HVA SOM SKJER

NÅR MAN BETRAKTER DET SOM SKJER I VERDEN, ER DET IKKE LETT Å VITE OM MAN SKAL SMILE ELLER GRÅTE

PÅ ETT ENESTE ÅR HAR VERDEN BLITT SNUDD PÅ HODET. HVERT MENNESKE HAR FÅTT FØLE HVA DET BETYR Å BLI SKREMT VETTET AV OG TVINGES TIL Å LEVE ET HELT ANNET LIV ENN FØR. HVA SKJER EGENTLIG OG HVORDAN GÅR DET VIDERE?

TRANSHUMANISME - NÅR VAKSINEN ER INJISERT, VÆR DA KLAR FOR NESTE STEG
De fleste er redd for å dø og står gjerne i kø for å få vaksinen, men flere og flere vegrer seg fordi de ikke er sikre på at den virker og er ufarlig. Dessuten klarner det for de fleste at hele pandemien er en illusjon som gjør at alt stinker, men bare for dem som har luktesans. Vaksinen inneholder stoffer som påvirker vårt arvestoff DNA og gjør små endringer i disse molekylers struktur angivelig for å få kroppen selv til å danne de rette antistoffer mot denne og andre virus. I virkeligheten sprøyter man in bittesmå biologiske roboter i blodbanen som man med digital fjernkontroll kan dirigere dit man vil. Når denne forskning er ferdig utviklet, har man det fullkomne middel til å ta full kontroll over individet. Man arbeider også med å kople mennesker til datamaskiner ved trådløs teknologi som drives av superhøye frekvenser innen 5G-systemet og snart kommer 6G. Innen det kommer så langt at vitenskapen med denne utvikling klarer å ødelegge mennesket som vesen, vil kanskje hevnen fra himmelen komme i form av at strålene fra de sterke signalene gjøre så mange av forskerne syke så de selv dør. For det er jo disse strålene som allerede har gjort mange syke, men som et oppdiktet virus har fått skylden for slik at vitenskapen kan jobbe videre uforstyrret. Ser man tragedien fra denne vinkel, begynner alt å få en fornuftig klang. Så er det bare å grave seg videre herfra.

 

STILLE NÅ FØR STORMEN, HOLD GODT SAMMEN MED FAMILIE OG NÆRE VENNER
Ingen vettug mann tror at det verste nå er over. Tvert imot, veldig mange problemer vokser, konvergerer og vil implodere samtidig fordi alt henger sammen. Spesielt økonomisk og energimessig blir kaoset stort. Men også politisk, religiøst og sosialt som er et helt kapittel for seg. Verdens finanser er basert på kreditt, altså lån, gjeld og renter som nå har nådd et metningspunkt fordi man ikke uendelig kan låne seg ut av gamle lån, for ikke å snakke om rentegjelden. Verdensbanken og de andre sentralbankene som alle eies av den khazariske mafia har skjønt dette lenge. De vil derfor starte verdens finansielle system på nytt og har begynt med å trekke ut kontantene for å gå helt elektronisk. Men de vil selv beholde kontrollen som før, den de grabbet til seg ved å kuppe den amerikanske dollar i 1913 slik at selv USA må låne penger av dem. Krasjet de har planlagt kan skje når som helst, for de varsler ingen og vil skape en sjokkbølge som lammer befolkningen. Imens prøver de å skjule det de gjør for å slippe å bli ansvarlig for det tragiske kaoset som naturligvis oppstår når sparepengene forsvinner og banken stenger. Til dette trengte de noe som kunne skremme folk fra sans og samling slik at de ikke tenkte, bare gjorde som de ble fortalt. Et påstått virus ble redningen, og resten av historien kjenner nå alle. Vi er blitt forsøkt lurt og de fleste er blitt så redde at de ikke begriper noen ting. Men også for vi som skjønner tingene, vil det bli vanskelig. Vær beredt, skaff forsyninger og hold godt sammen med familie og venner. Avtal et møtepunkt når krisen slår til og strøm og telefoner ikke virker. Få ikke panikk, for dette blir en skremmende storm, men som alle uvær vil også denne til slutt gå over.

 

TREDJE VERDENSKRIG ER DIGITAL OG HAR ALLEREDE BEGYNT MED ET FANTASIVIRUS
Atombomber finnes kanskje ikke. Over Hiroshima og Nagasaki slapp man gigantiske brannbomber. Ellers kunne ingen bo der i dag, som det altså gjør og disse to byene blomstrer. Men om A-bomber likevel finnes, er de for lengst gått ut på dato. For nå handler krigen om å vinne hele verdens befolknings sympati, ikke å knuse den fysiske infrastrukturen hos ens fiende som er aldeles idiotisk. Den er jo brukbar hvis bare makthaverne ble tatt kontroll på de også. Militærparader er bare et teater og sløsing med penger. USA og Kina er likevel i full krig, men om hvem som har størst og raskest digital kommunikasjon. Det gjelder å slå ut fiendens kapasitet for så å ta full kontroll over deres telecomsystem og oppinionsdannende propaganda. For å lamme befolkningen så de ikke forstår hva som skjer, slapp generalene bare ut påstanden om at et lite usynlig virus nå ville ta livet av hundrevis millioner dersom ikke strenge tiltak straks ble satt i verk.Virus som våpen er ikke noe nytt for krigsindustrien, både ekte og falske kan være like effektive som vi nå har sett. Betydningen av digitale telecomvåpen er demonstrert under presidentvalget i USA med sosiale medier og plattformer. De som har forstått hva som nå egentlig foregår, ligger et hestehode foran de som ikke skjønner noe og bare er livredde. Disse kan derfor lettere manøvrere seg gjennom den mørke tiden som kommer om noen månder, kanskje bare uker. Mitt råd: Dette blir voldsomt, men få ikke panikk. Søk heller skjul. For dette går snart over.   

NÅR MEDISINEN ER FARLIGERE ENN SYKDOMMEN ER DET PÅ TIDE Å TENKE ETTER
Pågående pandemi og strenge tiltak for å begrense spredning er et grellt luftslott. Et påstått usynlig virus er et giftstoff man ennå ikke har klart å fange og isolere for ikke snakke om å teste virkelig sprer seg som visse eksperter sier. Andre eksperter sier det motsatte. Men effekten er den samme, folk blir oppskremt og livredde like mye av et ekte som et falsk virus. Folk blir gamle og syke og dør som alltid, men denne spesifikke lungesykdommen kan ha andre årsaker og burde blitt utredet, men merkelig nok vil man ikke det. Verre er det dog med alle strenge tiltak som ødelegger økonomien og det sosiale liv for milliarder mennesker med ubeskrivelige tragiske folger. Ikke bare er selvmord kraftig økende, men nå begynner folk å dø like etter at de har blitt vaksinert. Hvilket selvsagt fører til at flere vegrer seg og blir anti-vaxere. Derfor snakkes det om tvang flere steder. Når luften er gått ut av fjordårets virusballong, slik den alltid har gjort i tidligere epidemier, må man regne med at ekspertene finner på noe annet for å beholde den psykologiske makten over folk. Men det er allerede så mange sprekker i denne skuta at den ikke kan annet enn synke, det kan bare ta litt tid. Maktsyken og korrupsjonen i bankvesen, politikk og legemiddelindistri er nå så kompromittert at de burde begynne å bli litt redde for de mange millioner skeptikere som har forstått dette råtne spillet. Folk som skjønner at de er blitt lurt kan bli vanskelige å ha med å gjøre.

 

ELDRE RUSSER I USA ADVARER VESTEN OM HVA HAN NÅ TROR KOMMER
En pensjonert russisk immigrant mener han kan tyde hva som skjer politisk i USA etter valgkaoset. Min favoritt-analytiker Henry Makow har publisert advarselen hans for den som vil grave dypere (google). Russeren sier at USA nå vil oppleve en stor politisk forandring og at USA blir USSA (United Socialist State of America)! Den som følger godt med skjønner at dette er ikke en tom trussel. Det åpenbare valgfusket er tydeligvis organisert av noen korrupte maktsyke individer høyt oppe som har mange penger og derfor kan kjøpe hvem de vil. Den nye presidenten kan raskt bli erklært uskikket til å være Commander in Chief fordi han allerede viser tegn til senilitet. Dermed vil en annen bli satt inn. Poenget med fusket var å fjerne Donald Trump som forsto hva disse høyt oppe holdt på med. Men han ville ikke la seg kjøpe og kjempet modig imot det han selv kalte "sumpen". Den gjennomgripende korrupsjonen i rettsvesen og media støtter dette. Med andre ord, Den amerikanske drømmen er avskaffet og USA blir nå kommunistisk. Russeren har god erfaring fra livet i gamle sovjet og vil forberede oss på det som kommer. Han sier: Yttre deg aldri offentlig om hva du mener. Noen kan høre det og rapportere deg. Selv venner og naboer kan bli dine fiender. Ikke i ditt eget hjem er du trygg, din egen telefon kan noen avlytte. Ha ingen forbudte bøker eller skrifter og smil til folk som åpenbart prater vel om kommunismen og Staten. Følg ordre i selv den minste ting. I Sovjet skulle det ikke mye til før man ble sent til Gulag. I USA kalles slike steder FEMA camps (google). Harde tider ligger rett foran oss, men den som er mentalt forberedt har den fordel at dette ikke blir et lammende sjokk. Jeg håper at dette ikke er sant.

 

PSYKOPATISKE LEDERE HAR TVUNGET VERDEN INN I ET SOSIALT OG POLITISK KAOS
Makten bak makten alias Gog av Magog, de som sier de er jøder men ikke er det, har nå med sine mange fangarmer fulle av sugekopper virkelig fanget hele verden. Den gamle slanges plan er i ferd med å sluttføres og følger sitt motto: "Får ikke jeg ha makten over verden, skal ingen andre heller." Med sin århundrelange erfaring i plyndring og pengeveksling har denne skamløse eliten valgt ut sine lakeier som er verdens psykopatiske korrupte politiske ledere. Alle som en med på leken som nå er Storebrors kamp mot folket. Nå skal hele verdens befolkning tenke likt og tro at det apokalyptiske politiske villdyret er deres avgud som skal tilbes og tjenes. Den som ikke følger ordre, må bøte, ultimat med sitt liv. Men eliten har et problem; deres finansielle maktsystem er kommet til et punkt som ikke lenger holder. Det er bygget på gjeld og kreditt og er så mettet av lån som ikke kan betales at systemet er matematisk nødt til å implodere. Dette vil de selv gjøre i en kontrollert demolering uten at folk merker det eftersom de da vil tape alle sine penger. Derfor har de forberedt seg godt og avledet oppmerksomheten fra deres gigantiske pengesvindel. Det politiske kaos i USA er dessuten et stort teater og hvis Donald Trump virkelig må gå, vil sikkert massemedia savne ham. Hva skal de da skrive om? At Joe Biden er en mye bedre president? Heldigvis har de pandemien å flyte på. Den avtar jo ikke, men det er ikke på grunn av at smittefaren øker. Det er fordi de ikke vil høre på kloke menns tale om at høyfrekvent elektromagnetisk stråling er en alvorlig helsefare med nettopp de symptomer som det usynlige viruset har fått skylden for samtidig som de strenge tiltak mot påstått smittefare også får skylden for at økonomien kollaper og folk snart taper sine sparepenger og verdier i sine bankbokser.

 

PANDEMIEN ER DET STØRSTE EKSEMPEL PÅ AT "GASLIGHTING" VIRKER ETTER PLANEN
Det finnes tre typer opplysning, gaslight, spotlight, daylight, for å si det på engelsk. Dagslys gir oss det beste lys vi trenger for å se virkeligheten. Spotlys fokuserer sterkt på enkeltsaker, mens med gasslys menes en svak opplysning som kan skrus sakte og umerkelig ned til sparebluss i den onde hensikt å påvirke folk til å gå i feil retning. Gaslighting er derfor en utspekulert psykologisk metode som går ut på langsomt å frata folk den oppfatning de har av virkeligheten og gi dem en ny. Renspikka manipulasjon på grensen til hypnose. Det finnes mange bøker som forklarer dette bedre enn meg, men jeg prøver her å skissere med enkle orde det som har skjedd etter at noen fant på å bruke et usynlig spøkelse som ble kalt pandemi for å skremme hele verden dit vi er nå. Og attpåtil være glade for at den samme kriminelel banden passer så godt på oss ved å begrense påstått smittefare med meget strenge sosiale tiltak på grensen til galskap. Selv om arbeidsplasser og småindustri nå knuses og folk begynner å hoppe ut av vinduet, skal vi liksom være glade for at vi ennå ikke er angrepet av det forferdelige spøkelset. Vi har godtatt den nye virkeligheten i lyset av gasslykten som sakte skrus ned. Vi er fortalt at vi ikke kan stole på våre egne vurderinger. Selv om vi ser at veldig mange ting de sier ikke kan stemme, skal vi heller tro på eksperter og myndigheter, de som kontrollerer flammen i gasslykten. Filmen "Gaslight" viser en handling der en mann driver sin kone til vanvidd ved å påvirke henne langsomt til å tro hun er sinnsyk. Lik verdens psykopatiske ledere nå gjør med hele verdens befolkning for å få total makt over dem. På et eller annet tidspunkt vil vi som forstår det som foregår, innse at vi lever farlig.

  

NÅR PSYKOPATENE BLIR FOR MANGE TIL Å KUNNE BEKJEMPES, KAN SLAGET VÆRE TAPT
Verdens politiske elite er en velkent internasonal klubb av psykopater som bare bryr seg om sine lands befolkning så lenge de er nyttige og lønnsomme. På andre siden av dammen har klubben utviklet seg til et mareritt for dem selv og alle andre. Psykopatenes virkefelt er en råtten sump av løgn og bedrag, samt en ujevn kamp om å holde på makten. Ingen regel uten unntak, for selvsagt finnes individer som ikke er totalt korrumpert. Når noen vil befolkningens beste, betyr det at de må kjempe mot sumpen noe den naturligvis setter seg sterkt imot og slår knallhardt tilbake med alle midler, lovlige og ulovlige og "bråkmakeren" får hele skylden. Det skal mot til å tåle slikt enormt press, men det finnes folk som ofrer seg selv for saken, lar seg spotte, latterliggjøres, håned og baktalt. Slike folk burde hylles og blir det også av likesinnede. I dette kaos er det lett å dømme feil, særlig når sumpen omfatter både media og underholdning som skriker om at det bestående etablissement ikke må ødelegges. Så massiv er propagandaen at folk er blitt blinde og ikke tror på annet enn det psykopatene sier i sitt statskontrollert media. Både over dammen og her på berget. Som når ei stor kvise på rumpa klemmes ut, det gjør litt vondt med det samme, men så blir det bedre. Innen det skjer, kan mange slag tapes, men selve krigen mot løgn og hykleri vinner den som har de reneste våpen. Psykopatene avsløres og drukner til slutt i sin egen sump. Survival of the fittest. 

 

SMITTEUTBRUDD BLANT VAKSINERTE ELDRE PÅ GAMLEHJEM I BENGTSFORS
Lokalavisen Dalslänningen melder at vaksinen ikke sikrer 100 prosent mot pågående viruspandemi. Risikogruppen av eldre har grunn til å bekymre seg, men den svenske sttsministeren har tidligere sagt at når mange eldre dør, vil staten spare mange millioner. De ivrigste kritikerne av hele dette treateret, mener at dette nettopp er myndighetenes hensikt, bli av med flest mulig unyttige etere. På fasaden later de som om de tenker på de eldres ve og vel og derfor skal gi de eldre vaksinen først, som altså også i Sverige viser seg ikke å være verd særlig mye. Men en billig måte å kutte enorme utgifter uten å bli beskyldt for massemord. For det er jo viruset som tar livet av dem. Dermed er man kommet frem til et nytt stadie i prosessen og panisk redsel fester igjen grepet på en befolkning som ville bli rasende om de forsto sannheten. Derfor gjelder det for myndighetene å overvåke hver eneste av oss med moderne elektronisk teknologi som er blitt optimalisert med superraske 5G-frekvenser. Derfor er det etter deres mening aldeles latterlig å påstå at 5G teknologi kan ha noe å gjøre med denne påståtte pandemien, eller hur?

 

PAKISTAN ER TOTALT MØRKLAGT OG NÅ ADVARES SVENSKENE OM AT DET OGSÅ KAN SKJE HER
Lørdag 9. januar forsvant strømmen i hele landet. Bilder som kommer ut viser en uhyggelig nattlig stemning i forhold til hva man er vant til. Massemedia nevner det knapt, men nettet er fullt av rapporter. Dette har noen advart om lenge, at noen vil stenge strømmen for å tukte folk som ikke straks lyder ordre. Nå har svenske myndigheter gjentatt sin tidligere advarsel og sagt at folk må forberede seg på en mørk vinter. Hvis strømmen går, vil det få flere konsekvenser enn folk flest begriper. Og på vinteren kan det bli kaldt for mange og folk kan fryse i hjel. Krisen er altså kommet nærmere, den vi ble advart om i en brosjyre til alle svenske hushold for flere år siden. Kjøp inn mat og andre reserver, ha varme tepper klar samt stearinlys og fyrstikker. Batteriradio er også nevnt, men det viktigste er å forberede seg mentalt. Det er tydelig at noen vil skape kaos og fra dette har de sagt at de vil tvinge frem en orden. Det blir derfor spennende å se hvem som blir nestemann ut i kommende strømkrise og hva som kreves for å få strømmen tilbake.

 

2020 HAR LÆRT OSS AT UANSETT HVOR ILLE DET ER, KAN DET ALLTID BLI VERRE
Blir 2021 ut fra dette da bedre eller verre? Det er dessverre ingen grunn til å være optimistisk. Folk håper at vaksinen kommer snart, den som folk nå begynner å dø av. Reaksjonen etter strenge sosiale regler, nedstenging av næringslivet osv må påregnes i form av konkurser, tvangsauksjoner og selvmord. Over halvparten av amerikanerne vil ikke ta vaksinen, det sier litt om at folk nå begynner å forstå. Som også gjelder det kommende globale økonomiske kollaps. Men heldigtvis er det mange som ikke begriper noen ting, og går med på besværet denne propagandaen har medført og således svever inn i elitens nye verden uten å ane hva som foregår. I Davos sitter gjengen som har startet hele spillet, som for å dekke over det økonomiske havariet de er skyld i, brukte påstanden om en usynlig fiende til å skremme folk fra vettet og ga dem en annen forklaring på at deres penger i banken plutselig forsvant. Når folk ikke har mer å tape, kan de fleste bli skikkelig uberegnelige. Derfor haster det med å vaksinere så mange som mulig så de roer seg. Men det skal tykke murer og sterke låser for å holde rasende folk ute fra borgene de skyldige har gjemt seg i. Bildet av fremtiden har jeg ikke lyst til å beskrive, men det blir ikke vakkert.

   

DONALD TRUMP ER EN IDIOT. DET ER HELT SANT FORDI DE HAR NEMLIG SAGT DET PÅ TV
Endelig vil han frivillig forlate huset så de slapp å trekke ham opp pipa, som noen spøkefugler mente de kanskje måtte gjøre. Mannen må være hard som flint med nerver av stål som sto på sitt så lenge uten å vike. Ingen president har tålt så mye hånlig sviende kritikk og skittkasting. Det rare er at han fikk flere og flere tilhengere blant seriøse konservative, men det hjalp ham ikke i valget som resulterte i en helt annen idiot. Flertallet avgjør, selv om det ble jukset litt på forskjellig vis. Datamaskiner må man ikke stole på når de kontrolleres av korrupte individer. Det var jo nettopp dette Donald Trump sa at hele etablissementet var og ville det til livs. Når sumpen er så tydelig som nå og har stor makt, er det lett å forstå at de skyldige kjemper imot - og med alle midler. Idioten Trump må bort, ellers er det over og ut med hele den korrupte gjengen. Pressen fikk det glatte lag ganske tidlig, han sa at de var dønn korrupte og lyver alle sammen! Når slike sumprotter får høre sånne sterke ord, er det klart at Donald Trump er en idiot som for enhver pris må vekk.

 

REBELLENE SOM BRØT SEG INN I CAPITOL HILL, HVEM VAR DE OG HVORFOR?
Kanskje 2 millioner tilhengere av presidenten var kommet til byen for å markere sin støtte. Men en gruppe skilte seg ut fra de vanligvis så sindige konservative tilhengerne og begikk frekke og voldelige handlinger, tok seg inn i bygningen og laget et leven som medførte at politiet skjøt og drepte en kvinne blant dem. Slikt bråk er mer et kjennetegn på presidentens motstandere enn hans tilhengere. Så hvor vanskelig ville det være for motstanderne å infiltrere supporterne? Hvor vanskelig var det å skaffe seg røde capser og patriotflagg? Ikke i det hele tatt, og nå dukker det opp vitner som sier de har sett busser med folk som blander seg med mengden som nettopp kan forklare at noen betalte bråkmakere brøt seg inn for å skade presidenten. Det klarte de også, men det er noe som heter etterpåklokskap og i dens klare lys blir det enkelt å identifisere de skyldige. De ble nemlig arrestert og identifisert. 

 

VALGFUSKET I USA ER EN BAGATELL IMOT DET SOM SVINERIET ER ET SYMPTOM PÅ
Massemedia gjentar sine løgner mot bedre vitende om at det ikke finnes bevis for valgfusk. En lang rekke nøytrale eksperter har dokumentert dette, blant annet matematisk. Filmer av hva som fant sted og vitneforklaringer i haugevis, alt forsøkt lagt frem for høyesterett. Men som underlig nok ikke ville ta tak i saken, som om de også var med på spillet. Bevisene for valgfusk kommer garantert til å trykkes i bokform og spres over hele verden. Denne skandalen må frem i lyset, ellers trenger man ikke holde valg mer. Noen bestemmer hvem de vil ha i stolen. Nok et tegn på hvor vi alle er på vei: Det globale tyrrani. Som på en måte henger i sammen med noe annet rart som skjer akkurat nå: En pandemi som har en underdødelighet i forhold til hvor mange som normalt dør i løpet av en viss tid.

 

FORSKERE ADVARER: IKKE TA VAKSINEN
Hvis du trodde at alle verdens forskere var enig i at viruset er ufarlig og at bare vaksinen kan redde de, er du på villspor. Massemedia har sviktet sin oppgave om å rapportere det som skjer og heller blitt løpegutter for en styrtrik elite som nå prøver å ta kontrollen over hele kloden. De er kjøpt og betalt ved det som kalles pressestøtte og derfor sier de bare det de får lov til. Men heldigvis har vi fortsatt et fritt internett der mange andre observerer ting og melder fra. Som for eksempel om en forsker med flere tiårs erfaring med denne type vaksine som manipulerer vårt DNA/RNA og derved klusser med naturen. Forsøk på mus viste at halvparten døde etter injeksjonen. Det kan bety at halvparten av de gamle kan dø av vaksinen! Det skulle vel passe bra i henhold til den planlagte reduksjon av verdens befolkning.

 

FLERE INNLEGG FØLGER...

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 18:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

...
19.01 | 18:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

...
10.01 | 18:27

Hei, og tusen takk for svar

...
10.01 | 16:49

Hei Ellen. Helt ok å drikke suppen din, men sil den, for hvis du får fast føde kan renselsen stoppe opp litt. NB: C-vitamin brustablett er ikke fast føde

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE