A K T U E L T

ET EPLE OM DAGEN ER VELDIG AKTUELT, FOR DET SIES Å HOLDE LEGEN BORTE. Å FØLGE MED PÅ AKTUELLE TING SOM SKJER, ER MINST LIKE VIKTIG FOR ENS LIV OG HELSE

NEDENFOR PRESENTERES TIDSAKTUELLE TEMAER SOM JEG PRØVER Å ANALYSERE OG BELYSE ETTER BESTE EVNE. SÅ KAN DU SELV VURDERE OM DETTE STEMMER MED DIN OPPFATNING

 

 

 

 

Den ødeleggende styggedom i Daniels bok
Dagens apokalyptiske tilstand med utsikt til utryddelse av livet på jorden påkaller manges interesse for gamle profetier. Daniels bok i Bibelen gir en viktig pekepinn for slike søkende sjeler. Den taler blant annet om avskaffelse av "det daglige offer" som må bety avskaffelse av gudsdyrkelse altså religionsfrihet. Og hva ser man i dag? Jo, nettopp det. Religion og gudstro skal avskaffes og erstattes med noe annet i retning av New Age, noe helt nytt å tro på. Den gamle trygge gudstroen må bort fordi den står i veien for den moderne teknologiske utvikling og dermed ødeleggelse av jorden. Samtidig skal samfunnet overvåkes og kontrolleres ved hjelp av usynlige krefter i form av elektromagnetisk stråling. På forhåmd har verdens befolkning blitt kondisjonert til å leve hele livet sitt i denne nye elektroniske verden og vil ikke slippe tak i mobiltelefonen og datamaskinen. Dette utstyret passer perfekt til det som kommer, kalt 5G som er det nye superraske og kraftige trådløse systemet som mange advarer mot. Det er ti ganger så kraftig som 4G og sammenlignes med microbølger som regelrett kan ta livet av oss.

Daniels profeti sier at fra det daglige offer avskaffes til den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager, altså tre og et halvt år. Men når styggedommen er kommet, vil den være så farlig for livet på jorden at Gud selv griper inn og forkorter "den store trengsel" som Jesus fra Nasaret talte om når han siterte Daniels profeti. 5G er en perfekt oppfyllelse av Daniels profeti på dette punkt, men veldig få forstår dette, nettopp fordi de på forhånd er gjort avhengig av denne teknikken og ikke kan eller vil kaste mobiltelefonen. Dessuten er alle penger snart elektroniske og man kan ikke kjøpe og selge uten å være tilkoplet dette nye 5G-nettet. I tillegg skal vi alle få implantert en micro-chip slik at de som styrer verden kan få folk til å gjøre eksakt hva de vil uten at folk greier å stritte imot. Dermed ringer en annen bjelle, Dyrets merke er i ferd med å settes på alle med tvang ved at man ikke kan fungere uten å gjøre som makthaverne sier. Men der kommer Daniels profeti alle troende til hjelp: Når den ødeleggende styggedom er stilt opp, skal det gå en kort tid. Den som holder ut til de 1335 dagene er slutt, (1335 minus 1290) altså 45 dager lenger, vil bli berget fra alt dette. Veldig få skjønner denne profetien, men noen gjør det altså. Det er all grunn til å advare mot moderne teknologi som benytter sterke og farlige elektromagnetiske stråler av mange slag gor å bedøve, roe ned, fjerne forståelse av visse ting, bli likeglade og automatiserte roboter som ikke klarer å tenke på Gud og be en bønn. Hvis du synes at dette bare er tull og tøys, kan du kanskje ikke reddes. Du er dømt til å fortsette på den banen du følger til det hele er over. Bare et sjokk etterfulgt av et krafttiltak kan berge deg dersom du kjenner en svak følelse av at her har du blitt kjent med noe viktig.

ROALD DANIELSEN 

 

Man lærer så lenge man lever
Russerne har ifølge nyhetene invadert et annet land enkelt og effektivt. USA har vist hvordan dette skal gjøres, og nå har Russland skjønt det. Knepet er å utplassere tilstrekkelig mange av egne borgere i land som tar vennlig imot innvandrere, arrangere et lite politisk folkevalg og vips, så har man makten over det område man ønsker seg. Krim er viktig for Russland, liksom Finnmark også kan være det. Her bor også mange russere og noen bør vel passe på så de ikke blir for mange av dem. At det finnes så mange muslimer rundt om i verden, kan på samme måt være et dårlig tegn. Muslimene kan også lære seg hvordan tingene skal gjøres. Selv om man lærer så lenge man lever, er det ikke sikkert at man lever så lenge hvis man ikke snart lærer av alle feil man begår.

ROALD DANIELSEN

 

 

Redsel for tomme butikkhyller
Så mye krig og uro som verden opplever nå, finnes mange tomme butikkhyller. Særlig er matvarer mangelvare i utsatte områder og folk derfor avhengig av hjelpesendinger. Her i Norden kan vi lene oss tilbake i godstolen og se på TV om hvordan de andre har det. Og ingen tenker på at dette også kan ramme oss.

Uroen som nå griper om seg skyldes imidlertid forhold som meget lett kan finne sted hos oss. Spiralen nedover med sviktende eksport og permisjoner, oppsigelser, konkurser og arbeidsløshet, kan fort gå over i fattigdom, hjemløshet, protester og opptøyer. Verdens økonomiske system er korrupt og truet av en ny og større krise. Da kan selve infrastrukturen rammes, innkludert vårt moderne varetransportsystem som går ut på at mat og andre viktige varer ikke er på lager, men alltid underveis i et sinnrikt system av lastebiler, tog og fly.

Den nye oppfinnelsen som kalles logistikk betyr at penger ikke bindes i store lagerbeholdninger. Dette innebærer på den annen side en betydelig risiko, dersom en eneste lenke i denne kjede skulle ryke ved en streik, naturkatastrofe eller krig og opprør. Når folk ikke kan få kjøpt mat i butikkene, vil det nok snart vise seg at vi ikke reagerer annerledes enn andre folk ute i verden. Da jaktes det på syndebukker som skal tas og et opprør kan være i gang før noen får sukk for seg. Noen vil klare å dyrke litt mat selv, men som det sies på landet: Mens gresset gror, dør kua.

Tross dette tenkte skremmende scenario, er det visst ikke mange som tror at dette kan skje her hos oss, hvilket er illevarslende. Vi mennesker har kort hukommelse og de fleste er dessverre alltfor historieløse og tror at slik verden er nå, har den alltid vært. Sant nok, til en viss grad, men når det gjelder maten og livet som trues, skal man ikke se bort fra at da kan hva som helst skje hvor som helst, også her i Norden.

ROALD DANIELSEN

 

 

Og fortsatt ramler flyene ned
Man skulle tro at flyindustrien hadde løst alle problemer med å holde flyene i luften, men fortsatt styrter flyene ned og vi utsettes for sjokk og trauma hver gang. Men så går det en stund og snart er alt "normalt" igjen. Flyindustrien er flinke til å dekke over en katastrofe og sier at fly fortsatt er den sikreste metode å komme seg frem på. Da regnet i det man kaller passasjerkilometer. Men ikke alle er like godtroende. Flyskrekk er nemlig ikke helt utryddet og får ny næring hver gang et fly har styrtet.

Man kan nesten ikke forestille seg de redselsfulle minuttene inne i et fly som er i ferd med å styrte. Den svarte boksen gir stadig nye svar på ulykker og man kan lure på om det helt sikre flyet noensinne vil bli oppfunnet. En liten metallbit på rullebanen satte et Concorde i brann over Paris og mange fly har forsvunnet i havet uten å bli funnet. En lynnedslag i cockpiten kan slå ut pilotene og dermed kontrollen av flyet som sender det ned uten at man engang får sendt ut et mayday mayday.

Flykapring og bombetrusler er nesten utryddet, men var egentlig bare en liten trussel i forhold til menneskelig svikt og mekaniske feil. Hver gang man setter seg inn i et fly, gjør man det på egen regning og risiko. Ingen kan garantere hundre prosent at man kommer ned i live. Man bare håper det beste i troen på flyselskapenes ekspertise, men glemmer kanskje deres økonomiske interesser i å holde flyene i trafikk. Vedlikehold er ofte et problem som konkurrerer om pengesekken som ikke alltid er like full.

Hvor lenge vil det gå før mange nok innser at det å fly ikke er naturlig for oss mennesker? Hvor lang tid vil det gå før man innser at man ikke behøver å bevege seg raskt over store avstander for å leve et lykkelig liv?

ROALD DANIELSEN

 

 

Preparering for det verste
Mange millioner mennesker verden over har innsett at verden slik vi kjenner den, nå går mot sin oppløsning. Dette skjer neppe uten kamp fra det bestående etablissement som rår over store maktmidler. Men når en frukt råtner innenfra, er det ikke noe håp om redning. Verdens ledelse er like korrupt som en slik råtnende frukt og holdes kunstig i live ved hjelp av penger og våpen. Men hvordan det store oppgjør kommer til å arte seg, er det visst ingen som vet. At det blir voldsomt, er dog ingen i tvil om.

Vi er allerede langt inne i denne endelige forråtnelsesprosessen og det fundament vi har trodd på, har vist seg å være falsk. Politikere, prester, bankfolk og nå også vitenskapsmenn. Alle prøver å innrette seg som vinden blåser og har skjult sine synder frem til nå som vi har fått et globalt nettverk av folk som forteller det de vet. Kunnskapen om realitetene i verden er derfor blitt meget stor og mange har fått en veldig aha-opplevelse.

Denne forferdelige situasjonen er imidlertid ikke farlig for alle. Det finnes noen få "gode korn" som ser sammenhengen mellom verdens mange kriser og gamle bibelske profetier som spår en apokalyptisk ende på vår verden som råtner i sin egen ondskap. Et veldig overnaturlig maktskifte holder på å skje, og bare dem som står på den fredelige og riktige side, kan regne med å klare seg.

Den enkelte har selv et ansvar for hva han gjør for seg og sine. Arbeidsplasser forsvinner i milliontall hvert år, med en derved følgende avtagende handel, som igjen forsterker finanskrisen og til slutt gjør pengene verdiløse. Fysiske penger skal erstattes med digitale, men kan plutselig bli borte under neste solstorm. Resultatet blir kaos og ingen matvarer i butikkhyllene med derav følgende sult og panikk som overgår i vold mot den som har skaffet seg et lite lager eller dyrker mat selv.

Vi ser allerede at folk verden over protesterer mot myndighetene og ofrer gjerne livet for den friheten de tror de kjemper for. Volden i Afghanistan, Irak, Libya, Syria m.fl. er bevisst politisk strategi med et klart mål. Men iThailand, Hellas og Ukraina m.fl. er det folket som koker over. Det brygger også opp til strid i Spania og Storbritania der tanken om løsrivelse fra moderlandet er temaet. Hva skjer når trykket i kokeren blir for sterkt?

Vi som bor her oppe i fredelige Norden kan saktens lene oss tilbake og tro at dette ikke kan hende her. Det var vel ingen som heller trodde at Oslo kunne bli åstedet for den verste vold begått etter 2. verdenskrig. Flere overraskelser kan derfor ventes i en verden som bare blir verre og verre hva kaos, vold, terror og brutalitet angår. Det kan derfor være klokt å forberede seg.

Selv prøver jeg å peile ut et stille sted i skogen ikke så langt vekk fra der jeg bor, der jeg kan trekke meg unna dersom urolighetene skulle nå det sted jeg bor. På dette hemmelige stedet vil jeg sørge for å ha et skjul for uværet, et gammelt skur om ikke annet, et unnagjemt sterkt telt (lavvo) eller materialer til å bygge en gamme eller lignende. Ikke så langt unna en bekk eller tjern. Jeg vil skaffe et lager av frø til grønnsaker, samt settepoteter. Men dette tar tid å dyrke og jeg vil derfor i ventetiden ha et lager av ris om ikke annet. Skogen er full av spiselige planter og bær samt at det finnes fisk, fugler og dyr som kan fanges.

Prepperne i Amerika bygger kraftige bunkers som skal tåle en atombombe og de fyller disse med alle sorter hermetikk og vann. Sånt koster mange penger, mens "preppertanken" min ikke koster mer enn det koster å leve normalt. Men verden rundt oss er ikke lenger normal. Den er full av løgn og bedrag, for ikke å snakke om vold og urett. Å flykte fra den når oppgjørets time er kommet, er derfor det klokeste man kan gjøre. Den som blir smittet av opprørstrangen, vil raskt gå i fella og miste det mest dyrebare vi alle har fått, nemlig livets gave.

Gud i himmelen ser alt som skjer nå og har garantert en finger med i spillet. Om du tror dette er sant, har du en sjanse, men om ikke, vil du sannsynligvis være blandt de som befinner seg midt inne i kampsonen for å slåss mot en påstått fiende. Slike som meg finnes det faktisk en del av, og vi vil ha lettere for å komme gjennom denne nær forestående katastrofe. For når denne ilden har brent ut, vil alle vi som har skjult oss under denne "vredestiden" komme frem fra våre skjulesteder til en bedre verden. Slik ser i alle fall jeg på det som foregår, men du må gjerne mene noe annet.

ROALD DANIELSEN

 

 

Et moderne overvektsproblem
Å være overvektig er for tiden nesten like vanlig som å være i god form. Men overvekt er helseskadelig og kan lede til flere sykdommer som forhøyet blodtrykk, diabetes, hjerneslag og hjerteproblemer. Ikke alle forstår hvorfra overvekten kommer og tror det er fastfood og manglende peiling på kosthold generelt. Brus og slikkerier er også mistenkt som syndebukk. Spisevaner som innbefatter disse konsumprodukter må selvsagt ta en stor del av skylden. Derfor har det dukket opp mange eksperter på kosthold og vektkontroll som selvsagt gjør store penger på folk som desperat vil ned i vekt.

Den store synderen er derimot noe helt annet, nemlig det at vi alle beveger oss altfor lite i dagens moderne verden. Vi skal forflytte oss motorisert og tar gjerne bilen for å kjøpe en pizza noen få kvartaler unna. Men etter at datamaskinen inntok nesten hvert hjem på jordkloden, ble verden virkelig overvektig. For nå skal det biles, koses foran fjernsynet og jobbe/lekes med datamaskinen. Langsomt har denne nye levemåten nesten kvalt oss i fettreserver som kirurgen ofte må til for å få unna. Eller strenge dietter. For hverken bilen eller datamaskinen skal vi ikke gi fra oss!

Ikke engang den nyeste slankekuren, Parisdietten, berører problemet med bil og data. Selvsagt er også forfatteren oppmerksom på behovet for mosjon, som alle dietter nevner. Men hovedsakelig slår de ned på fete hamburgere, brød, poteter, pasta, brus og søtsaker. Parisdietten går imidlertid lenger enn de andre og analyserer problemet med statistikk fra forskjellige land, lesning som burde sjokkere både myndigheter og helsepersonell. Ellers fokuserer denne dietten på en enklere diett som lages hjemme i stedet for ferdiglaget. Grønnsaker, fisk og ost er igredienser som går igjen. Men problemet kan være når man er i selskap, har gjester eller er på restaurant. Da må man være sterk og bevisst spise mindre enn før og gjerne dele en porsjon og eventuelt få resten med seg hjem. Denne metoden innebærer en stor helsegevinst. Spis middag på en frokosttallerken og forsyn deg bare med en porsjon som kunne tenkes å presses sammen til en størrelse lik knytteneven din.

Parisdietten ble til som et resultat av sjokkerende meldinger om at også franskmenn er blitt betydelig fetere. Men amerikanerne er fremst i teten, der bil og fjernsyn ikke kan unnværes og slett ikke datamaskin. Slik er det jo også blitt i frankrike.

Brus kjøpes nesten ikke i annet enn store flasker og produsentene gjør alt de kan for at folk skal kjøpe både tre og fire flasker i slengen. Det konsumeres derfor altfor mye søte brusdrikker, noe som enhver overvektig må ta alvorlig og slutte med. Det finnes mye annet godt å drikke fra vann til juice, te og kaffe (moderat) og kanskje litt øl og vin iblant.

Det å lage maten selv hjemme, er et stort moment i Parisdietten og legger vekt på mer grønt og mindre kjøtt. Kylling er anbefalt, men ikke for mye, og salat med eddik og olivenolje.

Mye kan sies om overvekt og slankedietter og det siste ordet er neppe sagt. Men den som alvorlig går inn for å bli kvitt overflødige kilo må tydeligvis trene seg i selvkontroll og viljestyrke før noe annet. Det gjøres aller best ved å ta noe så gammeldags som en ukes fastekur. Da klarner hjernen på en måte som bare må oppleves og man blir i stand til å tvinge seg selv inn på spor med en helt annen viljestyrke enn ellers.

ROALD DANIELSEN

 

 

Forbudt å klage på varer og tjenester?
Jeg kjenner en nordmann i Sverige som hadde handlet i samme butikk i nesten ti år og lagt ned noe slikt som 200.000 kroner i den butikken. I løpet av disse årene hendte det saktens at det var noe å klage på. Retten til å klage benyttet han seg av og sa ifra til betjeningen når han ikke var fornøyd. Det skulle butikksjefen ha satt prius på og tatt lærdom av. For kunden er fortsatt den viktigste personen i dagens varehandel. Dessuten heter det at "kunden har alltid rett" som betyr at man skal stryke en kunde med hårene for å beholde ham.

Men da denne mannen ble utsatt for nok en feil, ble det tydeligere enn noen gang at butikksjefen ikke likte at noen kom og klaget. Tidligere hadde mannen fått en vare som var for dårlig og en annen gang stemte ikke prisen på kassalappen med plakaten som annonserte varen på hyllen. Nå for tredje gang følte han seg snytt fordi en vare var blitt scannet inn to ganer. 40 kroner kunne han da tåle å tape, men han ble selvsagt irritert over feilen og at han nok en gang måtte sette seg i bilen og kjøre til forretningen for å klage, hvilket koster både tid og penger.

Vel fremme ba han om å snakke med sjefen fordi han hadde en klage og fikk til svar om hva det gjaldt. Så forsvant ekspeditøren inn på et kontor og sa at sjefen ikke var inne, men at han kunne snakke med kassadamen. Etter å ha lagt frem klagen, skal kassadamen ha blitt sur og sagt at alle må finne seg i at det kan bli begått feil. Dette er en alvorlig feil og mange ser ikke på lappen før de kaster den. At denne type feil kan forekomme, må folk bli oppmerksom på slik at de kontrollerer lappen. Da ble damen enda surere, åpenbart fordi hun nå ble tatt i skole og tilkalte sjefen, som da viste seg likevel å være inne. Han hadde altså løyen og beordret en av sine ansatte til også å lyve. Han hadde tydeligvis blitt informert om en problematisk kunde og var rød i ansiktet og irritert da han kom ut og spurte hva det gjaldt. Kunden gjentok sin klage og bekymring over at folk ikke var tilstrekkelig oppmerksom på at denne type feil kunne forekomme.

Det var da sjefen eksploderte og sa at mannen allerede hadde fått sin beklagelse og kunne hente sine penger og forsvinne. Kunden svarte at han ennå ikke hadde hørt noen be ham om unnskyldning, men at det ikke var det han var ute etter. Han ville bare fokusere på problemet, underforstått at akkurat denne butikkjeden var kjent for å ha jukset med datostempling av kjøtt. Men det sa han ikke høyt. Likevel kan sjefen ha ant en slik beskyldning, for som det alltid er når man føler seg truffet, da blir man fryktelig sint fordi man ikke har annet forsvar.

Kunden hisset seg også noe opp, hvilket medførte at to kassadamer så blandet seg inn og sa at denne mannen var en dårlig kunde, antagelig ment slik fordi han nå klaget på en bagatell og forstyrret dem i arbeidet. Men alle som ventet i køen kunne ikke vite hva hun mente og kan ha oppfattet mannen som en drittsekk, særlig når den andre damen i tillegg sa at han var gal i hodet.

Som de fleste skjønner, ble det her begått grove brudd på loven om retten til å slippe ærekrenkelser. Butikksjefen hadde dessuten hoppet helt over ansvaret som gjalst å instruere sitt servicepersonale i adekvat kundebehandling og innsikt i kundens rettigheter. Butikkens fremdrift var alt det han brydde seg om, noe som også tydelig kom frem i denne absurde episoden som endte med at mannen ble erklært uønsket i butikken og jaget derfra.

Men likevel slutter ikke historien her. Det skulle da også bare mangle. Mannen var ikke snauere enn at han politianmeldte sjefen og to av hans kassadamer for injurier. Han rapporterte hele hendelsen inn for kjedens hovedkontor, men saken er så fersk at det ennå ikke foreligger noe resultat. Men taper han denne kampen, kan det like gjerne komme et forbud mot klager på varer og tjenester!

ROALD DANIELSEN

 

 

Et begivenhetsrikt århundre
Fram til det Herrens år 1913 hadde den vanlige mann i gata knapt noen kontakt med myndighetene utenom postmasnnen og lensmannen.
Men året etter brakte det løs med konflikter mellom kongelige og en verdenskrig var i gang. Men uten at noen investerte sine penger i denne krigens forbruk av krigsmateriell, ville det kanskje ikke blitt noen krig.

Penger var derfor en viktig ingrediens i denne konflikten og det var makten over dem som egentlig var krigens mål. Like før krigen ble den amerikanske sentralbank opprettet og man trykket pengesedler som erstatning for gull- og sølvmynter. I tiden mellom første og andre verdenskrig fikk befolkning føle hvordan noen strammet grepet om økonomien og manipulerte frem en krise. Først de glade 20-årene da de nye pengesedlene ble drysset over folket i form av kreditt og så de harde 30-årene da festen skulle betales og som snart førte verden inn i en ny storkrig om penger og "lebensraum" som ble enda verre enn den første. De krigførende nasjoner hadde ikke penger nok til å betale alt det krigen kostet, men det å stifte gjeld var ikke noe problem og man lånte både før, under og etter krigen som ble garantert ved å utstede  statsobligasjoner. Europa ble satt i brann for å kjøre verdensdelen konkurs slik at USA fikk den dominerende rollen i verden etterpå.

Alle krigslån og andre statlige kreditter var med pant i befolkningens skattebetalingsevne, noe som medførte at man etter hvert fikk et personnummer som ble viktigere enn ens personlige navn på skattelistene. Navn kan endres eller forbyttes, men ikke et nummer. Derfor ble inntektsgivende arbeid så viktig for staten, også for kvinner, for dette ga tilnærmet skatteinntekter nok til å betale ned på lånene og selvsagt plusss renter. Verdens våpenproduksjon var en viktig arbeidsplass og har vært en gullgruve i over hundre år. Profittørene vil derfor ha mest mulig krig og ødeleggelser og det har de klart å skape med sine hemmelige spesialagenter og krigshissere verden over. Krigene ga dessuten mange lønnsomme byggeoppdrag for entrepenørene på seierherrens side. En styrtrik elite har for lengst tatt over den politiske makt og driver nå et makabert verdensteater med politikere som marionetter. Nå er det imidlertid kommet til et punkt der disse skuespillere ikke klarer jobben lenger samtidig som at skuespillet begynner å bli avslørt. Dette har ført til stor bekymring for ikke å si panikk og desperasjon. Krigen mot terror er for lengst i gang etter at fiendskapet mellom øst og vest stilnet av. Den arabiske verden blir hisset opp mot hverandre slik at de forhåpentligvis utrydder seg selv som i en religiøs dødsdans, men først etter at de har kjøpt og betalt for sine kostbare våpen. Når kamphanene er borte, har de dessverre ingen skattebetalingsevne. Men det finnes fortsatt olje i deres land som man saktens kan ta som betaling.

Skattene som pålegges folk er slett ikke bare inntektsskatt som jevnt over ligger på fra tretti til femti prosent av inntekten i den vestlige verden. I tillegg kommer skatt på omsetning av varer som øker prisen med en fjerdedel. For ikke å snakke om de hundrevis av særskatter på andre konsumvarer fra kaffe til parfyme, tobakk og alkohol eller biler og bruken av dem på de nye motorveiene. Eksperter har regnet ut at man i virkeligheten betaler over 90 prosent av ens inntekt i skatt til Staten.

Hvor det blir av alle pengene, er et mysterium og mange mistenker Staten for å føre dobbelt bokholderi. For når man mangler penger til sykehus, gamlehjem og skoler, så kan man likevel trylle frem hundrevis av millioner til andre viktige prosjekter. Myndighetene faser nå ut flere og flere av sine tjenester. Elektrisitet er privatisert for lenge siden, men også sykehus og veibygging drives mer og mer av private selskaper som selvfølgelig skal ha en anstendig profitt på sine tjenester. Derfor tror mange at denne utviklingen vil drive prisene i været som skaper et ustabilt og nervøst pengemarked. 

Myndighetene manipulerer med rentejusteringer og børshandel, samtidig som oppfordrer til både å spare og forbruke mer. Denne håpløse politiske tankegangen har skapt omfattende arbeidsløshet, fattigdom, husløshet og familiekriser og det som verre er. Hva det hele kommer til å ende med, er det få som tør tenke på. Noen stikker hodet i sanden, mens andre roper et tydelig varsko uten at de har noen god løsning på problemet. Spørsmålet blir om verden tåler så mange år til med denne type utvikling eller om det skjer et mirakel.

ROALD DANIELSEN

 

 

Konspirasjonsteoretisk
Sammensvergelser er ikke noe nytt og disse er alltid hemmelige til de blir avslørt. Men da kan det være for sent og ett fett om folk får vite sannheten eller ei. Ikke alle skjønner det da heller, liksom mange fortsatt tror at det var Al Qaida som sto bak ødeleggelsen av World Trade Center den 11. september 2001. Alle ubesvarte spørsmål og diverse hendelser rundt katastrofen peker nemlig i en helt annen retning. Få skjønner at Al Qaida ble skapt for nettop det å ha noen å skylde på. Syndrne gjør hva de kan for å tåkelegge dette alt og har sementert sin versjon av sannheten om det som skjedde og gjør samtidig skeptikerne til latter og har derfor lansert ordet "konspirasjonsteoretiker" som skal være en noe mindre begavet person, svvende på sine fantasiens vinger.

Dermed tror man problemet er løst, men de dypeste tenkerne forstår også dette knepet og fortsetter gravingen slik at det nå har blitt et ras av avsløringer på topplanet i mange store nasjoners regjeringskvartal. Overvåkingen av hvert menneske på kloden er tydeligvis målet og midlene for å skaffe seg mer og mer makt. Iscenesatte katastrofer og massedrap samt likvidering av motstandere, er bare et av metodene som disse synderne benytter. Det er forlengst avslørt av nesten ingen ting av det vi blir fortalt i vanlig media, er sant. Men det verste er at så veldig få skjønner også dette.

Man kan derfor vente seg flere konflikter mellom de mektige over og de svakere under. Sistnevnte er mange, de kaller seg de "99 prosent" alias folket og arrangerer nå den ene demonstrasjonen etter den andre for å få mer likhet og rettferdighet. Men det vil ikke den ene prosenten ha noe av. Eliten er ikke politikerne, vor disse er bare  mrionetter som holdes i bånd som en puddel og gjør som deres herre vil. Og båndet er pengene som denne eliten på en slu måte har skaffet seg kontrollen over. De aller fleste stater låner penger av disse styrtrike bankiere og finansfolk som kan spores tilbake til to dynastier, nemlig Rothschield i Europa og Rockefeller i Amerika. Eliten har fristet alle med billige lån, men strammer nå grepet for å øke kontrollen over alle som er havnet i deres klør.

Men egentlig har denne hemmelige eliten sin egen herre over seg, nemlig de onde ånders fyrste som også kalles djevelen og Satan. Frimurerne og andre hemmelige organisasjoner innrømmer åpent at dette er tilfellet. Det er grunnen til at disse øverste klasser i samfunnet er ekstremt opptatt av okkultisme og satanisme under sine seanser og itualer hvor de må sverge diabolsk blodig troskap til døden.

Ingen benekter at Satan eksisterer og har stor makt, for hans vilje er tydeligvis rådende over hele verden. Han er de onde ånders øverste hersker og er blitt desperat fordi han tid nå nærmer seg slutten. Da er vi inne på kristendom og gudstro som man ikke helt kan avfeie der hele verden nå befinner seg i en situasjon som lett kan utrydde alt liv fra jordens overflate. Nå må alle ting tas i betraktning og hver eneste konspirasjonsteoretikers ideer kan inneholde svaret på hvorfor alt er slik det er blitt.

ROALD DANIELSEN

 

 

Halloween - Dødens dag
November er en dyster og mørk måned og bare desember er mørkere. Indianerne i Mexico har som mange andre urfolk funnet dette ut for lenge siden. De kalte den første november for "Dødens dag" som også er dagen for Halloween, "Alle Helgens Dag" for irske katolikker, en skikk som ble brakt til Amerika og som nå er kommet tilbake til Europa for fullt de senere år. De døde er blitt levende i fantasien, onde som gode, og feires med en makaber og dyster fest for barn og voksne. Om noen tror dette er en ekte kristen høytid, tar de grundig feil, for alle ingredienser i dette festopplegg taler for at det er djevelens hekser og trollmenn som er ute på tur. Døden er ikke noe man skal spøke med, men Halloween gjør døden til en lek som passer inn i den gamle slanges første løgn til Adam og Eva: "Dere skal slett ikke dø!" Dette sa han etter at Gud hadde sagt de måtte dø hvis de spiste av den forbudte frukt. Alle vet hva som skjedde. Adam og Eva døde til slutt og alle deres etterkommere har gjort det samme siden. Men djevelens løgn lever videre til denne dag. Halloween er et av tegnene på at mange fortsatt tror på djevelens løgn, hvilket ikke er overraskende. For djevelen er så slu og smart at han får svart til å bli hvitt og omvendt. Han er en psykopatisk terrorist, en løgner og bedrager som dessverre har fått mange tilhengere. Men alle disse kommer til slutt til å lide samme skjebne som sin mester.

For å gjøre denne festen ekstra spiselig for ungene, lar de voksne sine barn kle i sorte klær som banker på hos naboer og andre for å få godteri. Hvis ikke, vanker det råtne egg eller tomater på døra eller andre fantestreker. Trick or treat, som det heter på engelsk som på norsk har blitt "Knask eller knep." Trusler og skremsler er en del av Halloween og derfor absolutt ingen kristen skikk. Men i det keltiske Irland vokste denne skikken lett frem som en spire fra de gamle hedenske keltere som bygde sin filosofi på det samme demoniske fundament som de gamle indianere i Mexico.

ROALD DANIELSEN

 

 

Verdens finansielle bedrag
Vårt moderne pengesystem er rundt 300 år gammelt. Det er basert på gjeld og tilgode, debet og kredit. Tidligere var pengesystemet varebasert, men på 1700-tallet oppdaget en smart jøde at pengesystemet kunne endres og gjøre noen få styrtrike hinsides det fattbare.

Slik kom dynastiet Rotshields til som til denne dag er de som trekker i trådene. Tett etterfulgt av amerikanskle Rockefeller med flere. Oppdagelsen gikk ut på at det gikk an å lage penger som så kunne lånes ut til stater og nasjoner mot garanti i folkets skattebetalingsevne. Pengene ble ofte brukt til å føre krig, noe som brakte en ny pengebaron på banen, våpenprodusentene. Så kom oljemagnatene og helsespekulantene og energiforsyningen med flere.

I forlengelsen av dette systemet har vi alle nå fått et personnummer som er den viktigste brikken  i spillet. Vi er med andre ord tatt som gisler i en skitten økonomisk geriljakrig. Få stater i verden trykker sine egne penger selv og de fleste låner derfor det de trenger for å få sin økonomi til å gå rundt. Dermed oppstår begrepet statsgjeld. Men kreditor vil selvsagt ha tilbake sine penger med renter som sies å være 6 prosent. Dermed måtte folket skattlegges, noe som har utviklet seg så dramatisk at vi nå direkte og indirekte betaler rundt 90 prosent skatt av våre inntekter. Resten må vi klare oss for, hvilket de fleste ikke klarer med mindre at både mor og far er ute i arbeid.

Bruken av pengesedler (og mynter) er lik bruken av sjekk og obligasjoner og andre verdipapir. Det er alt sammen bevis på at "jeg skylder deg" pålydende beløp, altså innrømmelse av gjeld. Ved å gi en annen person en pengeseddel, sier man at dette er beviset på at jeg skylder deg dette beløp som du kan realisere ved å gi seddelen videre til en annen.

Systemet kunne fungert bra, dersom det ikke var fordi oppfinnerne hadde en slu baktanke. Ved et intrikat system som veldig få forstår fullt ut, innkludert meg selv, føres flere og flere pengesedler ut på markedet. I realiteten uten dekning, for utstederen er så rik at han ikke trenger dokumentere hvor mye han eier. Disse sedler følger så en rute fra den ene til den andre og ender opp i forskjellige skattekonti som så går til å dekke Statens gjeldsrenter. Folk tror at skattepengene går til velferd og sosiale helsetjenester osv. Men kun en liten del går dit, mens hovedstrømmen av penger går til en elite som har rigget dette systemet til deres egen fordel. Derfor blir de rike bare rikere og de fattige bare fattigere. Det økonomiske kollapset som ble synlig i 2008 viste at systemet likevel hadde sine svakheter. Det var ikke noen boligboble som sprakk eller overforbruk på kreditt. Det var et bevisst tifelle av sjokkterapi som eliten skapte lik ojesjeikene som skapte oljekrisen på 1970-tallet, for at denne eliten skulle få enda mer makt.

Dollaren har i realiteten kollapset, helt i tråd med elitens planer og de er slett ikke nervøs for hva som nå kan skje. De holder for tiden på å kjøpe opp gull og sølv og andre kostbare handelsvarer som sikrer deres verdier. Teateret i amerikansk politikk om at gjeldstaket må høynes er et sykdomstegn. USA skylder 17 tusen milliarder dollar til ulike styrtrike långivere og vil nå låne mer. Det vil si, de MÅ låne mer for å kunne betale rentene på lånet. Hvilket vil si at de aldri vil kunne betale disse pengene tilbake. President Obama gjør hva han kan for å unngå at det store smellet ikke kommer under hans vakt. Men at dette kommer, er få eksperter i tvil om. Ikke alle valutaer vil gå med i dragsuget, men noen vil nok. Derfor er man i full gang med å teste ut et helt nytt pengesystem, og den digitaliserte bitcoin synes å være en favoritt. Digitale penger har forresten funnets lenge, men da innenfor det allerede utdaterte pengesystemet som nå forfaller og antagelig forsvinner.

Våre sparepenger kan derfor bli kraftig redusert eller forsvinne. Det tør ingen spå om, for da vil urolighetene verden over lenge før tiden gjøre det utrygt å være politiker eller bankier. La oss håpe at det ennå blir en stund til. Vi som nå er oppe i årene kan trolig ta det med ro. Det gjør i alle fall jeg. Men mine barnebarn kommer til å få det tøft.

 ROALD DANIELSEN

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.07 | 21:17

Konspirasjonsteoretiker er et skjellsord for å latterliggjøre dem som er i stand til å avsløre den pågående sammensvergelse

...
14.05 | 11:12

På Island ble banksvindelen avslørt og direktørene puttet i fengsel og Staten selv overtok bankvirksomheten

...
09.05 | 04:29

Plastic is Fantastic er det sagt, men sannheten er at plastik er forferdelig farlig

...
22.03 | 21:41

FANTASTISK IDE MED GOOD OLD DAYS

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE