har blitt valgt ut for å teste en metode for depopularisering av sin enorme befolkning. AI - kunstig intelligens - er implementert i 80 av de største byene i og med 5G som har gjort folk syke så de dør av strålingen. AI sies å ha kommet ut av kontroll, det har "stukket av" og jaktes på av hemmelig politi. Ryktene lekker ut, men massemedia tier i lydighet mot dem som trekker i trådene. De merkelige dødsfallene får coronaviruset skylden for og propagandaen er så effektiv og skremmende at de har klart å kansellere fotballkamper og kanskje OL 2020. Men AI er ikke til å spøke med. Kina dro ut kontakten til 5G en stund som da medførte at folk følte seg bedre. Jeg håper dette er fake news, men alt er mulig nå som verden er på randen av kollaps.

 

MISTANKEN OM TO TYPER CORONA-VIRUS KAN VÆRE SVARET PÅ GÅTEN
Det startet i Wuhan, en storby i Kina med 11 millioner innbyggere. En by som nylig er ferdig utbygd med det superraske 5G nettverk for kommunikasjon og overvåking. Få måneder etter begynner folk å falle død om på gaten og på jobb uten tegn på sykdom. Samtidig starter årets influensa som får skylden for dødsfallene. Kineserne sier at myndighetene lyver og vil at mange av dem skal dø. Den kraftige strålingen fra 5G er kjent for å påvirke levende celler og liv negativt, men denne reaksjonen var i sterkeste laget. I rike Nord-Italia, herjer viruset, men ikke like mye i fattige sør. Forvent at viruset sprer seg fort i land med moderne nettverk, og særlig når 5G startes opp. Vanlig influensa vil komme og gå, mens Corona II vil herje en stund, til de kutter ut 5G. Hvis ikke kan det bli enda færre mennesker på kloden enn de 500 millioner Jacob Rothschild & Co ønsker seg.

 

REISELIV REGNES SOM EN VEKSTNÆRING, MEN HAR NÅ BLITT TORPEDERT
Hvis coronaviruset bare var farlig for svake og eldre, kunne vel disse beskyttes. Men nå tas alle over en kam og ødelegger næringslivet og skattegrunnlaget. Forbud mot reiser og en hel næring rammes ekstra hardt. Men når folk må holde seg hjemme fra skoler og arbeid, blir det lite liv i byen og handelen ellers også. Man trenger ikke være romekspert for å skjønne at dette går galt om kort tid, for utgiftene påløper mens inntektene stopper. Eneste forklaringen er at noen vil dette skal skje for å skape et kaos som skal dekke over andre synder. Hva dette er, kan hvem som helst finne ut ved å grave litt i det materiale som allerede finnes. For en liten klikk styrtrike psykopater har lenge syslet med å ta kontroll på hele planeten, og det er hva de holder på med nå.    

 

 

ALLE SAKER HAR FLERE SIDER, MEN OM CORONAVIRUSET SER VI BARE EN
Myndighetene forteller hva de blir fortalt av noen høyere oppe. Coronaviruset er veldig farlig og folk må holde seg hjemme som om det var unntakstilstand og portforbud. Spørsmålet om vi kan stole på informasjonen plager mange, men blir dysset ned. Media heier på samme hest som de fleste uten å stille skeptiske spørsmål som de burde. For det er mye i dette kaoset som ikke stemmer. Men heldigvis finnes folk på nettet som sprer opplysninger som krever en forklaring. Det er ikke bevist at corona er farligere enn andre typer influensa, og kun 2 prosent av smittede regnes med kan dø av viruset. Folk som er svake og eldre, som ved andre epidemier. Hvorfor er myndighetene så redde for at folk skal dø? Deres planer er jo at befolkningen skal reduseres. Og hvorfor snakkes det om obligatorisk vaksine og at politiet snart kan gå inn i privat hjem og hente folk ut for karantene og vaksinering? Myndighetene liker ikke at man stiller slike spørsmål, hvilket er enda en grunn til å undres på hva som egentlig skjer.

 

 

KAMPEN MOT ÅRETS INFLUENSA NÆRMER SEG DET GANSKE ABSURDE
Vi vet det nå. Viruset er sluppet ut fra en lab i Kina og Bill Gates har vaksinen som han venter litt med for å få opp prisen. Falun Gong i Kina er en bevegelse som bygger på meditasjon, sannhet, rett og fred. Dermed blir de fiende av Staten som derfor forfølger dem. FG sier at coronaviruset et råttent spill for å få kontroll over folket. 5G er nødvendig for elektronisk kontroll via kameraer og telefoner, mens årets influensa er for å skremme folk til å holde seg hjemme så Staten kan få tak i dem de tror opponerer og sette dem i karantene. Alle er vettskremte og lett å ta kontroll på, ikke bare kineserne, men også i lille Norge som nå tar helt unormale og absurde tiltak for å redde seg fra en stakkars vanlig influensa som dessverre tar flere hundre tusen liv hvert år. Frykt bedøver logisk sans men vi som er våkne venter på deres neste skritt. Spillet er begynt men aldeles ikke over. 

 

NOEN HAR LENGE ØNSKET DEN SITUASJON SOM VI ER KOMMET I NÅ
Makten bak Makten som verdens styrtrike elite ofte kalles, trekker i trådene og styrer alle verdens ledere med pisk og gulrot. Gjør som vi sier og du blir rikere enn du kan drømme om. Eller gjør ikke som vi sier og vi viser verden hvilke fotos vi har av deg. Noen har våget å trosse eliten og de er nå blitt så mange at eliten føler seg truet. Noe må gjøres. Et sjokk som ryster verden og sprer skrekk. Akkurat slik coronaviruset nå har gjort. Elitens enorme rikdom kan kjøpe all verdens vise menn i hvite frakker og få dem til å si hva eliten vil så folk blir redde og lydige og blikket tas vekk fra det som virkelig er farlig: 5G som eliten trenger til sin kontroll av hvert levende individ på kloden.

 

MYNDIGHETENE TRENGER 5G FOR Å DRIVE SITT NYE KONTROLLAPPARAT
Den lyse fremtiden er forbi og nå er vi på vei inn i mørket igjen. Ondskapen har grepet makten over verden med strupetak på befolkningen som langsomt begynner å fatte dette. For å klare å holde stillingen må strenge tiltak settes inn med total overvåking og kontroll over alt som rører seg. Kina var først ut med kameraer som kan kjenne igjen ansikter og tolke individets humør og tanker. Resten av verden følger garantert etter. Denne operasjon krever raske linjer som bare 5G kan levere med sine 60 milliarder svingninger i sekundet. Svenske Ericsson bygger 5G-utstyr og vil ikke gi slipp på milliardene de får for dette. Og Staten vil ha skatter og avgifter. Derfor skjules sannheten og da får heller noen bli syke og dø som følge av strålingen de utsettes for, men skylder på et nytt farlig virus. Alle aktører som støtter den såkalte globaliseringen er med på bedraget, politikere, media, showbiz, finans, akademia osv. Det pågår en hemmelig krig mot befolkningen som ikke tåler dagens lys, men det finnes ikke noe som er skjult som ikke vil oppdages av kritiske og granskende øyne. For katten er allerede ute av sekken og det er umulig å få den tilbake igjen.

 

SANNHETEN FINNER DU VED Å SETTE ALLE PÅSTANDER PÅ PRØVE
Det er mange som mener å vite best her i verden. Politikere, akademikere og religiøse ledere er tydeligst. Men sunt bondevett holder lenge for å avsløre løgnerne. Dem du ikke får lov til å kritisere er de første som må forkastes. For ikke å snakke om dem som forfølger granskende kritikere. Politiske og akademiske løgnere er lettest å få øye på, mens religiøse løgner sitter lenger inne og må hales ut. Det krever mot å gå på tvers av strømmen, særlig når verden er kommet dit den er nå. Vi kan ikke stole på noen ting, for alle ledere lokker en inn i sin avdeling av den motbydelige kult som verden er blitt. Men nå skal det bli enda verre, for det pågår et hemmelig arbeid med å forene verden politisk, akademisk, økonomisk og religiøst. Planen er flere hundre år, men har nå blitt kjent. Sjokk-doktrinen som har lagt grunnen for den forandring som skjer, er i full blomst. Bare se hva coronaviruset har gjort med oss. Grav videre, spør og kritiser, så finner du den virkelige sannheten under tykke lag av løgner.

  

KINA HAR  FUNNET KUREN SOM STOPPER CORONAVIRUSET
Dette burde være gode nyheter, men noen vil at dette ikke skal komme ut. De som heller vil at vi skal ta imot sprøyta. Kuren er rett og slett store doser av C-vitaminer. Mangel av dette vitamin gjør en sårbar mot mang en styggedom, så nå blir det storsalg av appelsiner og sitroner kan man vel tenke seg. Dersom altså at nyheten trenger seg ut gjennom sperringen myndighetene setter opp. For våre ledere er ikke på vårt parti, de er kjøpt og betalt av Eliten som med 5G og Corona vil skremme oss inn i deres karanteneleire hvor de tvangsbehandler oss med sin vaksine og omskolering til å godta det kommende slaveriet. Jeg tipper at du tror jeg har tørna nå. Men det gjør ingen ting. For jeg vil heller tørne på utsiden av gjerdet enn på innsiden.

 

 

KRIGEN MOT KINESERNE ER SNART INNE I SIN SISTE FASE
Kinesisk medisin og behandling er legendarisk, virkningsfull og populær. Men forsøkt ødelagt utenfra med gift og propaganda. De siste 50 år har de fleste virus som Asiasyke, Hongkongvirus, Svineinfluensa, Fugleinfluensa, Skrapesyke, Kugalskap, Ebola, Zika, Sars og nå Corona, oppstått i Asia. Vi vet nå at dette er et djevelsk spill om kontroll og depopulasjon av menneskeheten. Eneste "lovlige" måten å drepe folk på er å medisinere dem i hjel med sin spesielle vaksine. På forhånd er folk blitt fordummet slik at de ikke forstår at de blir tuklet med. Vestlig utdannelse, media og underholdning er styrt av ekstremt onde krefter som vil fjerne de "vanskelige", de "ulønnsomme" og "overtallige unyttige etere". Vil Kina komme oss til unnsetning, eller er de også av samme ulla?

 

DEN NYE SVARTEDAUEN ER IKKE VIRUS, MEN 5G EM-STRÅLING
Myndighetene avleder nå
 oppmerksomheten fra farene med 5G som i den kinesiske storbyen Wuhan viser seg å ta livet av folk i tusentall. Et laboratorium der har patent på coronaviruset som de har skapt. Viruset ble lekket ut slik at folk fikk feber og andre tegn på influensa som skulle forklare at folk døde som fluer. Teknologien har kostet mange penger og er dessuten redskapet de trenger for å kontrollere folkemassene med ansiktsgjenkjenning og sosial kreditt. Hurtighet er derfor helt essensiell. 4G er for langsom og 5G er 20 ganger raskere. Men altså mye farligere og må ikke lekes med. Tross advarsler, har de fleste av oss allerede blitt kondisjonert til å ikke bry oss om annet enn det nye coronaviruset som er langt mindre farlig enn 5G. Den nye svartedauen har kommet og bare noen få av oss skjønner det.

 

 

JORD, VANN OG LUFT ER ØDELAGT, NÅ GJENSTÅR BARE ETEREN
Vi vet det nå, coronaviruset er noe annet enn hva de sier. Dessuten for å skremme oss til å akseptere å få sprøytet visse stoffer inn i kroppen vår de kaller vaksine. Men også det vet vi nå er noe annet enn hva de sier. De vil ha full kontroll på oss, hva vi tenker, hva vi snakker om og hva vi gjør, med fysikk og kjemi. Det nye 5G-systemet rulles nå ut i land eller land og disse farlige strålene ryster molekylene i blodet vårt slik at hemoglobinet hindres i å ta opp surstoff. Wuhan i Kina fikk 5G-nettet bygd ut i 2019 og allerede nå ser man resultatet: Folk får pustevansker og faller død om på gaten, på jobben og andre steder. Coronaviruset er altså ikke luftbåren i vanlig forstand, men gjennom eteren! Forstå dette, og flykt fra byer som bygger ut dette systemet. Landsbygda og steder med såkalt dårlig dekning kan nå bli redningen for dem som velger naturlig liv fremfor farlig moderne teknologi.

 

 

TING TYDER PÅ AT 5G FORSTYRRER LIVETS EGNE FINE VIBRASJONER
Kina var først ute med full elektronisk kontroll av befolkningen. Strålingen fra mobilmaster, Internet of Things og overvåking skaper vibrasjoner som forbruker surstoffet i luften mener noen forskere. Derfor har 5G kort rekkevidde og må forsterkes med mange bakkestasjoner. 60 milliarder vibber per sekund, det er farlige stråler for en kropp å utsettes for som også vibrerer, men i en mye langsommere takt. Kina er også det første landet som rammes av det såkalte Corona-viruset som tar pusten fra folk. Massemedia forteller ikke sannheten, men forsøker å dysse ned fakta, for de vil ikke miste kontrollen. Men sannheten slipper ut like fort som virus. Wuhan er en katastrofe og kan bare være begynnelsen. Søk på nettet og du vil bli sjokkert over hva som egentlig skjer. Om ikke dette er ille nok, så spår ekspertene at verdens økonomi kollapser, hvilket medfører at bankene stenger, industri og handel stagnerer og maten ikke kommer frem til butikkene. At mobiltelefoner da ikke virker blir å regne som en bagatell. Men mange vil gå amok bare fordi de ikke er online. Noen sier at Sverige er neste mann ut med full 5G-dekning. Ericsson har satset alt på ett kort. Kanskje de gamle profeter hadde rett da de snakket om dommedag?

 

PROFESSOR MENER VI HAR TI ÅR PÅ OSS TIL Å REDDE KLODEN
Den amerikanske professoren Guy McPherson spår en dyster fremtid for jordkloden. Han mener at jorden for tiden ødelegges i slik en rasende fart av vår livsstil og industri at den om få år kan bli ubeboelig. Datasimuleringer viser at det går mot en total ødeleggelse av livsbetingelsene om få år. Jord, luft og vann er allerede så forsøplet og ødelagt, at det ikke er mulig å snu trenden lenger. Folks interesse for å bevare jorden slik den var ment å være, er stort sett katastrofalt fraværende. Bevegelser som later som de vil redde planeten har også baktanker og er sponset av såkalt grønn industri. Altså er penger et motiv også her og derved korrupt. Det ser derfor dessverre ut som at Guy McPherson kan ha rett. I så fall vil hver mann måtte redde seg selv. Med i beregningen er det få som tar at det finnes en Skaper som eier jorden og ved et mirakel kan redde livet på jorden i siste liten.

 

JORDEN ER EN JAMMERDAL SOM SNART BLIR TOTALT FORANDRET
Vår klode ble i tidenes morgen kuppet av en ond usynlig makt men resultatet synes tydelig over alt. Skaperens plan for jorden var god, og sporene etter en omtenksom og kreativ Mester kan også ses over alt. Nå er kuppmakeren trengt opp i et hjørne og skal stilles til ansvar for sin ugjerning og derfor blitt ganske desperat. Han har mange tilhengere som gjør det han vil, og disse kan også ses over hele verden. Grådige, hensynsløse, maktsyke individer som ikke lar seg fjerne frivillig. Et veldig oppgjør forestår, men seieren er sikker. Det gode vinner over det onde og den gamle slange som kalles løgnens far må bøte med hele sin flokk av hylende rebeller. Verden er tydeligvis kommet frem til dommens dag og vil motta sin dødsdom av jordens mektige Herre. Den som ikke skjønner dette nå, hører ikke med til den lille promillen som forbereder seg på det som kommer og får sjansen til å oppleve den forandring som nå skal finne sted.

 

 

AMATØRENE VET MYE SOM FORSKERNE IKKE HAR PEILING PÅ
At vi har et klimaproblem er hevet over tvil. Milde vintre sier sitt, særlig når det skjer år etter år. Følgen kan bli nye insekter og nye sykdommer. Det finnes amatører som peker på en mild vinter på 1700-tallet og en ny på 1800-tallet, hvilket liksom skal bevise at vi egentlig ikke har noe klimaproblem. Forskerne derimot har data som tydelig viser en forandring i luftstrømmer og havstrømmer, at jordaksens helningsgrad endres og at jorden sakker litt i sin omdreining. Alle vet at polarsirkelen flytter seg nordover. Slike ting påvirker klimaet og dette er grunnen, ikke såkalte klimagasser. Problemet er blitt politisk og økonomisk hysterisk men kan ikke løses av folk med spesielle interesser og baktanker. Global oppvarming er definitivt et faktum, selv om amatørene tror de vet bedre enn forskerne og kan vise til gamle avisutklipp der andre amatører fantaserer like mye som de tenker alvorlig over det de sier. Det gjelder tydeligvis for noen forståsegpåere å avlede oppmerksomheten fra sannheten som er at universets urkraft nå har grepet inn i jordiske forhold for å redde kloden fra å bli totalt ødelagt av både vitenskapen og amatørene.

 

 

EN HEL VERDEN AV KRISTNE HAR GÅTT RETT I DJEVELENS FELLE
Djevelen kan skape seg om til en lysets engel. Som sådan har han klart å lure de fleste. Hans første løgn var at mennesket ikke kunne dø men i stedet bli Gud lik. Vi er riktig nok skapt i Guds bilde, men himmelen er Guds himmel, mens jorden er gitt menneskenes barn. De fleste kristne tror de skal til himmelen, men himmelen er ikke et sted, det er en tilstand. Fullkommen lykke kalles den sjuende himmel. Når troende trer frem for Gud, er de i himmelen, åndenes og tankenes rike. Kristne ber Fadervår om at Guds rike må komme og at hans vilje også må skje på jorden. Hvorfor det hvis alle skal til himmelen? Djevelen opptrer i mange skikkelser og tar seg forskjellige navn som mange kristne tror er navn på Gud, og lurer derfor store skarer av godtroende mennesker til seg selv. Advarselen om ikke å la seg lure av falske profeter blir ikke tatt alvorlig nok. Derfor gnir djevelen seg i hendene når han ser at flere og flere går rett i fellen hans.

 

 HVIS DET FINNES EN GUD, VIL DET OGSÅ KOMME EN DOMMEDAG
Derfor er det viktig å finne ut om Gud finnes eller ei. Vitenskapen hjelper oss et stykke på vei ved å innrømme at det må finnes en universell urkraft som gir den energi som skal til for å drive universets store presise urverk. Selv kan vi alle se at det finnes en djevel som synes å være desperat etter å ødelegge alt. Mange banner når noe går galt og roper derved på djevelen. På den annen side ser alle biologer tydelige spor i sine mikroskoper etter en ordensmann som har satt sammen naturens bittesmå elementer akkurat slik de må for å fungere. Altså må det finnes en usynlig ytterst intelligent personlighet som har konstruert alt. Hvorfor er det så vanskelig å innse at universets urkraft er det samme som Gud? Ganske enkelt fordi man ikke ønsker å bli stilt til ansvar for alt det gale man gjør. De fleste vil ikke ha noen band på seg. De vil være frie til å gjøre som de vil, selv om de ødelegger jorden for seg selv og sine barn. Hvis Gud finnes, er jorden hans eiendom. Det er en gave vi låner og forvalter mens vi lever. Man må regne med at han krever oss til regnskap for våre handlinger, om de er onde eller gode fra hans synspunkt. Verre er det ikke å forstå. Men verst er det for dem som ødelegger jorden, det er disse som en dag stilles for retten og dømmes. Og dette kalles dommedag. Dagen da Gud skal sette alt i rette skikk

.                       

FORMATERINGEN AV VÅR TANKEGANG GÅR ETTER PLANEN
Siden tidenes morgen har suget etter makt vært sterkere i visse individer enn andre. Nimrod sies være den første jeger, altså kriger og maktsyk enehersker. Men det skulle bli flere. Etter løsrivelsen fra kirkens makt på 1500-tallet tok suget etter verdensherredømme virkelig fart. Enorm rikdom samlet seg i visse lommer mens resten levde i fattigdom. De rike i Europa ble rikere ved lureri, svindel og tvang. En hemmelig styrtrik elite grodde fram som en giftig sopp i samfunnet. Konspirasjoner og snikmord drev suget etter mer og mer makt fremover. Hemmelige selskaper ble til og konspirerte mot alle som ikke var med dem, altså folk generelt. Eliten som styrte alle disse selskaper, siktet mot toppen og infiltrerte alle politikere, presidenter og kongehus, så vel som kirker og bedehus, folkeskoler og universiteter, mediasentere og underholdningsindustri inkludert sport og idrett. Med andre ord, hele samfunnet er blitt totalt indoktrinert og korrumpert og således tatt kontrollen på. Kanskje bare en av tusen skjønner at dette er farlig og vil komme seg vekk. Resten tror at dette er normalt og lar humla suse. Formateringen av vår tankegang er nesten komplett. 

 

HVORDAN VI ALLE HAR LATT OSS FANGE AV VERDENS STYRTRIKE ELITE
Alle vet at det finnes en håndfull superrike familier som har skaffet seg en formue over fatteevne. Dette er den etter hvert mer og mer omtalte elite som styrer verden. Ved drap, ran og lureri har de skaffet seg denne rikdom og dermed kan styre verdens økonomi fordi de eier bankene som låner ut penger til selv konger og presidenter. Alle som har gjeld, er slaver av långiveren. Tiden er for dem nå inne til å skaffe seg det totale grepet over befolkningen og eliten er nå ivrig opptatt med å fange inn massene. Dette råtne spillet startet på 1700-tallet og er nesten fullført. I løpet av denne tiden har eliten skaffet seg makt over alle verdens institusjoner og foreninger. Sine mange hemmelige selskaper er stråmenn som infiltrerer alt som finnes av politiske, religiøse, finansielle og sosiale grupperinger. En hemmelig Judas er lett å plante hvor som helst og disse grupper lirkes sakte men sikkert inn under elitens paraply. Lydigheten sikres så med penger, donasjoner, tilskudd og støttemidler. Politikere er de som lettest kan ses er kjøpt og betalt. Media kontrolleres med pressestøtte og tør ikke gå ut over grensen for hva som kan sies og skrives. Også kirkene får pengestøtte og må følge reglene så de ikke mister støtten. Skoler og universiteter likedan. De får et pensum og holde seg til. Det siste er at de ikke må nevne Gud eller Jesus i skolen. Vi skal i det hele tatt ikke tenke selv lenger. Kunstig intelligens er på full vei inn i virkeligheten. Lykkes de med denne finale og tar fra oss vår forstand, er det ingen vei tilbake.

 

 

OM STORMEN IKKE KOMMER NÅ, ER DET LIKEVEL GODT Å VÆRE FORBEREDT
Donald Trump har advart om en storm og lovet å drenere sumpen i Washington, altså bekjempe politisk korrupsjon. Den viser seg å være så omfattende at den oppgaven tar tid. Samtidig vil ikke rottene la seg jage ut av hullet, men kjemper imot. Ikke bare denne stormen truer, men mange andre problemer øker nå i samband med penger, energi, olje, mat og klima, for å ta noe. Alt peker mot et punkt der ting kan kollapse og verden går amok. Derfor er det klokt å gardere seg ved å hamstre viktige ting å ha i en krise. Spesielt mat og vann, men også et sted å holde til om det blir farlig å være der man bor. Varme klær, sovepose, fyrstikker. Det finnes mange huskelister over ting man trenger i en situasjon der man må tenke annerledes. Bedre føre var enn efter snar.

 

 

TAKKET VÆRE HOLLYWOOD OG BIG NEWS, SLIPPER MAN Å TENKE
I årevis har vi alle gradvis blitt sløvere uten at vi merket det. Fra lommeregnere til GPS og mobiltelefoner, maskinene tenker for oss. For at vi ikke skal stikke av og tenke selv og kritisk, har vi de store mediahusene som spyr ut det som skal sies i alle verdens aviser og fjernsyn. Samtidig skal vi underholdes med såpeopera og all verdens konkurranser fra morgen til kveld. Klart at det blir liten tid til refleksjon over hva som virkelig foregår i en verden som helt åpenbart holder på å ramle fra hverandre. Krisen som kommer blir ikke mindre ved å ignorere den. Den klokeste kvitter seg med flest mulig hjelpemidler og slår av fjernsynet. Ta heller en tur i skogen og tenk på hvordan du kan overleve når banker og butikker stenger og strømmen går. Hvis du ikke skjønner at dette er en reell mulighet, er det ingen som kan hjelpe deg.

 

 

NEURALINK - DEN NYE CHIPEN SOM SKAL INN I HODET DITT
Fremtiden har for lengst ankommet. Dataprogrammer og robots er i ferd med å ta over, som vi har vært forberedt på siden filmen Matrix. Men nå er det ingen science fiction lenger. I løpet av dette året vil mange få den lille chipen operert inn under huden i bakhodet. Pluss en ytre del som henger over øret som et høreapparat. Dette utstyret kopler deg trådløst til din datamaskin som igjen er koplet opp mot nettet. Dermed kan du, ifølge bruksanvisningen, hente ned hva som helst av informasjon ved bare å tenke på det. Forskerne lover deg at du med denne chipen blir superintelligent, hvilket vil få mange til å stille i kø for å få den, liksom mange allerede med glede har operert inn en chip i hånden. Baksiden av medaljen snakker ikke mange om. At noen dermed kan ta full kontroll på deg, hvis de vil. Dempe visse deler av hjernen, som f.eks. roe ned sterke religiøse følelser slik at personen ikke begår ekstreme handlinger. Spørsmålet mitt blir da om dette også kan brukes i arbeidet som pågår med å avkristne verden.
 

 

 

DU MÅ FORSTÅ AT BANKENE KAN TA DINE PENGER FRA DEG
Banker i dag er ikke som banker var før, et sted å sette inn sparepenger og et trygt sted å lagre kapital. Nå driver bankene et hasardiøst casinopreget pengespill organisert av sentralbankene og gambler således med innskyternes og aksjonærenes penger. Du må forstå at når du setter penger i banken, låner du ut disse pengene som en uprioritert långiver. Dette er nytt. Nytt er det også at du ikke uten videre kan ta ut alle dine penger, kun i små posjoner. Et casino er et sted man kan tjene eller tape store penger, men bankene har tapt mer enn de har tjent og må derfor låne av hverandre til såkalt repo-rente som er ganske høy og reflekterer den dårlige tillit bankene har til hverandres betalingsevne. For å holde liv i økonomien trykker de store bankene flere og flere pengesedler, pluss at de skaper digitale penger ut av tomme luften og deler denne (falske) kapitalen ut på forskjellige måter. I USA snakker man om "helicopter-money" som du selv kan sjekke hva betyr. Å blåse opp økonomien slik og si det går godt fordi pengene strømmer rundt, er en farlig vei å gå. Derfor advarer hundrevis av økonomer verden over om at det nå kan komme et forferdelig økonomisk krasj. Da kan du si farvel til dine innskudd, for banken har brukt dem opp.

 

 

FORSØKET PÅ Å SKJULE SANNHETEN HAR IKKE LYKKES HELT
Fordi verden vil bedras, har alle verdens styresmakter flittig benyttet seg av dette bedrøvelige faktum. Sannheten tråkkes ned og løgnen berømmes. Vi utsettes for propaganda fra morgen til kveld og fra vugge til grav. Men nå er natten over og morgensolens stråler titter over horisonten. Med internett kan ingen skjule seg lenger og de som har klart å våkne kan fort legge to og to sammen. Et puslespill er i ferd med å dannes til et bilde og bare få brikker skal nå på plass. Det blir ingen ny verdenskrig. Det forstår vi av to mektige verdenslederes åpenbare skuespill for å skremme befolkningen og tvinge dem til underkastelse, samhold og lydighet. Noen skyter ned et fly og skylder på fienden for å få sympati og påskudd for hevnaksjon. Noen dreper en militær frihetskjemper fordi han stemples terrorist. Fienden vil hevne seg og sender bomberaketter mot motpartens militærbaser, men som merkelig nok ikke gjør noen skade. Hallo. Hvor dumme tror de vi er? Vi som er våkne ser i alle fall at dette er en siste akt i et stort stykke som handler om å tvinge verdens befolkning inn i deres fangeleir.

 

 

NOEN HAR TATT KVELERTAK PÅ VERDEN, MEN FÅR SELV EN PISTOL I NAKKEN
Det finnes et maktsentrum i verden, ledet av en elite av en folkegruppe som mener de er bedre enn alle andre og gudgitt sin makt. Denne korrupte elites forfedre flere hundre år tilbake begynte å samle seg penger og er i dag verdens rikeste familier. Med sine penger har de makt over verdens ledere og deres undersåtter. De kalles Makten bak Makten og har lurt hele verden inn i en felle der de kan kontrollere oss via teknologi, data, mobiltelefoni, kameraer, EM-stråler og kunstig intelligens. Målet er å gjøre alle verdens folkeslag til sine slaver, mens de selv får leve et liv i luksus. Dette høres absurd ut, men eneste gode forklaring på alt det merkelige som nå foregår. Eliten er imidlertid identifisert og avslørt og derfor en smule nervøs. Da kan det skje saker og ting. En voksende flokk våkne og skeptiske individer kan bli farlig for dem, og har nå en pistol presset mot nakken deres. Det kan bli rabalder, men eliten er den som har mest å tape. Mange vil falle i kampen, men noen vil klare seg, de våkne, ærlige, rettskafne og fredelige. Jeg håper å være blant dem.

 

 

DEN SOM VIL KONTROLLERE DEG BØR DU HOLDE DEG LANGT UNNA
Frihet eller død, de berømte ordene til Niko Kasantzakis, er også navnet på det greske flagget. Mange vil ha makten over deg, hva du tenker, sier eller gjør. Å være fanget i et system der regimet kontrollerer en, er noe alle vil unngå. Likevel presses denne type makt ned over hodet på folk. Vil du vite hvem som kontrollerer deg, skal du se etter dem du ikke får lov til å kritisere, sa Voltaire. I dag er det forbudt å kritisere jøder, homser, innvandrere og visse regimer, for å nevne noe. Brudd på forbudet kan bety tap av jobb, bøter eller fengsel. Politisk kontroll er ille, men når det er forbudt å kritisere ens religiøse ledere, er det stor fare på ferde. Å kritisere paven som Martin Luther gjorde, medførte bannlysing. Men også andre sekter og kulter vil kontrollere hva deres tilhengere tenker, sier og gjør. Hvis du er med i en bevegelse, politisk eller religiøs, og det ikke er tillatt å kritisere eller granske ledelsen, kan deres kontrollteknikk fort gjøre sin hypnotiske virkning slik at du blir en lydig tilhenger som tror de har rett selv om de kan ta feil. Hvis du verdsetter din gudgitte evne og rett til å bruke din logiske sans, burde du heller da ta bena fatt. 
 

 

NEW WORLD ORDER - DET NYE GLOBALE SYSTEMET ER ANKOMMET
FN's agenda 2030 har vært forberedt i mange år, men i stillhet. En langsom og nesten umerkelig overtakelse av all makt over verden har funnet sted. Skarer av misfornøyde individer har alltid vært vanskelig å kontrollere, men nå er problemet løst. En styrtrik elite har med sine penger klart å slavebinde oss alle og verden drukner i gjeld til dem. Hvem de er, kan du selv finne ut ved å grave litt. Hvis du da ikke har latt deg bedøve av deres propaganda og andre sterke virkemidler så du ikke bryr deg. En sentral verdensregjering, The Deep State, er allerede i funksjon og styrer verdens konger og presidenter. Nå kommer deres globale økonomi som blir elektronisk. Samtidig kommer en felles verdensreligion - One World Religion - med paven i spissen som vil forene alle verdens trosretninger. Alle må vi ha noe å tro på, og kontroll over dette fenomenet, vil sikre eliten total kontroll. Alt dette skjer nå like for øynene våre, men de fleste vil bare sove videre. 

 

JULEFEIRING ER EN DISTRAKSJON SKAPT AV GUDS MOTSTANDER
Et nyfødt barn er foreldrenes største glede i livet og all grunn til å feire. Skriften sier at når Jesus ble født, gledet englene seg i himmelen. For dette barnet skulle bli kongen i Guds rike og var lenge ventet. Den gamle slange har alltid forsøkt å etterligne Guds handlinger for å dra folks fokus bort fra det som er viktig, i dette tilfellet Guds rike. Djevelens verden er fylt med ondskap og hykleri av alle slag, holdt i live med materialisme, penger, luksus, sex og god mat og drikke. Nettopp det som også holder julefeiringen i gang. Men attpåtil krydret med hedenske skikker og symboler som julenissen, juletreet og en lønnsom forretningsmessig gavehandel. For å gjøre denne blanding spiselig, tilsettes den en porsjon julefred og kunstig glede, som ofte forsvinner like etter julehelgen. Julen feires dessuten av hedninger og er et fenomen hele verden deltar i, mens Jesus selv lurte på om han ville finne troen på jorden når han kom tilbake.

 

NOEN TROR AT DETTE BLIR SISTE GANG VERDEN FEIRER JESUS' BURSDAG
Christmas, som det heter på engelsk, skal avskaffes i nåværende form. Happy holiday skal det nå hete for det finnes noen som virkelig hater alt som har med kristendom å gjøre og vil ha den utryddet. Også her i Norge har kirke og stat skilt lag. Gud og Jesus er tatt ut av skolen og en intens sekularisering er i gang. Kreftene som vil dette i USA utgjør et par prosent av befolkningen og har således meget stor makt, også i Europa. Kristenfolket strider imot, men på vikende front. Det får altså ikke lenger hete Christmas, men hedenske Halloween får beholde navnet. Krigen mot kristendommen er djevelens krig mot Gud, som ikke kan vinnes på sikt. Og dessuten en oppfyllelse av en detalj i Daniels profeti fra 500-tallet før Kristus. En djevelsk makt skulle ta bort det daglige offer, som tilsvarer den frie gudsdyrkelsen. Når dette var gjort, skulle de stille opp en ødeleggende styggedom, som nå viser seg å være kunstig ateistisk intelligens som overtar styringen av selvstendig tenkning. Denne styggedom er ment innført for å sette en sluttstrek for både kristendom og alt som har med Gud og Jesus å gjøre. Ifølge Daniels profeti vil dette utløse Guds vrede som da griper inn og rydder opp. Det betyr at Guds Rike man ber om i Fadervår vil knuse alle verdens djevelske riker og endelig bringe fred og lykke til jorden

.        

KIRKENE SLIPPER SKATT MOT Å HJELPE STATEN KONTROLLERE FOLK
Mange har solgt sin sjel til djevelen, men at selv kirkene gjør det, overrasker nok mange. Staten er i lomma på Fanden og Kirken er i lomma på Staten. Sammen kontrollerer de massene under seg, for religiøse følelser er de sterkeste som finnes. Kollekt og donasjoner kunne gitt store skatteinntekter, men ofres i en ren hestehandel, skattefrihet som belønning for godt samarbeid. I USA har man en lov, 501c3, som garanterer religiøse organisasjoner skattefrihet mot visse gjenytelser. Medlemmene skal gis dårlig samvittighet hvis de ikke betaler skatt, samt at Staten ikke skal kritiseres i kirken. Lignende lover finnes i hele den vestlige verden. Noen kirker går lenger i sin korrupsjon og driver forretning i religiøs forpakning, f.eks. inntekter fra trykkeri, samt bygging og salg av møtesteder som også kreves skattefrihet for ved falskelig å kalle seg en veldedig stiftelse. Denne råttenskap har gjort mange kirker og menigheter styrtrike, men hva hjelper det når de ingen lønn får fra himmelen?

 

 

DEN SANNE MENINGEN MED LIVET SOM NOEN VIL SKJULE FOR OSS
Meningsløsheten virker overveldende i en verden av livsfarlige hendelser og begivenheter. Smerte og død lurer rundt hvert hjørne. Folk har til alle tider spurt om hva meningen er med alt dette. Sannheten ligger rett foran oss, men er som oftest for enkel til å tro på: Vi er nemlig alle et produkt av en skapende og bevisst universets urkraft alias den allmektige Gud i himmelen. Men han har en ond motstander, Satan som skjuler denne sannhet. Vi er alle spedbarn som av naturen søker etter mors pupp og næring. Vi leter etter åndelig mat for vårt sinn, forklaringen på hvor vi kommer fra. Skjønner vi ikke denne enkle sannhet om livets opprinnelse, finner vi heller ikke noen mening med livet. 
 

 

 

DU KAN VÆRE MEDLEM AV EN KULT UTEN AT DU ER KLAR OVER DET
Det finnes mange slags grupperinger i verden. Politiske, religiøse, sosiale osv. med egne rare ideer for hvordan livet skal leves, for eksempel hippies. Slike ekstreme grupper kalles kulter, som de dog selv benekter å være. Hele verden er blitt en absurd kult, men det verste er å være med i en kult uten å begripe det. For en kultleder fanger en flokk og lever på den som en snylter, for eksempel en maktsugen statsleder. En kult har en leder eller et råd som bestemmer alt over flokken som kan være stor eller liten. Politisk korrekthet er lov for "verdenskulten". Ikke tenk som du vil, ikke snakk som du vil, ikke gjør som du vil. Ikke kritiser ledelsen som har makt ovenfra til å bestemme over deg. Kongen er innsatt av Gud, selv om hans forgjengere kom til makten ved å drepe sine konkurrenter. Blir du en opprører eller kjetter, ved for eksempel å si sannheten om ledelsen, må du straffes strengt til skrekk og advarsel for de andre i flokken. Ledelsen i en religiøs sekt tvinger flokken til lydighet med frykt og skam. Samtidig som de skjuler sin historie og stadig tigger om penger uten å vise hva de brukes til. Ledelsen bruker ofte psykologiske knep for å sløve flokken ned slik at de ikke forstår hva de egentlig holder på med. Kampsanger. Meditasjon. Lukket fellesskap. Rekruttering. Ekskludering og frivillig avhopp medfører krenkende blottstillelse og tap av familie og venner i sekten. Hvis du er med i en bevegelse som har elementer av slikt, bør du tenke deg om. 

 

 

DETTE VISSTE DU NOK IKKE OM HVA SOM FOREGÅR I VERDEN
Hvis du synes verden er bisarr, har du ikke sett noen ting ennå. Vi lever i en boble, i en kult som drives av farlig onde krefter. En styrtrik elite har grepet makten og spiller et teaterstykke for oss hvor vi alle er marionetter og henger i deres tråder. Noen rebeller finnes, men også her er det mye skuespill som drives mot et mål der alt skal under deres kontroll. George Orwell så denne utvikling for sytti år siden. I 1948 skrev han boken 1984 om det samfunn vi kan vente oss, et bisarr og dystopisk kontrollsamfunn. Og nå er det på vei og så tydelig at vi kan se det. I Kina er det i full blomst, og nå kommer USA som planlegger nye lover om hva som er lov og ikke. Det skal bli lett å erklæres sinnssyk, for så å legges inn for behandling med sterke medisiner. Mange ord er ikke lov å si og kan føre til arrest og innleggelse. Regn med at det blir verre enn du tror og at det også kommer her. For nå snurper eliten reima rundt oss.

 

HØYE ØKONOMISKE BØLGER MENS MEDIA SITTER STILLE I BÅTEN
To markeder er urolige nå, repo-lån og aksjer. Bankenes lån til hverandre når ingen kan stole på noen og aksjer i bedrifter som går dårlig fordi konsumet går ned. Når renten er lav eller negativ, burde alarmen gå. Likevel prøver noen å piffe opp stemningen ved å si at intet er å frykte og at alt er normalt. De lyver, men det gjør de fleste. Massemedia blir stramt tøylet av korrupte moguler i lomma på dem som har pengesekken, eliten som styrer selv verdens konger, presidenter og statsministre. Meningen er å føre oss alle som lydige slaver inn i et nytt samfunn uten våre egne meninger og tanker. Pengene er da det perfekte middel og bankene planlegger et krasj som lammer folk så de ikke orker å slåss. Hvis de likevel gjør det, stenger man strømmen, og da er det kjørt. Søvngjengere eller blinde og døve skjønner ikke noe. Men du som leser dette har sjansen til å klare deg hvis du graver videre i haugen av fakta der sannheten finnes.

 

OM BARE TI ÅR VIL VERDEN SE GANSKE ANNERLEDES UT ENN NÅ
De fleste merker ikke hvor fort alle ting forandres og slett ikke alltid til det bedre. Det finnes forskere som mener planeten har mindre enn ti år på seg til å reddes fra selvutslettelse. Ødeleggelsen av jorden er kommet langt. Så mange problemer eskalerer mot et punkt som noen kaller dommedag. Andre bryr seg ikke og kaller det overdreven fantasi. Men fakta går ikke an å komme forbi. Vi overvåkes og holdes fanget, og verre skal det bli. Storebror har makta og bygger ut systemer for kommunikasjon og kontroll. Folk tvinges til byene hvor det er arbeid å få, mat å kjøpe og god underholdning. Men robotene vil ta jobbene og banker er ikke til å stole på. Kunstig intelligens blir trådløst tilkoplet alle og ingen kan da tenke fritt. Spenningen er allerede følbar på flere måter. Et stort spekter sterkere og sterkere skadelige stråler omgir oss. Stråler som forstyrrer kroppens egne cellers vibrasjoner. Om ti år skal det være for sent å snu. Kanskje ikke engang så lenge.

 

 

KJØP MED DEG LITT EKSTRA HAVREGRYN HVER GANG DU HANDLER
Historien er full av eksempler på at dårlige tider og kriser kan komme brått. Situasjonen i verden er for tiden kritisk da mange parter er svært uenige og det kan fort bli krig og kaos. Bankene sliter og kan gå konkurs. Strømmen kan forsvinne. Natur og klima er også i ulage og kan utløse naturkatastrofer. Dessuten finnes mange galninger og terrorister. Vår verden er ikke så trygg som mange tror. Kaos stopper lastebilene og butikkene får ikke matvarer. Etter tre dager bryter det ut panikk. Dermed skjønner du poenget med havregryn. Tørrvarer som kan holde seg lenge i skapet i tilfelle en krise oppstår. Men også ris og hermetikk. Og settepoteter for den som har en hageflekk. Tenk som speiderne; alltid beredt. Å skaffe et reservelager av mat kan være kostbart. Kjøp derfor litt ekstra hver gang du handler, så merker du ikke kostnaden.

 

HVIS DU TROR VERDENS ØKONOMI ER I ORDEN, TAR DU SKAMMELIG FEIL
Banker i dag er ikke som banker var før. Spar og du har, sa de. Men kommer du til banken med en full sparegris, sier de at disse myntene er verdiløse nå. Det er tre typer banker, En aller øverst, BIS i Sveits som få kjenner til, Bank for International Settlements, sentralbankenes bank. Dernest sentralbankene som er de forskjellige lands og regioners hovedbank, for eksempel Norges Bank og så de andre bankene hvorav mange er veldig store. Moderne bankvesen er et globalt casino for store tap og gevinster. Banken er derfor ikke lenger et sted det er trygt å oppbevar ens penger. For det nye er at ditt innskudd i banken er lån til banken fra en uprioritert kunde. Statlig bankgaranti er oppskrytt og nesten verdiløs. Bankene låner til og av hverandre via såkalte repo-lån med høy rente og risiko. Dette markedet går dårlig for tiden fordi ingen stoler på hverandre og mange banker trues av konkurs. Mange steder løper folk til banken i panikk for å ta ut pengene sine, men de fleste penger i dag er digitale og kan ikke utbetales. Derfor er også bankene nervøse, men det skjønner bare den som er våken og følger godt med, for bankenes bedrag er hemmeligstemplet.

  

TI MILLIONER ROBOTER HAR VI NÅ OG ANTALLET BARE ØKER OG ØKER
Har vi åpnet Pandoras eske? Vil kunstig intelligens bli så avansert og roboter så "levende" at de kan ta kontrollen over oss? Dette er alvorlige spørsmål vitenskapen nå stiller seg. Men det finnes også en mektig elite som allerede har kontrollen fordi de eier pengene alle må låne av dem. Presset fra to kanter skal det mye til for å klare seg og mange spår dystre tider. Noen snakker om at roboter kan bli "demonbesatt" og hvis det er sant, er det bare Gud i himmelen som kan hjelpe oss. Uansett frykter mange at verden snart kan ende i et fryktelig crescendo, for nå er så mange alvorlige trusler over oss at roboter bare er en av dem. Min kone sier jeg er veldig negativ og pessimistisk og at jeg heller må tenke positivt. Javel, men er det ikke bedre å vite hva som foregår enn å gå i blinde utfor stupet?

   

 

NÅR BANKEN STENGER, STRØMMEN GÅR OG BUTIKKENE ER TOMME
Dette scenario er mer reelt enn folk flest fatter, for infrastrukturen i den vestlige verden er fryktelig sårbar. Dertil kommer trusler samfunnet er utsatt for, onde krefter som vil ha makt og forandring. Korrupte regjeringer og politikere, terrorister og sinnssyke personer kan gjøre utrolig skade. Det finnes nå mange EMP-bomber i verden som er designet til å slå ut strømmen. Men også naturkatastrofer, f.eks en solstorm kan slå ut all elektronikk og elektrisitet på sekunder. Pengesystemet holder på å bryte sammen under sin egen tyngde og holdes for tiden kunstig i live ved diverse hjelpetiltak, som å trykke flere pengesedler og skape mer digital gjeld ved å taste lånebeløp uten reell dekning inn på låntakers konto. Dette kan selvsagt ikke gå i lengden og er allerede på overtid. Disse tre "bomber" henger over oss og vil før eller senere detonere. og kanskje samtidig. Spørsmålet blir da, hva sier en far til sine barn som er sultne, når butikken ikke får tilkjørt varer og er stengt? Og enda verre; hva gjør han, spesielt hvis han ikke har forberedt seg og i tide kjøpt inn hermetikk og tørrvarer til familiens kriselager

 

 

SUPER TRÅDLØS TEKNOLOGI OG KUNSTIG INTELLIGENS TAR ROTTA PÅ OSS
5G og AI er to moderne begrep som vi alle må forholde oss til. Bruk Google og bli informert. I løpet av et par år vil denne teknologi dominere verden og blir vanskelig å komme utenom. Femte generasjon trådløs teknologi, superkraftige WI-FI millimeterbølger, blir som å grilles i en mikrobølgeovn på svak styrke. Kunstig intelligens innføres ved å kople oss via telefoner og microchip til enorme datamaskiner som gjør oss superintelligente og kan hente kunnskap ved bare å ønske det. Tesla-gründeren Elon Musk har sagt at dette nå er i full gang og for sent å stoppe. Men de fleste bryr seg ikke så mye om hva dette er og havner lett i fella uten å ane hva som skjer med dem. Jeg er sikker på du tror jeg tuller nå. 

                       

KANSKJE BARE EN AV TUSEN FORSTÅR HVA SOM SKJER I VERDEN
Fordummingen av verdens befolkning er nesten komplett. Og i en helt bestemt hensikt. For vi skal ikke tenke, bare lyde ordre og gjøre jobben vår. En elite bestående av en håndfull styrtrike familier har med sine falske penger uten reell dekning slavebundet hele verden med gjeld til seg selv via et intrikat banksystem. Når bedrageriet oppdages, vil det bli et farlig opprør om ikke befolkningen hadde blitt sløvet ned. Datamaskiner og kalkulatorer, GPS og mobiltelefoner har endret vår hverdag uten at vi har merket at vi ikke trenger å tenke selv. Stråler fra WI-FI og LED-lys sløver også sansene. Nå kommer dessuten AI, kunstig intelligens som slår siste spikeren i kista. Vi som er blitt mistenksomme og aner hva som foregår, kalles konspirasjonsteoretikere for å få oss til å virke useriøse og latterlige. Verden vil bedras og er blitt det til gangs, men kanskje den lille promillen kan redde livet på planeten.

 

 

BANKENE BESTEMMER LITT FOR MYE OG DE HAR MAKT OVER KONGER
Det burde vært regjeringene som bestemmer over bankene, Men som verdens rikeste sier, de har pengene og det er jo pengene som bestemmer. Konger og presidenter må låne penger og sitter derfor i lomma på lånehaiene som eier de store bankene. Bank for International Settlement, BIS, sentralbankenes egen bank, ligger i Sveits og få kjenner til den. Denne eies av en håndfull styrtrike familier og låner ut penger nedover i systemet. Disse storbankene finansierer begge sider i en krig og tjener store penger på denne djevelskapen som de derfor ofte hisser opp til. Under siste verdenskrig lånte Adolf Hitler og Winston Churchill penger av samme bankkartell for å kunne lage eller kjøpe våpen. Bankene har derfor mye blod på hendene, men hvem skal arrestere dem når det er bankene som bestemmer hvordan lovene skal lyde?

 

 

VÆR FORBEREDT PÅ EN NY FRYKTELIG MENNESKESKAPT KATASTROFE
Løfter du på sceneteppet verdens ledere har skjult seg bak, vil du se at alt er et råttent spill som er lett å rive i filler. Men løvene gir ikke fra seg makten frivillig. Snart kan de bli avslørt av modige aktivister og stilt til ansvar, men antas da å skape en fryktelig hendelse, så folk glemmer alt annet. Hva ville verden snakke om hvis noen gærninger bombet Vatikanet? Noen få våkne sjeler aner hva som pågår, men ingen vet eksakt neste akt. Bomben kan også ramme økonomien. Bankene er selv ansvarlig for finanskrisen og kan tenkes å kollapse verdens økonomi med vilje. I så fall vil få av oss tenke på annet enn sine egne penger som forsvinner ut pipa og skrike lungene tomme for luft. Haukene vil gripe roret og kreve total lydighet, slik at man må forberede og stålsette seg for å komme levende gjennom dette som ikke synes å være langt unna. Men du tror vel ikke på dette fordi det ikke nevnes i massemedia.

 

 

NÅR BANKOMATENE STENGER BLIR DET NOK LIV I LEIREN
Kommende finanskrise blir ikke lokal, men global fordi alle banker nå henger sammen i en streng av lån til og fra hverandre. Alle verdens banker gikk i realiteten konkurs i 2008, men har fått kunstig åndedrett av seddelpressene. Når mange nok innser bedraget, sprekker ballongen og avliver troen på pengene som vil knuse systemet. Sentralbanksjefene vet dette og har fått en smule panikk og kan i sin desperasjon gjøre dumme ting. Som å skape en stor sjokkerende begivenhet som tar oppmerksomheten bort fra dem selv og gir andre skylda for problemet. Da stenger banker og seddelautomater. Alt som drives av penger stopper og maten må vi som under siste krig kjøpe av bønder på landet fordi det ikke finnes mat i butikkene. Men hvor finnes slike gammeldagse bønder nå?

 

NEDSLØVINGEN HAR VÆRT SÅ EFFEKTIV AT VI IKKE FORSTÅR DET
I en hel menneskealder har forskerne visst om det som rulles ut i dag. Elektromagnetisk stråling i et stort spekter som gjør noe med oss vi ikke begriper. Nedsløves så vi ikke kjemper imot og likeglad så vi følger strømmen. En kynisk elite øverst på pyramiden trekker i visse tråder og får alle til å bli apatiske og lydige slaver for tyrannene på toppen. Arbeide, spise og drikke, underholdes, sove og ikke stort mer. Ikke reise, ikke utforske, ikke tenke. Tredemøllen for cyborgs som ikke forstår at de er fanget og utnyttes til de dør for så å byttes ut. Planen er flere hundre år gammel og er nå så tydelig i full drift at eliten selv innrømmer at det faktisk er slik. For nå kan det ikke stoppes. Alt er over oss nå og på en gang, WI-FI, RFID, LED, AI, 5G, just name it. Dette er svært farlig og skaper radioaktive stråler som kan stenge av visse deler av hjernen. Forstår du ikke at dette er farlig, hopper du nok heller ikke av toget mens du kan det siste korte stykket før stupet.

 

 

BARE FOR FEM ÅR SIDEN SÅ VERDEN HELT ANNERLEDES UT ENN I DAG     

Mange mener at verden blir bedre og bedre, men de må være blinde og døve. Misnøye og opprør brer om seg. Gule vester er blitt et symbol på tingenes tilstand. Moral og etikk synker stadig lavere, rå vold og fri sex er blitt naturlig og normalt. For femti år siden kunne homser straffes. Nå straffes de som kritiserer homsene. Ingen snakker om at homser mister kraften i ringmuskelen som holder på avføringen og som da beviser at dette ikke er bra. En svensk professor har anbefalt å spise kjøtt av døde mennesker. Kannibalisme kan bli stuerent og minske presset på produsenter av dyrekjøtt. Han glemte å tenke på at sykdommen kuru oppstår blant kannibaler og er en uhelbredelig nervesykdom a la kugalskap. Man kan visst si og mene hva man vil, bare det er politisk korrekt og at det ikke hindrer verdens styrtrike elite å nå sitt mål som er å forderve hele menneskeheten og gjøre oss til undermennesker og lydige slaver. 

 

 

KRISTENDOM ER AVSKAFFET I NORGE OG SNART I RESTEN AV VERDEN 

Når kirke og stat skilte lag, ble det slutt på Norges tusen år gamle statsreligion. Kristendom ble forbudt å snakke om i skoler og andre offentlige steder. Å snakke om Gud og Jesus er nå tabu i den vestlige verden som kalles demokrati men som faktisk ligner mer på tyranni. Vatikanet med paven i spissen leder an mot en helt ny verdensreligion a la New Age, en blanding av alle religioner. Mange katolikker er i sjokk, men toget mot New World Order går ikke å få av sporet. Denne utryddelse av religionsfriheten kan være oppfyllelsen av Daniels profeti om at "det daglige offer skal avskaffes" og at "den ødeleggende styggedom" skal stilles opp. Etter at kristendom er blitt erklært uønsket; vekk med det daglige offer, skal vi mennesker nå bli koplet til en stor datamaskin som gir oss kunstig intelligens og dermed bringes under kontroll. Denne styggedom blir den siste tekniske oppfinnelse vi får tredd ned over hodene våre, for da skal ifølge profetien Gud selv gripe inn og ødelegge dem som ødelegger jorden.

 

 

KRIG ER EN HANDLING SOM MÅ TIL FOR Å AVGJØRE HVEM SOM SKAL BETALE FOR KRIGSSKADENE 

Alle vet at krig er big business. Erobrede områders ressurser så vel som lønnsom våpenproduksjon. Men noen må betale og det er fremtidens skatteytere hos den tapende part. For å holde rede på Tysklands gjeld etter første verdenskrig opprettet man BIS Bank for International Settlement i 1930, en gigantbank som veldig få har hørt om og som trives best i mørket. For å holde rede på Tysklands krigsgjeld etter andre verdenskrig, opprettet man IMF International Money Fund som de fleste kjenner. To gigantiske karteller bestående av styrtrike bankiere som slår seg sammen for å sikre makten pengene har over hvert eneste menneske på kloden. Målet er nesten nådd. Til å hjelpe seg har de Federal Reserve fra 1913 - året før første verdenskrig - som har monopol på dollar som er 80 prosent av verdens økonomi og akkurat nå er i fritt fall. Hvilket fort kan tenne gnisten til en ny storkrig som også den tapende part vil gis regningen. Problemet kan da bli at så mange penger finnes ikke og heller ikke skatteytere.

 

 

HAVREGRYN OG SETTEPOTETER KAN SNART BLI GANSKE ETTERSPURT    

Stille før stormen er hva jeg synes det er nå. For veldig mye pågår under overflaten og svært lite av det gode. Åpne øyne ser noe stort komme og må forberede seg. Sentralbankene er nervøse for trykket i økonomien kan få flere bobler til å sprekke. Altfor mange har gjeld som ikke kan betales. Industrien automatiseres eller flytter ut og jobbene forsvinner. Konsumet minker og ditto skatteinngang. Den herskende elite vil ikke gi fra seg makten og kan i desperasjon gjøre dumme ting. Som å skru av strømmen for å avlede folks oppmerksomhet fra det problem de har skapt. Hvis det skjer, vil mye ikke funke og det blir stille, kaldt og mørkt. Å tenke på dette nå, kan redde en hvis det skulle skje. Kjøp derfor en stor pose havregryn hver gang du handler og bygg opp et kriselager. Og kjøp noen kilo småpoteter som kan settes i jorden dersom lastebilene slutter å fylle butikkhyllene. Hvis du bor i en større by, bør du også lagre drikkevann. Hva det ser ut som verden står foran nå, har skjedd før.

 

 

PAVEN VIL HA ALLE VERDENS LEDERE TIL TOPPMØTE I ROMA

Vatikanet har nå offisielt invitert alle verdens ledere til en spesiell sekulær synode den 14. mai 2020. Politiske, religiøse, akademiske, finansielle, idrettslige osv. Målet skal være å forene den splittede verden og vil gjøre dette ved å påvirke alle slags ledere til å påvirke sine flokker. Det sies å dreie seg om å redde verden fra farene som truer; klimaendring, politisk, økonomisk og religiøst kaos osv. For ikke å snakke om avskaffelse av krig. Pavens budskap låter fint nok, men mange mener han kan ha en baktanke. Han vil at alle ledere skal signere en pakt om samarbeid og opplæring av ungdom i fremtidens verden og dens tankegang. Kirken har alltid elsket makt og rikdom, så dette kan være deres siste sjanse til å få kontroll over verden. Man må ikke glemme at globaliseringen pågår for fullt og at New World Religion er en viktig del av dette eiendommelige maktspillet. 

 

 


FREMTIDEN ER KOMMET TIL KINA MED SOSIAL KREDITT PROSJEKT 

Halvannen milliard mennesker tvinges nå inn i et høyst kontroversielt statlig prosjekt kalt Sosial Kreditt. Overvåkingen er total og god eller dårlig oppførsel etter Statens mening belønnes eller straffes via et poengsystem. For lite poeng kan bety avskjæring fra viktige deler av samfunnet, fly, buss og tog-reiser, privat eiendom, arbeid og handel osv. Staten har klart å legge løkka rundt halsene deres og er nå klar for å stramme til. Nå skal nemlig befolkningen tvinges til total lydighet. Et prosjekt som man kan forvente er ønskelig å implementere i resten av verden fordi folk snart går amok på grunn av at myndighetene ikke klarer å løse de problemer de selv har skapt. Sosial Kreditt er fremtidens løsning på voksende urolige menneskemasser som trenger styring.

 

 

DU KAN NÅ FÅ DEG ET SMART HJEM OG BLI SUPERINTELLIGENT MED 5G

Trådløs teknologi må ikke stoppe å utvikles, for da får mange bedrifter ikke noe å gjøre og går konkurs. 5G er foreløpig siste skudd på stammen, men mørke skyer truer i horisonten. Effekten på folks helse er ikke forsket på, man har ikke hatt tid. Man vet likevel at slike stråler har stor virkning på levende celler og at det skadelig. Men industri, arbeidsplasser, skatteinngang og forbruk går foran alt. Reklamen lover smarte hjem der alt er koplet til nettet, men for hva? Kunstig intelligens, såkalt AI, kommer så det suser og er allerede i bruk på mobiltelefoner. Tenk på Siri og Alexa. Snart kommer chipen som kopler hjernen trådløst til en gigantisk dataserver som gjør deg superintelligent. Kan det bli bedre? Slik vil de fleste tenke og ønsker denne nye verden velkommen, men forstår ikke at de da er fanget i en felle.

 

 

DEN SOM TROR PÅ GUD, ER IKKE ALENE NÅR LYSET GÅR

To enorme trusler er over oss. Bankene viser tegn til panikk fordi alle har større utgifter enn inntekter. Alle må låne av hverandre samtidig som ingen stoler på noen. Hundretalls eksperter spår snarlig kollaps i bankvesenet. Hvis bankene stenger, vil pengene i banken bli fryst og utilgjengelig. Samtidig truer en annen fare; elektrisiteten kan bli borte av flere mulige årsaker, naturkatastrofer, solstorm, EMP-angrep, terrorisme, statsfiendtlig hacking, som krigsvåpen osv. Økonomiske, sosiale og politiske problemer skaper uro over alt, og hva som helst kan skje hvor som helst. Mørkt og kaldt og stille kan det derfor bli og ingen penger. Folk kan gå amok over en tapt fotballkamp, så hva med dette? Men den som tror på Gud er ikke alene i mørket og kan bare vente til ondskapen har utryddet seg selv.   

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 01:00

Takk for svar! Så det først nå :) Jeg har blitt en ihuga fastetilhenger på grunn av deg. Takk for alt.

...
29.12 | 20:36

Slik ros får man sannelig takke for

...
29.12 | 16:11

Hei. Selv om jeg har skrevet epistler mer eller mindre sammenhengende i 60 år, har jeg hatt enestående nytte av ditt Lynkurs i skrivekunst !

...
27.05 | 21:59

Tusen takk for svar, da fortsetter jeg😊

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE