HVA SOM SKJER

DEN GUD VIL ØDELEGGE SLÅR HAN FØRST MED VANVIDD. PASSER DA REDSELEN FOR ET VIRUS INN I GUDS PLAN?

DENNE SPALTEN ER EN SAMLING KORTE INNLEGG OM DET SOM SKJER. DEN BITRE SANNHETEN LIGGER ET STED I SPENNINGSFELTET MELLOM ALLE LØGNENE

JORDKLODEN ER SOM ET STØVFNUGG I HIMMELROMMET, OG VI TROR VI ER "MASTERS OF THE UNIVERSE"
Troen på Gud er forsøkt utryddet. Staten bestemmer nå hva barn skal lære fra barnehagestadiet. Å nevne Gud og Jesus er forbudt. Slik utrydder man troen på Gud i løpet av et par generasjoner. Profetiene om de siste dager og krigen på Guds den allmektiges store dag peker på nettopp dette som et tegn på hvor langt alt er kommet. De siste sju år før dommedag er spådd skal skje slik: En ond konge skal ødelegge helligdommen, fjerne retten til fri gudsdyrkelse og til slutt stille opp en ødeleggende styggedom. Tre store begivenheter fra Daniels profeti som oppfylles for våre øyne, men bare noen få klarer å se det. De to første er passert og en forferdelig situasjon vil snart oppstå som vil ødelegge det hellige livet og derfor er en styggedom for Gud. Også kalt dyrets navn eller merke, 666. Den klarsynte ser denne styggedom nærme seg. Tvangen til å ta det på seg for å kunne kjøpe og selge, altså fungere i samfunnet. Men livsfarlig fordi det avbryter kontakten med Gud. Det som falskelig påstås være en vaksine mot et fantasivirus er en kriminell politisk bløff, men skal tvinges på oss alle. Injeksjonen er et biologisk våpen som endrer den genetiske koden i kroppen og individets mentalitet, måten å tenke på. Resultatet blir en robot eller rettere sagt et diabolsk monster uten egne tanker eller evnen til å tenke på Gud. Bare de som skjønner at dette er alvor og skjuler seg mens resten av verden ødelegger seg selv, vil ha en sjanse til å komme helskinnet gjennom. Med Guds hjelp.

 

PÅ HØY TID Å KNYTTE TING SAMMEN FOR Å FORSTÅ HVA SOM EGENTLIG FOREGÅR
Sommeren 2019 var verden klar for et nytt digitalt system. Først ut var Kina med mangemillionbyen Wuhan. 5G- master og kameraer med antenner var plassert på hvert gatehjørne i byen. Ønsket om total kontroll over befolkningen hadde lenge vært en våt drøm for det kinesiske kommunistregime. Men vestlige land kom straks etter. Italia ville være med og åpnet 5G-frekvensene i Lombardia. Og selvsagt måtte USA være blant de første med åpningen av et totalt utbygd 5G-nett i New York. Akkurat de samme stedene et lite virus oppkalt etter et populært meksikansk ølmerke slo til. Men ikke akkurat slik man skulle forvente at det spredte seg, fra et sentralt sted og i vifteform utover. I stedet altså plutselig her og plutselig der. Samt på nye cruiseskip som alle hadde fullt utbygd 5G-system ombord. I forkant for utbruddet hadde sponsorer fra USA finansiert forskningen på influensa i Kina med tanke på å forsterke viruset for at det lettere skulle oppdages og bekjempes. Samtidig innrømmes at man aldri har klart å isolere det, altså fange det og holde det i en container. Heller ikke påståtte varianter som alltid har vært svakere enn originalen, men denne gangen ikke. Noen visste på forhånd at dette ville skje, og så skjedde det. Sanne profeter altså, men med sin finger med i spillet. Nå spår de samme ekspertene at det snart blir ekstrem matmangel. Men det at biene forsvinner er forbudt å krinkaste at skyldes en sterkere elektronisk stråling. Utsatt for 5G-frekvenser blir folk stråleskadet med symptomer som på en prikk ligner skadene av variantene etter at moderviruset døde ut av seg selv. Strømmen av velkledde og vel ernærte flyktninger fyller Europa og USA som må betale kalaset med økte skatter og avgifter. Millioner nye landsmenn over alt krever mye av et matfat som blir mindre og vil tvinge alle til å spise insekter. Mens logistikken hemmes og lastebiler står stille på grunn av for dyr diesel. Man må være hypnotisert eller bedøvet for å tro at alt dette skjer tilfeldig uten at noen vil det skal skje.

 

TOMME BUTIKKHYLLER OVER LENGRE TID KAN VÆRE ET VÅPEN MOT EN TRASSIG BEFOLKNING
Mange visste dette ville komme. Som om noen vil vise at det er for lite mat i verden til å mette en stadig økende befolkning. Bønder betales for å la være å produsere og uår kan ødelegge store avlinger. Kanskje noen også ødelegger mat for å få prisene opp? De siste to åra har vært så bisarre at det ikke skulle forundre meg om denne gryende matvarekrisen også er en psykologisk operasjon. Hva kan man ikke få folk til å godta hvis de er desperate av sult. Ingen vet ennå helt om hyllene forblir tomme en stund. Og det gjelder ikke bare mat. De store havnene er pakket med fulle containere mens altfor mange skip ligger for anker på reden og venter på tur til å losse. Det mangler lastebiler sier noen, men kanskje heller sjåfører? Og nå stiger prisen på diesel. Kanskje noen trekker i trådene og vil at det skal bli totalt kaos, for ut av denne å skape ny orden under deres fulle kontroll? I så fall har de kommet veldig langt, Rundt ti prosent av oss tror i alle fall det og gjør forberedelser for å møte trangere tider. Hamstring mislikes og tas som tegn på mostand. Resten lar humla suse videre fordi Staten har sagt at viruset ikke er så farlig lenger samtidig som en ny bølge varsles. Det er ikke lett å vite hva en skal tro, men min erfaring er i alle fall at politikere og redaktører er de verste løgnere som nå finnes. Og jammen har mange i helsevesenet også sluttet seg til deres rekker. Alt handler om penger og makt. Vi er lurt til å tro på noe som ikke stemmer. Men tomme butikkhyller må vi ta på alvor. For uten mat og drikke, er det ikke mange som duger.

 

PLUTSELIG BEGYNNER MANGE APOKALYPTISKE PROFETIER Å FÅ EN SKREMMENDE MENING
Johannes åpenbaring - Apokalypsen - har i århundrer fascinert millioner av troende selv om de ikke forsto så mye av den. Ifølge teksten var dette også hensikten. Den fulle forståelsen skulle først bli mulig i det som kalles endetiden, tiden like før dommedag. Ettersom verden nå av alle kan ses nærmer seg en kaotisk finale, kan man begynne å ane hva profetiene betyr. På et signal gitt av en engel, skulle gresshopper strømme opp fra avgrunnen for å plage folk. Omtrent som det nå føles en strøm av fremmede sultne og fattige flyktninger fra deres usle verden som er bombet sønder og sammen og lokket til den rike verden de fritt kan forsyne seg av godene til. Deretter skulle det komme millioner av ville krigere på hester lik skorpioner for å spre ild, røyk og svovel, helvetes pine sier noen, eller kanskje heller forfølgelsens ild, falsk og forvirrende propaganda alias smoke and mirrors, samt etsende svovel som sykdom og pest. Og til slutt et giftig stikk som dreper en tredjedel av dem som bor på jorden. Folk som ikke bryr seg om slike profetier, de såkalte ugudelige, har ikke evnen til å forstå noen ting av hva som skjer. Men de forstandige skulle forstå. Og hva er så det? Kan det egentlig bli tydeligere enn at det nettopp er disse gresshopper og skorpioner fra djevelens avgrunn som nå er sluppet løs for å straffe menneskeheten for sin ugudelighet og kriminelle ondskap? Et sprøytestikk designet til å drepe flere milliarder? Men de trassige onde ville ikke angre sine synder, mord, trolldom, horeliv og tyveri for å sitere teksten. Ifølge profetien skulle det heller bli mye verre, for til slutt skulle himmelens Gud mørklegge joden og ryste den med et jordskjelv så kraftig som ingen før hadde kjent. Så skulle djevelen styrtes ned i avgrunnen sammen med alle sine tilhengere for at de saktmodige etter løftene skal få arve jorden. Bøkenes Bok er derfor trøstefull lesning for den ydmyke og oppriktige som anerkjenner himmelens Gud som bestemmer alt.

  

FLERE OG FLERE LEGER OG FORSKERE STÅR FREM OG HEVDER AT PANDEMIEN ER ET GLOBALT BEDRAG
Etter to år med hysterisk redsel for et virus som ennå ikke er isolert og bevist eksisterer, våger flere og flere leger og forskere å stå frem for å tale myndigheter og massemedia midt imot. Pandemien er kun en teori basert på en spesiell datamodell skapt av godt betalte forskere for å legitimere en aksjon. Når politikere og media holder kjeften, er det fordi de vil skjule sannheten. Når de snakker, er det for å fortelle flere løgner og verden vil bedras. Derfor går det nå som det går og pådriverne, verdens styrtrike elite, vil stort sett få det som de vil. Men ikke uten motstand og innen målet deres er nådd, en sterkt redusert befolkning de har full mental og fysisk kontroll på, kan hele korthuset altså rase sammen. For den enkelte er det viktig å finne den hele og fulle sannhet for å vite hva man skal gjøre og ikke gjøre. Som i en rettssak, gjelder det å lytte nøye til begge parter. Først når alt er på bordet og grundig vurdeert, kan dommen felles. En rettferdig dom kan ikke avsis når bare den ene part høres og den andre parten stenges av. Selv om massemedia lyver, finnes informasjon tilgjengelig på nettet for den som vil vite andre siden av saken. Kampen mot det frie ord blir derfor nå kraftig intensivert for å skjule sannheten. Men enn så lenge er det bare å forsyne seg av et rikelig dekket bord. Allianser av leger og advokater i tusentall verden over forbereder nå et veldig rettsoppgjør og vil kreve de ansvarlige tiltalt og straffet for det som her er gjort mot verdens befolkning. Derfor må det påregnes flere distraherende hendelser som er ment å få folk til å tenke på andre ting. Det kreves derfor en skarp tenkende hjerne for å se virkeligheten gjennom ilden, røken og svovelen som nå spys ut over landskapet. 

 

FORUTSIGBART AT UVAKSINERTE FÅR SKYLDEN FOR SYKDOM OG DØD BLANT VAKSINERTE
Rockefeller Foundation som finansierer og styrer Folkehelseinstitutter har også investert tungt i vaksineindustrien. Legg sammen to og to og svaret er at den såkalte pandemien er falsk, men en effektiv operasjon for å nå et overordnet mål, planlagt av et konglomerat av hemmelige selskaper. Det hele er en løgn så gigantisk at vanlige folk ikke kan fatte at det kan forholde seg slik. Vi må da stole på legene og helsevesenet, må vi ikke? Men når leger blir sparket hvis de taler Rockefellers ideer imot, ser man at noe er alvorlig galt. Er det noen som trengs under en pandemi, så er det nettopp legene. Derfor er dette ingen ekte pandemi. Det er en global politisk psykologisk operasjon, en bløff som de aller fleste dessverre har gått på. Vaksinen er et giftig heksebrygg som om nødvendig skal påtvinges hver eneste en av oss. De vaksinerte blir etter hvert så syke at det er fare for livet. Kvikksølv, aluminium og grafitt er ikke å spøke med. Langsomt virker det som planlagt, en stille morder. Men ingen mordere blir arrestert. Folk dør jo under en pandemi som snart vil komme ut av kontroll. Smitten øker, og hvem andre kan det være som sprer denne enn de uvaksinerte? Derfor må disse jaktes på og fanges for å tvangsvaksineres. Bare de som nå forstår denne livsfare, kan forberede seg på ekstremt tunge tider da verden holder på å ta livet av seg selv. En jernring vil stenge folk inne i alle byer. små og store. Dette har vi sett før og folk som ikke samarbeider, vil sulte og tørste ihjel. Tiden er NÅ til å finne et trygt sted utenfor byene å være mens stormen raser av zombier som før de selv dør, blir med på jakten etter smittesprederne.

 

DELTAVIRUSET SER MERKELIG NOK UT TIL BARE Å ANGRIPE DEM SOM ER VAKSINERT
Mistanken om at pandemien er et bedrag vokser nå for hver dag som går. Skeptikerne øker i antall fordi alle kan se at mye ikke stemmer. Som at sykehusene nå fylles opp av pasienter som er vaksinert og likevel blir syke. Selvsagt fordi man nå vet mer om hva som er i vaksinen, eksempelvis aluminium, kvikksølv og grafittoksid. Pådriverne lurer folk til å tro at de angripes av en ny og mye farligere mutasjon og må fylle på mer vaksine. Men nå viser det seg at det finnes botemidler mot både virus og vaksine. Vanlige legemidler som Ivemectin (mot parasitter) og hydrocloroquin (kinin) samt koloidalt sølv (nøytraliserer både bakterier og virus). Kinin er et beskt bitterstoff og viktig for leveren sammen med syre som i eplesidereddik. Svenskedråper i et glass syrlig drikk smaker som grapefrukt og er supersunt. Vitaminer og mineraler må ikke glemmes. Tonic-water er rik på kinin som sammen med gin kalles "konglevann". Kinin finnes i harpiks (kvae) og i te kokt på furunåler. Spis mange nye granskudd om våren som både smaker og gjør godt. Solbading gjør huden brun og full av D-vitaminer. Økologiske frukt og bær er viktig, husk 5 om dagen. Svett godt ut i badstu en gang i uka. Den som svetter mye.lever lenge. En fastekur renser også kroppen for avfall. Selv sitter jeg en time i badstu hver uke og skal faste hele januar måned. Følg gjerne min fasteblogg du finner på menyen. Om 4-5 måneder vil infuensaen slå til igjen. Da vil mange med et dårlig immunforsvar dø, men de som har fulgt disse råd har større sjanse til å klare seg. Bruk google for å se at dette virkelig stemmer og sjekk de kildene jeg har oppgitt på forsiden. 

  

IKKE LETT Å FINNE DEM DU KAN STOLE PÅ NÅ SOM DET VIRKELIG GJELDER LIVET
Gamle profetier sier at i endetiden skulle sannheten bli kastet til jorden og tråkkes på. Ærlighet og godhet er ikke lenger attraktive dyder og integriteten er nesten helt borte. Enkelte innimellom er ganske visst kjent for å være gode pålitelige mennesker, men altså ikke særlig mange. Lysten på penger har ødelagt de fleste av oss og så godt som alle kan kjøpes om prisen er god nok. Politikere er beryktet for korrupsjon og plutselig besittelse av stor rikdom dersom de gjør som noen over dem sier. De lyver gladelig mellom tennene når de vet det kommer mer. Prestene preker for betaling og er i realiteten ikke stort bedre. Det finnes derfor veldig få fattige prester. Deres jobb er å holde kontroll på flokkene sine som falskelig påstås å være Guds hus. Lærere fra barnehagen til universitetet er betalte hjernevaskere som følger ordre og pensum. Men så har vi legestanden da, dem vi burde stole mest på. Medisinen som bygger på Hippokrates ed om å hjelpe, aldri skade. Ikke engang denne edle stand kan man lenger på. Det medisinske industrikompleke er nå blant de rikeste i verden og legenes lommer fylles med penger fra reseptblokken. Rollemo kunst og kultur, sport og idrett, underholdning og massemedia er også dønn korrumpert av den samme uimotståelige kraft som finnes i elitens penger. Hvem som derfor bestemmer, er denne eliten som sitter på vedens pengesekk. Verdens rikeste elite er derfor de som bestemmer alt, tro intet annet. Og deres rikdom er ikke anskaffet ved hardt ærlig arbeid, men ved plyndring, bedrag, snikmord og ågervirksomhet i århundrer. De er lett å identifisere, men har likevel klart å skjule seg for de fleste. En kontrast til Mesteren som for to tusen år siden sa til en rik mann som ønsket evig liv, at han da burde selge alt han eide og gi pengene til de fattige. Kom så og følge meg, sa Mesteren, underforstått at heri ligger det evige liv, åndelig fødes på ny gjennom en trang fødsel. Spør du hvem som helst om hva dette er, så sier de idioti.

PS. I lille svenske Bengtsfors hvor jeg selv bor, lever en fattig tysk alkoholiker, en europeer som av den grunn ikke får svensk pensjon eller sosialhjelp. Kun en billett tilbake til Tyskland, hvor han ikke vil. En pastor hjelper ham med gode råd og og ting fra kirkens innsamling, men i sin arbeidstid som han altså er betalt for. En annen mann, en pensjonist, hjelper ham med småpenger, mat og klær og praktisk arbeid uten å få annet igjen enn en god samvittighet.

  

FORVENT FLERE PSYKOLOGISKE OPERASJONER MED DØDEN TIL FØLGE FOR Å SKREMME OG LAMSLÅ
Helt siden 11. september 2001 har verden opplevd sjokk etter sjokk som er organisert av noen høyt oppe for stegvis å ta kontroll over en stadig mer frustrert og bekymret menneskehet. Angrepet på New York oppfylte flere politiske mål. Verden ble lamslått og dermed lett å manipulere. Folket støttet krigen mot terror som skaket opp folk i fiendens land og gjorde dem til flyktninger som etter hvert oversvømmet det rike Europa. Afghanere og syrere med flere har flommet over grensen etter å ha blitt fortalt av rike globalister hvordan de kan utnytte velferden. Også i USA kjennes denne smerten fra Mexico og andre lands flyktninger som kommer gjennom her og inn i USA. Disse stakkars flyktningene, men også mange kriminelle, minner om gresshopper som kommer svermende og eter opp alt som er grønt. Også dette er planlagt av de som vil krasje den verden vi kjenner for å få kontroll over den verden de mener nå må skapes av dem som har råd til å betale regnigen. Befolkningen må tuktes med lidelse og reduksjon ved sterilisering og avliving under dekke av at dette er for planetens beste. Pandemien har langt på vei oppfylt denne våte drømmen så langt. Men flere sjokk venter. Utøya var det første klare tilfellet av psykologisk operasjon i Norge. Og nå Kongsberg. I utlandet har det vært så mange at det er lett å miste tellinga. Vi vet at dette er et spill fordi det er så mange like trekk ved disse sjokk. Tåka i virvaret er så tett at vanlige folk ikke skjønner hva som skjer. Men noen av oss forstår at mye ikke stemmer. En gjerningsmann går amok og skyter eller kjører vilt. Folk dør, men av og til ser det ut som en øvelse eller skuespill der samme aktører går igjen. Gjerningsmannen overgir seg og erklæres sinnsyk. Etter en minnestund og mange fine ord, er det hele snart glemt. Danske Ole Dammegård (google navnet) har spesialisert seg på slike hendelser og er internasjonalt kjent av dem som ser gjennom løgnene og det falske spillet som pågår. Ettersom spillet ikke er over ennå, kan man forvente flere slike sjokk, noen sier at det snart skjer noe riktig stort.

 

FØLG MED PÅ HVA SOM SKJER I AMERIKA. SÅ VET DU HVA SOM KOMMER TIL EUROPA LIKE ETTER
Amerikas forente stater er konkurs. Nå må de låne seg ut av problemene igjen. For vanlige folk går det ikke. Heller ikke for styresmakter. Derfor er USA nå ferdig og kan kollapes når som helst. Det har faktisk alleredede begynt å skje. 800 militære baser globalt har kostet skjorta. Pluss alle hemmelige operasjoner under og over jorden. Summa summarum blir at dette store landet nå blir tatt over av en annen makt. Det kommunistiske Kina som er økonomisk og militært USA langt overlegen. Men hvem kontrollerer Kina? Hvem har infiltrert og okkupert det engang så idylliske Kina? Ingen andre enn den khasariske mafia! Fantepakket fra gamle Kaukasus som invaderte Europa allerede før 1500-tallet. Denne banden tok allerede den gang sikte på å erobre verden og skapte kommunismen, først i øst og deretter i vest og altså snart i sentrale Europa. Verdens mange hemmelige selskaper er i hektisk aktivitet for å stanse avsløringen av hva de holder på med. Det betyr være eller ikke være for dem. Nå har "pandemien" vært på alles lepper i snart to år og begynner å bli kjedelig. Så nå må vi skakes opp av terror igjen. Blind terror som tydeligvis er et spill for å avlede alles oppmerksomhet fra det som virkelig er farlig; bankkrisen, energikrisen og transportkrisen. Tror du dette ikke er noe å bry seg om, får du vente og se og har da bare deg selv å takke for at du ikke har skaffet deg kunnskap om hvordan du kan beskytte deg og dine.

 

HEKSEJAKTEN PÅ IKKE-VAKSINERTE HAR BEGYNT OG SLUTTER IKKE FØR ALLE ER TATT
Når sannheten er farlig for dem som har makten, settes tvang og makt inn for å få det som de vil. En sykesøster i lille Bengtsfors har åpenlyst talt imot "pandemien" og blir anmeldt. Ordføreren i bygda svarer med at nå må alle helsearbeidere vaksineres, om nødvendig med tvang. Alle ikke-vaksinerte er ifølge makthaverne smittefarlige som spedalske og dessuten spredere av falsk informasjon, derfor må de om nødvendig brennes. Slike overgrep har pågått lenge mange andre steder. Sannheten om pandemien er farlig fordi den skader planene for innføringen av The New World Order som i FN's program heter Agenda 2030. World Economic Forum i Davos er spydspissen i prosjektet der verdens rikeste tror de kan bestemme over alle oss andre. De kontrollerer massemedia som er de virkelige spredere av falske nyheter. Verdens ledere og de fleste andre politikere er presset til å mene det samme, selv om noen få risikerer livet ved å hoppe av og blåse i fløyta. Derfor intensiveres jakten på de ikke-vaksinerte ved først å håne dem fra alle hold og deretter nekte dem normale rettigheter for til sist å jakte dem ned til siste mann. Angiveri oppmuntres til og belønnes, teknologien ligger klar med 5G superspeed slik at ingen skal slipperunna. Jo forresten, den som er klok nok til å kaste alt som røper hvor en befinner seg, telefoner, datamaskin, bankkort, kjøretøy osv. Huke seg ned og gjøre seg usynlig, forsvinne i skogen der en på forhånd har samlet reserver. Holde ut den tid det tar for dette korrupte tyranniet å råtne helt opp til det forsvinner. Krampa har allerede tatt dem. Derfor skaper de groteske hendelser her og der, for eksempel som nylig på Kongsberg, for at folk skal få noe annet å tenke på nå som pandemien er avslørt. En psykologisk operasjon kalles det og de fleste biter på. To ting kan ikke skjules særlig lenge; solen og sannheten. Det er dog ingen løgn at det kommer en ny verden snart, men ikke via FN og gangsterne i Davos. Den Hellige Skrift forteller at himmelens Gud vil oppfylle bønnen: "Komme Ditt Rike og skje Din vilje som i himmelen, så også på jorden."

 

APOKALYPSEN ER EN DYSTER PROFETI SOM OPPFYLLES AKKURAT NÅ RETT FOR VÅRE ØYNE
Johannes åpenbaring er Bibelens siste bok og en historie i bilder og symboler fortalt på forhånd om det som skal skje i det som kalles "de siste dager". Verdens ende har mange snaket om og betyr ikke enden på jorden, men på systemet som har ødelagt jorden. Straffen for ulydighet mot budet om å dyrke og vokte jorden. Vi har sett Apokalypsens fire hester med ryttere i vill fart inn på scenen. Den hvite hesten er den falske profet, den røde er krig, den svarte er matmangel og sult og den grå er sykdom og pest. Vi har sett engelens vredesbeger tømt ut over jorden, havet, elvene og luften som nå er så ødelagt og forgiftet at livet på jorden er i fare. Vi har sett avgrunnen åpnes og alle onde vesener bli sluppet ut, gresshoppene som eter opp alt det grønne gresset. Vi har sett røkskyen etter mange skorpioner med haler som stikker menneskene så de dør av giften. Vi føler alle presset øker og at noe stort nærmer seg. De fire vinder skal slippes løs, stormene, uværet, lyn og torden og det store jordskjelvet. Systemene på jorden står foran dommeren. Det politiske, det økonomiske, det religiøse og det vitenskapelige. Vil systemene tåle lyset? Utdannelse, media og underholdning. Vi har sett sannheten bli kastet til jorden og tråkket på, løgnene, bedraget, forræderiet. Vi har sett Babylons forvirring som nå er avslørt. Vi har sett syndens beger blitt så fullt at det renner over og den store Baylon som prøver å ri på villdyret som på sin side vil riste henne av seg og ete henne opp. Vi har sett kjøpmennen jamre seg over det som skjer og folk som er så redde at de heller søker døden. Snart ser vi den Allmektige gripe dragen, den gamle slange og kaster den i avgrunnen. Alt dette forteller Johannes i sin åpenbaring for å advare oss slik at vi er forberedt på det som kommer. Men også det som kommer etter når stormen har gitt seg. Børst støvet av den gamle boken og se selv at dette stemmer.

 

DEN SOM VIL FEIRE JUL, MÅ GJØRE DET NÅ, FOR MYE TYDER PÅ AT DESEMBER BLIR ANNERLEDES I ÅR
Årets ladning med presanger ligger for tiden nedpakket i containere ombord på store skip liggende på leden mange steder, eller som giganten Evergreen i arrest. Foran oss har vi en mulig transportstreik på grunn av kraftig økt dieselpris for en bransje som allered er på lønnsomhetens vippepunkt. Tusenvis av hyllemeter står allerede tomme og mange varehus er nedlagt. For ikke å snakke om det generelle globale økonomiske kollaps som de aller fleste eksperter forstår kommer eller faktisk allerede har kommet. Skuta tar inn vann, men synker langsomt fordi den er så stor. Dollaren blåses full av luft, men Russland og Kina tror ikke på den og har hoppet av. På ett tidspunkt vil det nok for alle gå opp at den ikke kan reddes. Uroen på grunn av de ødeleggende og feilslåtte restriksjonene brer seg også. Rasende individer kan nå bli farlige for de skyldige som uten reell grunn har påført verden ubotelig skade. Pandemien var altså falsk og viruset kun en fantasi og bare et påskudd for å "vaksinere" alle med stoffer som kontrollerer, steriliserer, svekker eller rett og slett avliver alle "unyttige etere". Disse problemer og flere til ser ut til å konvergere og møtes på et spesifikt punkt. Da smeller det kraftig og stormen er i gang. Noen sier dette vil ødelegge julefreden i år, men synker skuta nå, er det mer enn julen som forstyrres. Det kan vel enhver idiot lett forstå.  

 

EVERGREEN FORTSATT I ARREST I SUEZKANALEN SJU MÅNEDER ETTER GRUNNSTØTINGEN
Pandemien, ekte eller ikke, har medført høye bølger langt inne på stille farvann. 6 dager, 3 timer og 38 minutter lå det enorme skipet bom fast i sanden på tvers av kanalen. Rundt femti store skip passerer normalt daglig. En ukes pause for de 360 skipene som ventet på begge sider koster derfor mer enn hva vanlige folk kan fatte. Nesten 10 milliarder kroner og rederiets forsikringsselskap vil ikke betale uten en betydelig rabatt. En avtale skal være inngått, men i skrivende stund ligger skipet fortsatt ved kai. Over tusen containere med alt fra biler og fjernsyn til mat og klær venter på lastebiler som plutselig er blitt for få i en annen merkelig kork utenfor Los Angeles. Syke havnearbeidere og trailersjåfører skal ha skapt en treghet som har medført at køen av containerskip vokser utenfor  Los Angeles. Og nå økes dieselprisen betydelig for en prispresset transportbransje. Forrige uke var det 60 skip, i skrivende stund er det over sytti. Man frykter store problemer med julehandelen om ikke korken løser seg opp. I så fall kan man si at khazariamafiaen har lykkes bra med å skape det kaos de ønsker seg for å tvinge gjennom sin løsning på problemet: The New World Order. Ingen oppegående selvstendig kritisk tenkende individer er lenger i tvil om at dette er iscenesatt i nettopp denne hensikt.

 

ET RÅTTENT EPLE MÅ BARE FÅ RÅTNE FERDIG OG BLIR TIL SLUTT BORTE AV SEG SELV
All råttenskap i verden vil ifølge dette livsprinsipp snart forsvinne. Korrupsjon, kriminalitet, djevelskap og uærlighet ser ikke ut til å avta. Nettopp på grunn av at råttenskap sprer seg som ild i tørt gress til det bare er aske igjen. Mennesket har en naturlig trang til frihet og vil heller dø enn å miste denne rett. Men akk og ve, i de aller fleste fall har vi gjort et dårlig valg med de konsekvenser det har fått for hele verden. Siden enhver er seg selv nærmest, tenker de fleste som oftest på seg selv først. Grådighet og selviskhet gjorde et byks når pengene kom inn i verden og med dem kom maktsyken som medførte at det oppstå flere brune flekker på opprinnelig friske epler. Verdens største mafiabande er nå avslørt etter å ha klart å skjule seg i flere hundre år. Den khazarske, fra det som i dag heter Kaukasus. Dette folk var en blanding av kriminelle mongoler og likesinnede flyktninger fra det som i dag heter Palestina. Edomitter og blandingssjøder som medbrakte visdom fra Babylon; Trolldom og djeveldyrkelse i tillegg til kunnskap om pengenes magi. Men også politisk kontroll og korrupsjon. Denne mafia har i flere hundre år drept og plyndret karavaner på Silkeveien før de ble jaget bort som det fantepakk de var og kom til Europa. Deres ondskap er nå i ferd med å råtne ferdig i og med den hysteriske redsel de har påført hele verden ved å bløffe frem et fantasivirus vi alle måtte vaksineres for. Denne djevelske gjengen har infiltrert det aller meste i verden og tatt full kontroll. Politikk, religion, vitenskap og pengevesen. De fire pillarer vårt samfunn står på. Hvordan kan det ellers forklares at plutselig er alle disse makter helt enige om at viruset finnes? Og at alle derfor må vaksineres med et heksebrygg som flere og flere nå forstår er livsfarlig. Derfor er sykehusene nå fylt opp av syke vaksinerte uten av media rapporterer det. Råttenskapen er kommet så langt at hele eplet er mørkebrunt. Ondskapens beger er fullt og renner over så alle ser det. Så kan vel alle tenke seg hvor lenge det varer før spillet er over. Glem så ikke at noen over oss holder øye med hvordan vi vokter og dyrker jorden som vi opprinnelig ble satt til å gjøre. Skaperen av himmel og jord følger godt med og har forutsagt hvordan dette nå vil gå. Men denne innsikt har bare de som ikke har spist av det råtne eplet og latt seg vaksinere med Bill Gate's patent nummer 060606.

 

EN SKUMMEL AGENDA LIGGER BAK IDEEN OM AT ALLE MÅ SPRØYTES FULLE AV EKSPERIMENTELL VAKSINE
Ett sprøytestikk er ikke nok. Det er snakk om både to og tre, for ikke å snakke om årlig vaksinering fremover. Ordinær vaksine mot barnesykdommer, polio, vannkopper, meslinger osv. var ment å holde livet ut. Selv er jeg vaksinert mot stivkrampe som holder flere år. Men det som er i skuddet nå er ikke vaksine. Det er injeksjon av flere gifter som er ment å signalisere til kroppens celler at de selv skal produsere antistoffet som trengs. Som om det ikke er nettopp dette kroppen gjør når det kommer en inntrenger. Det kalles immunforsvar, som nå viser seg å være 13 ganger mer effektivt enn den såkalte vaksinen. Naturlig forsvar mot virus og bakterier bringer ingen penger til legemiddelindustrien, derfor unngås dette samtaleemne. Heller ikke nevnes flere billige medisiner som kurerer vanlig influensa og forkjølelse som Covid-19 nå innrømmes å være. I virkeligheten er dette bitre og syrlige stoffer fra naturen, samt kinin som finnes i nåletrær eller den populære drinken Gin & Tonic. Alle burde vite at eplesidereddik med honning og svenskedråper gjør denne årlige sykdommen lettere å komme gjennom i sengen noen dager. Det må derfor være noe spesielt med Covid-19 som sies å ta livet av så mange. Det spesielle er at alt er en stor løgn designet for å skremme folk til å la seg injisere med stoffer som viser seg kan reagere på elektromagnetisk stråling og i tillegg forstyrrer mange av kroppens vitale organer som hjerne, hjerte, lever og nyrer. Det er nyttig å lese seg opp på hva sprøyta inneholder og spørre seg selv: Er den sikker? Er den effektiv? Er den nødvendig? Det ærlige svaret er NEI. Likevel hører vi ikke annet i media enn at alle nå må vaksineres. Og det er fordi noen helt på toppen av maktpyramiden vil ha verden for seg selv, redusere den ofte uregjerlige befolkningen ved regulært folkemord men spare noen av dem som lyder alle deres ordrer og derfor kan bli deres tjenestefolk, altså slaver, i det nye systemet som de sier nå kommer. Hvorfor så få skjønner dette, kan være fordi deres hjerne allerede er så angrepet av virusfrykt at de ikke klarer å tenke utenfor boksen. De som klarer det, vil bli jaktet på og bør derfor snart pakke sekken og stikke til skogs og vente der til denne ondskapen har ødelagt seg selv. Kanskje det ikke tar så lang tid, for nå går alt veldig fort.

   

TREDJE VERDENSKRIG HAR STARTET MED BIOLOGISKE VÅPEN MOT VERDENS BEFOLKNING
Tåken har lettet over krigens første scene. Selv om mange fortsatt ikke begriper hva som skjer. Angriperen er Makten over Makten, Eliten som kontrollerer verdens konger og presidenter med pisk og gulrot, blackmail og penger. Identifisert som en farlig mafiafafamilie fra Kaukasus som invaderte Europa på 1500-tallet. Sinnsyk styrtrik etter århundrelang plyndring av karavanene langs silkeveien. En blandingsrase av djeveldyrkende edomitter fra Judea og kriminelle mongoler. En pest og plage for landene rundt Kaukasus (daværende Khazaria) som truet med utryddelse om de ikke stoppet sin kriminelle virksomhet. Fantepakket dro heller sine teltplugger opp og etablerte sitt imperium i sentrale Europa (Tyskland) nærmere bestemt ultimat Frankfurt. Svineriet fortsatte ved at plyndringen tok en ny form; pengeveksling. Pakket hadde lært leksen om pengenes magiske kraft i Babylonia som var oldtidens senter for handel og trolldom. Resultatet ble at hele verden snart trodde på illusjonen om at penger kunne løse alle problemer. Makten over pengene var derfor ekstremt viktig og denne makten er det familien Rothschild som har i dag ved å eie halvparten av verdens totale økonomi tilsvarende 500 billioner dollars. En billion er tusen milliarder som man får en ide om hvor mye er ved å tenke på at vi "bare" er 7 milliarder mennesker i verden. Sammmenhengen mellom disse fakta og dagens bizarre situasjon er at makteliten nå vil ha verden for seg selv og har startet krigen mot befolkningen for å få de fleste bort. Spesielt dem som er av en annen mening. Operasjon Covid-19 er slutt og går nå over til MERS (Middle East Respiratory Syndrom) et nytt syntetisk virus testet på kameler som snart via aerosolspray fra svevende kjempedroner skal dusje befolkningen i større og mindre byer for å ødelegge folks siste rest av naturlig immunforsvar slik at de blir syke og dør uten at morderne kan tas. Tror du dette er bare tøv, er du dårlig informert og har små muligheter til å komme unna når du skjønner at dette likevel var sant.

  

NORSKE MYNDIGHETER HOLDER FOLK FOR NARR OG FORTSETTER MED LØGN OG PROPAGANDA
Regjeringen og dens utvalgte og godt betalte eksperter vil dempe folks uro og misnøye ved å gjenåpne landet selv om pandemien ifølge dem selv ikke er over. Sannheten er at det har aldri vært noen pandemi og aldri er det vitenskapelig bevist at viruset eksisterer. Men stemningen i det befriede utelivet ble plutselig til å ta og føle på da folk oppførte seg som gale av glede som om en krig ble erklært slutt. Først skremt vettet av med et fantasivirus og deretter fortalt at det nå ikke er så farlig lenger. Det merkelige er at så mange virkelig tror på dette sprøytet og spotter alle som vil fortelle dem sannheten. Men verden vil bedras. Og nå kommer neste steg i operasjonen. Vaksinen har gjort mer skade enn gagn, hvilket er hensikten; altså en sterk reduksjon av verdens befolkning. Bakmennene er avslørt som den khazariske mafia og vil stoppe motstanden med en helt ny teknologi som går ut på droner som sprayer nanopartikler over byer og folkemengder. Dette stoffet kan trenge gjennom huden og ta mental kontroll på ethvert individ med elektromagnetiske impulser i 5G-format. Etter neste års vanlige utbrudd av influensa, går startskuddet for denne ultimate operasjon. Det er da det gjelder å tenke på det amerikanske oppropet: Run for the hills! Eller vil du som den norske multikulturelle kulturminister fortsette å danse av hysterisk glede uten reell grunn?

 

OPPSIGELSE AV HELSPERSONELL UNDER EN PANDEMI ER VEL INGEN GOD IDE
Ikke desto mindre har svært mange leger og sykesøstre blitt avskjediget for å ha en annen mening om pandemien enn den offisielle. Makteliten på toppen som har satt i gang denne operasjonen har ved dette vist kortene sine. Mye annet stemmer ikke, men med oppsigelser for avvikende oppfatning renner det over så alle kan se hva disse ansvarlige holder på med. Pustemaske hjelper ikke mot virus. Håndsprit kan ikke drepe noe som ikke lever, som f.eks. et virus. Holde avstand kanskje, men i samme rom vil et farlig virus angripe alle som er til stede. Nedstenging av virksomheter hindrer heller ikke virus å spre seg som da finner nye veier. Alle disse tiltak svekker fysisk og psykisk helse og immunforsvar. Derimot finnes enkle gode gamle remedier som demper Covid-19, som egentlig er et annet navn på god gammeldags forkjølelsesinfluensa. Feber, hodepine, kvalme, sår hals og pustevansker. Derimot kan folk bli syke av for mye elektromagnetsik stråling. Under denne pandemien har det dessuten ikke vært flere døde enn såkalt normalt. I Canada's provins Quebec har over 20.000 helsearbeidere fått sparken for ikke å ville la seg vaksinere. Hysteriet er tydeligvis designet for noe annet enn omtanke for folkehelsen. Det kan hver og en nå lett finne ut hvis interessen er stor nok. Norsk Folkehelseinstitutt er f.eks. finansiert av Rockefeller Foundation som også har investert massivt i vaksineindustrien.

  

HURRA, NÅ HAR REGJERINGEN BESTEMT AT VIRUSET IKKE ER SÅ FARLIG LENGER
Åpningen av samfunnet feires og folket jubler. Fordummingen har lykkes og ikke mange stiller spørsmål om hvordan dette går an. De tror at masker, håndsprit, avstand og nedstenging har utryddet viruset. Et virus som i utgangspunket bare eksisterer i hodet på dem som er skremt til å tro at det finnes. Derfor er det nå mulig å avblåse pandemien. Operasjonen har tjent sin hensikt. Mange nok er vaksinert med en gift som langsomt tar livet av dem uten at de skjønner det og krever de skyldige til regnskap. I stedet kommer de til å tro på hva myndighetene forklarer er årsaken til at viruset nå blusser kraftig opp igjen. For snart vil mange dø av vaksinen som inneholder grafitt-oksid som angriper kroppens nyrer, lever og lunger. En virkelig epidemi er forestående, noe Bill Gates har advart om. Det kunne han vel ikke vite dersom han ikke hadde sine fingre med i spillet. Neste influensasesong er et halvt år borte. Da vil mange menneskers immunforsvar være så ødelagt at de ikke klarer mer. Nye varianter vil få skylden og køene øker av folk som vil ha mer vaksine. Slik fortsetter det til de fleste av oss er borte. Eliten på toppen av maktpyramiden vil ha verden for seg selv og sine. De har planlagt denne operasjonen i minst 20 år, og nå er tiden kommet. Noe forhastet kanskje, for ifølge dem selv skulle dette egentlig skjedd om noen år. Dette fordi de begynner å få dårlig tid. Men hastverk er alltid lastverk. Dette ses på det faktum at de røper seg og veldig mange forstår hva som skjer. De blinde får det gå med som det går. Men vi som fortsatt kan se har en sjanse til å huke oss ned og vente til det hele er over.

 

VÆR FORBEREDT PÅ TUNGE TIDER NÅR VAKSINE-HYSTERIET HAR LAGT SEG
Verdens ledere i Davos har merkert at motstanden øker og blir nervøse. Eliten er som en mot tusen tenkende kritikere. Det er flest av dem som ikke begriper noe der de fyker av sted med vinden. Å møte tusen rasende menn, blir farlig for den enkelte av elitens styrtrike forrædere. Da vil nok ikke deres penger redde dem. Kanskje militæret også vil vende seg mot dem sammen med folket de har sverget å forsvare mot indre og ytre trusler. Derfor er det viktig å vaksinere alle soldater. Mange vil ikke, så de må tvinges. Derfor er det flere og flere som slutter og slår følge med kritikerne blant folket. I USA sier pådriverne at hvis Joe Biden og Dr. Tony Fauci sier vaksinen er trygg, så er den trygg. Selv om den ikke er ordentlig testet. Når flere og flere oppdager bløffen, kan eliten ikke vise seg på gaten. Deres håp er at mange nok bedøves av vaksinen, blir syke eller dør slik at farlige folkemengder blir så små og spredt som mulig. Denne kinkige situasjonen er nå så presset at mange tror det blir en kald og mørk og stille vinter. Det snakkes om at eliten vil stenge strømmen og internett for å gi folk noe annet å tenke på og ikke merker at økonomien krasjer.  Hva vil da fungere om strømmen stenges? i Norden tas dette på alvor selv om situasjonen er lettere her enn i mange andre land. Folk hamstrer fyringsved og hermetikk. Men mye annet ubehagelig kan komme i kjølvannet. Tenk selv hva det kan være og gjør dine forberedelser for å berge deg og dine. Jeg skulle ønske dette ikke var sant, men det meste tyder dessverre på det.

 

HVIS DU IKKE KJENNER DIN FIENDES TANKER, VIL DU ALDRI KLARE Å BESEIRE HAM
Hold dine venner nær, men din fiende enda nærmere. Et merkelig, men klokt råd. For da er det lettere å se hva fienden gjør som viser hva han tenker. Din egen strategi må legges opp etter den informasjon du samler. Et annet råd er å ikke forstyrre din fiende når han er i ferd med å begå en feil. I det hele tatt, vekk ikke en sovende bjørn. Det aller beste er å la din fiende tro at du ikke eksisterer. Men den aller største fiende vi har vet utmerket godt at vi er her og han vil prøve å beseire oss. Ondskapens åndehær i himmelrommet, ledet av de onde ånders fyrste er åpenbart aktiv i disse dager som tyder på er hans siste. Vanvidd og panikk preger hans leire både i himmel og på jord. Den høyeste Gud har han ingen sjanse mot, men oss små mennesker klarer han å lure til å tro at han ikke eksisterer. Selv om bevisene for hans ondskap finnes rett for øynene våre. Å holde djevelen tett inntil oss betyr å puste ham i nakken i stedet for å la seg jage. Hans tanker er nå åpenbare. Han vet at avgrunnen venter og vil derfor ta alle med seg i fallet. Verdens politiske og religiøse ledere er nå i fritt fall sammen med alle deres lakeier og støttespillere. Ingen myndighet eller autoritet er lenger til å stole på. Alle institusjoner og gode selskap er for lengst infiltrert og okkupert av denne mektige fiende. Folk flest er så godtroende og naive at de ikke begriper det og søker vern. Sannheten er blitt kastet ned på jorden og blir tråkket på. Men noen få ser hva som skjer og følger den høyeste Guds råd og skjuler seg til denne siste kampen er over.


TROEN PÅ LEGEVITENSKAPEN HARMONERER IKKE MED TROEN PÅ GUD OG JESUS
New World Religion er troen på The New World Order, på staten og vitenskapen. Derfor må all annen religiøs tro utryddes, hvilket har pågått i flere år. Troen på vaksinen mot et virus som ikke finnes er en blind tro den umettelig pengegriske legevitenskap som bokstavelig talt går over lik for å krafse til seg ennå flere penger. En religiøs offerhandling der levende mennesker ofres til Mammon for ikke å snakke om gamle Molok hos filisterne i det som i dag heter Palestina. Alle med litt historisk kunnskap vet at slik avgudsdyrkelse av onde makter strider mot troen på Gud og Jesus. Ved innføringen av denne nye verdensreligion er steget tatt inn i rekkene til dem som vil krige mot himmelens gode krefter. Provosert av ondskapens åndehær i himmelrommet, tvinges de gode krefter derved snart til handling. Ingen må være i tvil om hvem som vinner, men onde mennesker er så ruset og blindet at de ikke ser hva som kommer. Årevis indoktrinering, hjernevask og hypnose gjennom ensrettet undervisning på skoler og universiteter, korrumpert ensidig massemedia og bedøvende patetisk underholdning. Så nå var tiden inne for å lansere et nytt virus som ville skremme de fleste til lydig underkastelse. Alle som lar seg vaksinere bøyer i realiteten kne for Baal, alias Lucifer, selger sin sjel til djevelen og er dermed blitt en fiende av Gud og Jesus. Straffen blir i første omgang at de mister sin evne og lyst til å søke hjelp fra himmelens gode krefter. Når giften i vaksinen har fått spre seg til hjernen og andre viktige organer, blir den vaksinerte ennå et offer som brennes for Baal. Den gamle demoniske avguden som alle troende må holde seg langt unna for å bevare sitt vennskap med Gud og Jesus. The New World Religion er nå etablert men kommer ikke til å vare så lenge. Ondskapen er som et råttent eple som bare må råtne ferdig. 

 

BEGRAVELSESBYRÅER OPPDAGET TIDLIG AT DET VAR NOE GALT MED BÅDE VIRUSET OG PANDEMIEN
En gruppe på rundt 50 byråer i England har stått frem med svært skeptiske meninger om det som foregår. Under en pandemi skulle de vært overarbeidet og utslitt, men antallet dødsfall er omtrent som vanlig. Derimot er det uvanlig at et virus i vill fart rundt i verden bare angriper visse bygninger og i tur og orden. Som gamlehjem og sykehjem. For herfra kom i en periode uvanlig mange døde for å kremeres. Gruppens leder hevder at dette ikke er mulig verken matematisk eller medisinsk. Virus opptrer ikke selektivt slik som det må ha gjort om det som fortelles var sant. Dermed ble
begravelsesagenter også konspirasjonsteoretikere som ikke tror på den offisielle og statsgodkjente forklaringen på det som skjer, for å si det mildt. I virkeligheten stinker hele greia og veldig mange er medskyldige. Den mye mer troverdige forklaringen er at noen øverst oppe i maktpyramiden vil redusere verdens befolkning og få kloden for seg selv. Masseutryddelse er ikke lett å komme unna og de skyldige risikerer streng straff. Men ved en langsomt virkende gift som nesten umerkelig ødelegger immunforsvaret, vil operasjonen kunne gjennomføres. Man trengte bare å skape en trussel og deretter tilby et forsvar. Fra før har leger og annet helsepersonell slått alarm i tur og orden, mistet sine jobber og hengt ut som spredere av farlig løgnaktig propaganda. Men nå kommer også begravelsesbyråene til unnsetning og det skulle ikke undre meg om ennå flere grupper slutter seg til dem som fremdeles har litt av sin forstand i behold og kan tenke klart.

 

TRE STEG PÅ VEI INN TIL EN HELT NY DIGITAL VERDEN UMULIG Å KOMME LEVENDE UT AV
Det første steget er allerede tatt: Digitalt vaksinepass. Ingen behøver være i tvil om at dette blir tvunget på oss alle over hele kloden. De som fremmer denne nye digitale verden har sagt det tydelig og for flere år siden. Uten dette vaksinasjonsbevis vil man ikke kunne gå på restaurant eller fotballkamp eller drive butikk eller handle mat, for å nevne noe. Som så leder videre til digital økonomi som kan skrus av og på av dem som styrer det nye banksystemet. Dette er allerede i full gang visse steder, men vil garantert bli resultatet overalt. Som med vaksinepass gir det makthaveren full oversikt og kontroll. Følger man ikke reglene blindt lydig, sitter man fort på bar bakke kanskje uten både mat og vann. For vann må man kjøpe på flaske. Naturlig vann vil makthaveren si kan være urent og helsefarlig. I store byer finnes liten tilgang på naturlig vann og fås derfor kun i butikkene man ikke har adgang til om man ikke er vaksinert. Tredje steget er Internett-pass. For å kunne fungere i denne nye digitale verden må man være på nett døgnet rundt. Internet of Things og Internet of Bodies. Det nåværende frie informative internett blir erstattet med et nytt kontrollerende nettverk og blir kun for de vaksinerte. Uten internett vil motstandere av regimet bli satt tilbake til, ikke 1800-tallet, men steinalderen. Totalt isolert fra resten av verden, den nye digitale. Men med den luksus som kalles frihet til å bestemme selv hvordan livet skal leves og ikke som digitaliserte manipulerte og hypnotiserte slaver som bare tenker, taler og gjør det de er programmert til å gjøre.

 
NYHETSBOMBE: GRAFITT-OKSID FINNES I VAKSINEN OG KOPLER PERSONEN OPP MOT "INTERNET OF THINGS"
En datakyndig mann oppdaget via bluetooth at personer som gikk inn og ut av et kjøpesenter ble registrert på hans telefon som om de var datautstyr. Det visuelle bildet av listen over utstyr var så merkelig ensformig at han ble mer enn nysgjerrig. På kort tid har han overbevist mange om at her finnes ugler i mosen. Mistanken er ennå ikke uavhengig bekreftet, men tanken passer fint inn i alt annet man nå vet om vaksinen som de vil tvinge på oss alle. Som ifølge denne oppdagelsen er fordi de vil ha full kontroll på oss vanlige mennesker som om vi var deres dataleketøy. Det tar nok ikke lang tid før dette er bekreftet eller avkreftet, men vi som har oppdaget svineriet de driver med, er ikke i tvil om at her ligger en bombe som kan eksplodere rett i ansiket på terroristen. Vær sikker på at det kommer mer om dette via frie kanaler på nettet, mens i massemedia blir ikke mye sagt.

SISTE: www.henrymakow.com bringer denne sensasjonelle nyhet til torgs. Nå har mange reagert og peker på at fet er flere år siden man snakket om "Internet of Bodies" - IoB som en videre utvikling av IoT - Internet of Things. La dette synke inn. 

 

DETTE ER INGEN TVANG, MEN VIL DU IKKE, SÅ SKAL DU
Et ordtak jeg husker fra min barndom. Min mor pleide si sånt til meg når jeg ikke ville gjøre som hun sa, Morsomt og effektivt, for da var det ingen vei utenom. Nå har ordtaket fått en ny men langt fra morsom betydning. Noen vil påtvinge folk en eksperimentell vaksine som har flere alvorlige bieffekter. Mange nekter og blir hengt ut som ansvarsløse og selviske. Spredere av virus til andre som er vaksinerte som altså ikke er beskyttet likevel. Skeptikere bli latterliggjort og utskjelt over en lav sko og folk mister jobben om de taler Storebror midt imot. Det er mye som ikke henger på greipa her, men hjerneskader har allerede oppstått under propagandaen, for ikke å snakke om hos de vaksinerte. Grafitt-oksid i vaksinen er designet til å angripe visse deler av kroppen, blant annet hjernen. De gode følelsene forsvinner, empati og medfølelse blir borte, gleden over gode ting i livet blir byttet ut med hat mot annerledes tenkende i disse viktige spørsmål. De vaksinerte forstår ikke at viruset er en politisk fiktiv oppfinnelse for å kunne skremme folk til å la seg injisere med et heksebrygg som gir total mental og fysisk makt over individet. De forstår ikke at testen ikke duger og blir manipulert for å gi flest mulig positive resultat. De forstår ikke at det ikke er noen pandemi, bare propaganda for å nå et politisk mål. De forstår ikke at vaksinen er et bedrag. Det er lettere å lure dem enn å få dem til å forstå at de er blitt lurt. De forstå derfor heller ikke at vaksinen svekker deres immunsystem og gjør dem til spredere av nye såkalte muterte varianter. Derfor settes tingene slik på hodet at verdens øverste ledere nå lett kan ta full tyrannisk kontroll over verdens befolkning. De uvaksinerte kommer til å bli jaktet på og sannheten om operasjonen blir vanskeligere å finne. Skeptikerne knebles og elimineres ved internering eller henrettelse. Verden er blitt fullstendig gal, akkurat som et annet ortak sier: Den som Gud vil ødelegge, slår han først med vanvidd.

 

SANNHETEN BLIR BLANDET MED LITT LØGN FOR Å VÆRE TROVERDIG NOK FOR MENIGMANN
Sannhetsgehalten i nåtidens media er bedrøvelig liten. Kjedelig enkel som den ofte kan være, må sannheten av og til piffes opp med litt ekstra krydder. En overdrivelse, en bløff, en løgn eller noe midt imellom. Ofte er løgnere så fantasifulle og overbevisende at deres meninger får flere tilhengere enn de enkle, ærlige og sannferdige. Når det attpåtil finnes en agenda for økt kontroll over verdens befolkning som av og til kan bli uregjerlig, må man ikke overraskes over at løgnen flyter lettere rundt enn sannhetens rene vann. Den såkalte pandemien har nylig skiftet ham fordi det faktisk er de vaksinerte som må på sykehus og som dør av alvorlige bivirkninger. Men de uvaksinerte får da skylden for spreding av nye mutasjoner som i virkeligheten altså er vaksineskader. Menigmann som tar vaksinen liker ikke at uvaksinerte skal kunne bevege seg fritt og krever tvang. Men skeptikerne som mener det er bedre å være forsiktig blir bare mer sikker i sitt valg når de ser den åpenbare galskap som utvikler seg i hodet på de vaksinerte. Denne mentale effekten er dog et ekstra pluss for dem som befinner seg på toppen av kommandolinjen og med hele denne bisarre operasjonen bringe hele verdens befolkning under deres fysiske og psykiske kontroll. For å komme dit de er nå, var det nødvendig med løgn inn i sannheten om at folk vanligvis blir syke når de får influensa.

 

SPANSKESYKEN AVSLØRT SOM LIKE BEDRAGERSK SOM PÅGÅENDE COVID-19 PANDEMI HUNDRE ÅR SENERE
Mot slutten på første verdenskrig i 1918, etter at amerikanerne ble lokket med ved det fingerte angrepet på Pearl Harbor, brøt det ut en voldsom sykdom blant USA's soldater i Europa. Før avreise var de blitt vaksinert med serum fra hesteblod for å beskytte dem mot en påstått farlig europeisk pest på grunn av de mange falne. Etter få dager i skyttergravene ble så mange av dem syke at folk ble redde for det de kalte "spanskesyken" som i virkeligheten var amerikansk og burde kalles "Rockefellersyken" fordi det var Rockefellers vaksine som var gitt alle soldater. Smart gjort, for nå fikk Dr. Frederick Gates, som ledet operasjonen, prøvd ut en ny vaksine på millioner av soldater. Men han bedyret at sykdommen ikke var på grunn av vaksinen og at folk heller måtte beskytte seg mot det farlige smittsomme viruset ved å la seg vaksinere. Pussig at samme familienavn dukker opp nå for tiden i en lignende sak. For ikke å snakke om Rockefeller som har investert tungt i vaksineindustrien og samtidig i helseindustrien. Ikke alle vet at Rockefeller finasnsierer Helseinstituttet i Norge og lignende institusjoner i mange andre land. Setter man sammen alle disse småbitene får man et helt annet bilde enn det Staten ønsker å gi oss. For dypdykkere: https://beforeitsnews.com/u-s-politics/2021/09/russ-winter-the-truth-revealed-about-the-deadly-1918-spanish-flu-it-was-actually-bacterial-pneumonia-2583227.html

 

SYKEHUS ER BLITT FARLIGE FOR POSITIV TESTEDE OG MÅ UNNGÅS FOR Å REDDE LIVET
Vi vet nå at covid-19 er en gedigen løgn. Viruset finnes ikke. Det er influensa, forkjølelse og høysnue som har fått et nytt navn og er egnet til å skremme oss til total underkastelse. PCR-testen er også et påvist bedrag, brukt i samme hensikt. For ikke å snakke om vaksinen som er en farlig gift designet til å avlive store deler av verdens befolkning i henhold til gamle planer om å redusere verdens befolkning på en måte som folk ikke skjønner er folkemord. Legemiddelindustrien er en mangemilliard-industri og leger og sykehus er i lommene deres. Sore pengebeløp utbetales for dødsfall som kan merkes Covid-19 og spesielt  pasienter i ventilator. Er det da så merkelig at sykehusene så gjerne vil ha så mange pasienter som mulig i pustemaskinen? Lytt til denne sykepleierens vitnemål om hva som nå skjer på moderne sykehus (engelsk):  https://www.bitchute.com/video/nNDOO2gpu6cC/

 

DE FLESTE SER BARE OSTEBITEN, MEN HELDIGVIS SER NOEN AV OSS OGSÅ MUSEFELLA
Når man i årevis har vært utsatt for politisk motivert propaganda, utdannelse og underholdning, er det ikke så merkelig at de fleste har blitt mentalt sløve. Skepsis og tvil er erstattet med å bare lyde ordre. Myndighetene og deres eksperter tenker for oss til vårt eget beste. At Covid-19 er en fantasifull oppfinnelse med et politisk mål, er det få som egner en eneste tanke. At det påståtte viruset var nødvendig for å skape rift etter vaksinen, tenker heller ikke mange på. Og at vaksinen er et stort politisk bedrag for å lure folk til å godta tyranniet, er det heller ikke mange som ser. Men osten på musefella ser de. Friheten til å reise, gå på konsert og fotballkamp, gå på restaurant eller arbeide og tjene penger. I Frankrike må man nå ha digitalt vaksinepass for å handle mat. Derfor må man jo ha vaksinen! Men som dessverre nå har tatt flere liv enn viruset. Fordi den er full av gift, blant annet grafitt-oksid som bryter ned immunforsvaret slik at ny påfyllning blir nødvendig. Fordi folk tror at helseskader etter vaksinen er nye varianter og mutasjoner. Fordi det er dette de blir fortalt av deres politiske ledere som vil sikre seg en fremtredende stilling i den nye dystopiske verden som allerede har begynt. Se deg ikke blind på ostebiten, men pass deg for musefella.

  

COVID-19 FINNES IKKE, VARIANTER FINNES IKKE. ALT ER ET POLITISK BEDRAG MED ET KLART MÅL
Forkjølelse, snue og influensa finnes og svake individer kan dø av den minste infeksjon. PCR-testen er upålitelig og vaksinen er ei sprøyte med giften grafitt-oksid. Dette er krystallklart for dem som ikke er ødelagt av propaganda spydd ut av maktsugne politikere helt på toppen. Katten er ute av sekken og sannheten er kommet ut. Flere og flere aner bedraget som kan ses ved at så mange nekter vaksinen. Halve USAs militære vil ikke ha den. Fordi viruset ikke er fanget og isolert, altså ikke bevist eksisterer og derfor heller ikke testet for smitteevne. PCR-testen er for å måle antistoffer i blodet, som kan oppstå av mange årsaker som nettopp forkjølelse, snue og influensa, for å nevne de milde årsaker. Vaksinen beskytter ikke og vaksinerte må fortsatt bære maske og holde avstand for ikke å bli smittet, noe de uvaksinerte får skylden for. Et sangkor på 30 vaksinerte personer fikk reise et sted for å synge og kom tilbake med 22 såkalt smittede. Influensaen angriper sterkere fordi folks immunforsvar blir svakere og svakere på grunn av grafitt-oksid. Vaksinen bryter ned forsvaret og maktelitens "eksperter" som Bill Gates og Klaus Schwab sier det er nødvendig med påfyll. Førstnevnte sa at den neste bølgen kommer folk til å merke. Hvordan kunne han vite det? Henry Kissinger sa at verden før på for mange unyttige etere. Den som nå ikke skjønner at dette er et korrupt og rått spill for å innføre maktelitens drøm om total tyrannisk makt og populasjonskontroll, har seg selv å takke for det som nå vil ramme dem som har latt seg lure til å ta vaksinen.

 

PENGER, PRESTER OG POLITIKK FORKLARER MYE AV DET UBEGRIPELIGE I VÅR KAOTISKE VERDEN
Tror du på noe større enn deg selv, er du per definisjon en religiøs person. Prestene har derfor ingen enerett til å fortelle hva folk må tro på. Her gjelder troen på Gud i himmelen. Politiske ledere tror også på noe de vil at andre også skal tro på. Her gjelder hvordan "livet i byen" best skal føres, som ordet politikk betyr. Troen på penger er så stor at man sier "bankers" om noe som er helt sikkert. Et trehodet troll som plutselig kommer ut i lyset og smelter. Som lyn fra klar himmel er verden snudd på hodet. At Gud er død har mange trodd lenge. Særlig dem som heller tror på de onde ånders fyrste. Prestene tror på Mammon og forkynner mot betaling med penger som gradvis taper sin verdi. Bankene krever renter og eier oss alle med sin kredittbaserte økonomi. Hvis alle banklån ble betalt, ville det ikke finnes banker. Hvis alle tok ut sine innskudd, ville det gå likedan. Penger er egentlig bare fantasi, men troen på dem holder liv i systemet. Som også troen på Gud holdes levende blant noen få som ikke lar seg lure av verdens bedrag. Som troen på politiske ledere og eksperter nå har fått hele verden til å tro på vaksine mot et virus som ikke er vitenskapelig påvist finnes. En injeksjon som ikke er hva de sier, men en gift som gjør kroppen til en antenne for mottaking av elektromagnetiske signaler som derved kontrollerer hva individet skal tenke, tale og gjøre. Målet med alt er å skape en helt ny verden som folk står i kø for å komme inn i. Men som er en felle satt opp av dem som holder pengene, prestene og politikerne i sine tømmer.

    

PANDEMIEN  ER IKKE BARE EN GIGANTISK BLØFF. DETTE ER OGSÅ VERDENS DYRESTE POLITISKE FIASKO
Alle vet at politikere ikke er til å stole på. Når de sier vi har en pandemi, så er det fordi noen over dem sier de skal si det. Noen med en stor pengesekk og et brennende ønske om ikke bare mer makt, men total makt. Alle som ikke er bedøvet i hodet av redsel, kan nå se at det hele er et politisk spill med døden til følge. Hele verdens oppmerksomhet ble plutselig vendt bort fra noe virkelig farlig som er i ferd med å skje. Lureriet virket etter planen og frem til nå. Men bygger man på sand, rives huset lett bort av stormen. Det farlige som er under utvikling er at verdens økonomi er så oppblåst at ballongen kan eksplodere når som helst og storbankene kan miste kontrollen over pengesystemet og det vil de ikke. Folk vil heller ikke at bankene må stenge og pengene deres bli verdiløse. Toppen av maktpyramiden måtte gjøre noe. Først ville man avlede oppmerksomheten fra økonomien, men når USAs rentekostnader for deres enorme pengelån er dobbelt så stor som skatteinntektene bør alle lett kunne se problemet. Kina og Russland har hoppet av dollaren som gjør at den ikke lenger regnes som verdens reservevaluta og nå er i fritt fall mot avgrunnen. Panikken der oppe er til å ta og føle på. Ideen med et fantasivirus ga dem et pusterom til å tenke uforstyrret. Men galskapet er ikke over fordi man nå vet årsaken. Giftsprøyta har også en annen hensikt. Verdens befolkning er for stor og må reduseres. Skadevirkninger av sprøyta påstås være angrep av mutert virus. Nok en løgn som kjøpes av de som har mistet forstanden. Men vi andre ser hva gangsterne holder på med og ser tydelig at operasjonen ikke har lykkes etter planen. Nå er det de vaksinerte som er smittefarlige og visse politikere kan snart ikke vise seg på gaten. Forvent derfor at ting nå blir verre i og med den nye normalen.

   

SANNHETEN OM DET SOM FOREGÅR ER MULIG Å FINNE. DE ANSVARLIGE KALLER DET EN KONSPIRASJONSTEORI
De ansvarlige for verdens problemer er ikke vanskelig å identifisere. De som ikke vil la seg kritisere, de rike og mektige som vil forme verden etter sine egne ønsker. Maktmennesker uten evne til medfølelse og som går over lik for å nå sine mål. Trinn for trinn i maktstigen nås toppen. Verdens rikeste som eier verdens største sentralbanker men enerett til å skape penger de kan kjøpe hvem som helst med. Konger og presidenter er deres nikkedukker, for ikke å snakke om mange andre lakeier som smisker seg til posisjoner de håper på i systemet. Eksperter og akademia og media og rollemodeller. Hemmelige selskaper i hopetall som også tror de er selvskrevne vinnere, men som brukes opp og kastes når de har gjort sitt. Slike diabolske toppsjefer belønner ingen for lang og tro tjeneste. Målet er å bygge en helt ny verden der en ytterst liten klubb helt overst nyter livet og lar seg betjene av roboter som er transhumaniserte utskiftbare mennesker. Men deres planer er for lengst avslørt at folk som klarer å tenke klart og kritisk og ikke lar seg lure. Selvsagt må disse idivider gjøres ufarlige ved å latterliggjøres, hvilket skjer ved å kalle dem konspirasjoinsteoretikere. De som tror fordi de vet at eliteklubben på toppen har stukket hodene ammen for å utrydde sine motstandere slik at bare de selv sitter igjen og ingen til å arrestere dem. Men det er to ting som ikke kan skjules mer enn en viss tid: Solen og sannheten.

 

VANSKELIG Å FORANDRE MENING NÅR MAN ER SKREMT VETTET AV OG BARE FÅR HØRE EN FORKLARING
Falsk informasjon er blitt det nye skjellsordet mot skeptikere som peker på at noe er galt med myndighetenes forklaring på det som skjer akkurat nå. Problemet skal ikke diskuteres og ingen sten skal snus for å se hva som ligger under. Man skal bare adlyde ordre, punktum. Solbergs bursdag ble feiret med mange maskeløse gjester. Men Obamas bursdag var mye større. Flere hundre gjester, men ingen med maske. Festen ble filmet og en gjest røpet at han ble tilbudt adrenocrome. Jeg snakket med en voksen dame som hadde tatt begge sprøytene og derfor følte seg ovenpå. Men hun visste også at hun fortsatt måtte bruke maske og holde avstand. Mutasjonene var mye farligere enn originalen, noe som ikke har skjedd før. Jeg sa til henne at jeg for min del ikke ville ta vaksinen fordi jeg ikke stolte på myndighetene som ofte lyver fordi de har visse baktanker. De to nevnte bursdager viser dessuten tydelig at myndighetene ikke selv tror på hva de vil at folket skal tro på. Da svarte hun at "de vil nok tro det hvis de ble syke!" Hallo. Går det virkelig an å bli så naiv? Selvsagt kan alle bli syke, men må absolutt alte sykdommer nå kalles Covid-19? Folk blir da syke av vanlig influensa, forkjølelse, betennelser og hjertefeil osv. Få eller ingen snakker om alt det som her ikke kan stemme. Forklaringen kalles mental manipulering. Dette psykologiske fenomen er utnyttet i sin fulle bredde av makteliten som nå ikke bryr seg om de er avslørt, fordi de tror at deres operasjon er kommet så langt at den ikke kan stoppes. De er så beruset av sin håpefulle seier at de ikke ser at det brenner rundt beina deres.

 

VERDENS ØKENDE KAOS OG ELENDIGHET VISER AT DET NÅ GÅR RETTE VEIEN MOT BEDRE TIDER
Når dette begynner å skje, sa Mesteren, da rett dere opp og løft deres hoder for deres utfrielse nærmer seg. Disse ord fra Den Hellige Skrift skal man ikke kimse av fordi det er en profeti om verdens ende og de siste dager. Men hva var "dette" som var så viktig å speide etter? Ikke krig og hunger og pest og jordskjelv, for det hadde man alltid hatt. Mesteren pekte på "Den Store Trengsel" en vond tid som skulle kulminere med "Den Ødeleggende Styggedom" som profeten Daniel hadde talt om. En tid som var så grusom og farlig at om ikke den ble avkortet, ville ha utslettet livet på jorden. Den klarsynte ser at det nettopp er en slik tid vi går inn i nå, ledet an av en djevelsk elite styrtrike individer uten tanke for annet enn rikdom og makt. Som vil fjerne verdens befolkning av "unyttige etere" og bare spare noen de skal ha til å arbeide for seg slik at de selv ikke behøver. En kunstig redsel for et livsfarlig virus er skapt for å drive folk til å ta imot en farlig blanding av syntetiske proteiner og giftige tungmetaller. Dette demoniske spillet er nå avslørt slik at årvåkne folk kan unngå sprøyta, men for 1/3 av verdens befolkning er det nå for sent. En virkelig ødeleggende styggedom herjer som det ultimate tegn på at nå vil Skaperen av himmel og jord selv gripe inn. Forvent at forholdene fra nå av bare blir verre og verre til det plutselig er overstått. Den som ikke skjønner dette, vil stryke med i kampens hete. Mens den som forstår og tror på at Gud og Jesus bryr seg om oss, vil få åndsnærværelse nok til å søke ly og skjule seg mens stormen raser til utfrielsen er et faktum. 

 

MODERNE VIRUS OPPFØRER SEG HELT ANNERLEDES ENN DE GJORDE FØR
Virus og bakterier er viktige komponenter for at livet skal kunne opprettholdes på jorden. Uten disse små enheter, ville altså livet ikke vært mulig. At noen av dem er skadelige eller farlige, skyldes at de forflyttes fra sitt tildelte område til et annet. Når alt er på sin rette plass, fungerer livet aldeles utmerket. Som når man har alle nødvendige bakterier i magen og tarmsystemet. De kan jages ut av medisiner og andre gifter og da oppstår problemene. Som kan løses ved å tilføre nye bakterier ved for eksempel ved å ta probiotika-tabletter. Bakterier er veldig små, men virus er enda mindre. Noen mener dog at virus egentlig ikke finnes slik de er definert fordi virus ikke lever men er giftig stoff. Gift finnes mange steder i naturen, men når det kommer inn i kroppen blir det problemer. Både virus og bakterier kan bekjempes, men det skjer alltid best ved å styrke kroppens immunforsvar. Uten at dette fungerer, blir det ofte en tapt kamp. Huden er første skansen en inntrenger må gjennom. Den er antibakteriell som betyr at etter få minutter vil enhver alminnelig gift nøytraliseres. Både virus og bakterier avtar i styrke etter hvert og likedan vil influensa forsvinne når sol og varme tar over etter vinterens kulde og mørke. Samtidig som fjorårets inntak av vitaminer sakte avtar men øker igjen utpå våren. Det nye viruset påstås være skapt i et laboratorium. Da er det veldig merkelig at ingen har klart å fange det, isolere det på vanlig måte. Det er heller ikke testet for om det kan smitte fra en person til en annen nettopp fordi man ikke har bevist at det virkelig finnes. Spør gjerne legen din om dette. Covid-19 er derfor mest sannsynlig et fantasivirus som noen alvorlige menn i hvite frakker påstår finnes og viser til at folk blir syke. Som om de ikkekan bli syke av andre ting. Etterdønninger av en stor bølge er naturlig, men bølgene blir mindre og mindre til vannet ligger flatt igjen. Slik er naturen, den gjenoppretter seg selv slik at livet kan fortsette. En gudegave så og si. Men når ærekjære eksperter, pengegriske farmasøyter og maktsyke politikere stikker hodene sammen, kan det lett startes en falsk pandemi for å skaffe seg full kontroll over en livredd befolkning.

  

ERNA & CO HAR BESTEMT AT VIRUSET IKKE SKAL ANGRIPE NORDMENN FØR VALGET ER OVER
Norges regjering har klart å temme lille Corona slik at det ikke blir farlig før etter valget. Heller ikke på en stund etter det, hvis regjeringen blir sittende. Derfor kan Erna love at i slutten av september vil viruset praktisk talt ha forsvunnet på magisk vis. Som det ble til ved et trylleslag vil det også kunne trylles bort slik at Ernas gravalvorlige helseminister endelig kan legge bort sin påtatte dystre mine og smile litt igjen. Bare dumme konspirasjonsteoretikere tror at dette er valgflesk. Alle andre normale folk skjønner at Erna har klart å skremme viruset med sine strenge tiltak. Hele Norge bør derfor være takknemlig i stedet for å klage over tapte arbeidsplasser og derav følgende ødelagt økonomi. Skulle regjeringen falle, er det derimot stor fare for at Corona tar seg opp igjen, fordi den føler seg lurt til å holde seg borte under valgkampen. Det finnes jo tross alt veldig mange som nekter å la seg vaksinere som bærer på viruset selv om de ikke føler seg syke. Derfor er jo Corona så farlig fordi det ikke oppfører seg som virus pleier å gjøre. Bare dumme konspirasjonsteoretikere tror at hele pandemien er et stort bedragersk politisk spill for å skremme folk til å tenke, snakke og handle som myndighetene sier.

   

VASKEKTE DOMMEDAGSPROFET I WORLD ECONOMIC FORUM SPÅR NY KATASTROFE
WEF-sjefen sjøl, Klaus Schwab, profeterte for få år siden at verden snart ville oppleve en farlig virus. Få måneder før pandemien ble erklært, stakk noen hodene sammen og holdt en øvelse i hantering av en global pandemi. Så kom den altså, akkurat som forutsagt. En selvoppfyllende profeti fordi man selv satte ting i gang og verden ble hysterisk. Nå sier samme gjengen at det vil komme noe mye verre. Et cyber-attakk som ukjente terrorister planlegger for å ødelegge verdens datanettverk. Man kan si det så sikkert fordi det er man selv som starter også denne katastrofen, men skylder selvsagt på terrorister. Bill Gates er med i denne banden og har sagt at dette vil bli mye verre. Han som har god erfaring med produksjon av diverse datavirus og deretter antivirusprogram - som ikke er helt gratis. Nå kan vi altså utsettes for et nytt sjofelt angrep fra deres side som sikter mot full kontroll av hele verdens befolkning. For det blir lett når alle springer rundt som livredde forvirrede hodeløse høns og ikke vet hva de skal gjøre når strømmen og dataen og telefonen og transporten og maten og bensinen og alt annet blir borte. For dette og mange andre ting blir mye verre enn Klaus Schwab har spådd. Når han trykker på knappen, kan alt bli mørkt og kaldt og stille. Bare de mest årvåkne forstår hvordan verden da vil se ut. For alle andre blir det som en iskald dusj midtvinters.

 

NOE ER ALVORLIG GALT NÅR FRISKE INDIVIDER MÅ ISOLERES OG IKKE DE SYKE
I USA forbereder man seg på strengere tiltak som inbefatter isolering av "høy-risk" individer. Helsevesenet har lenge før pandemien lagt rettningslinjer for dette. Ikke-vaksinerte regnes som potensielle smittespredere som derfor kan skape nye utbrudd.  Nå viser det seg at vaksinerte likevel ikke er helt utenfor fare og trenger flere doser. Men viktigst blir å isolere dem som ikke frivillig lar seg vaksinere. Over hele USA har det grodd opp leire med høye nettinggjerder og piggtråd som kalles "grønne soner" fordi man der vil samle "høy-risk" individer for vern mot nye utbrudd og på ubestemt tid. Her skal finnes seng, mat, vann og latriner men ikke særlig mer. Ifølge myndighetene er dette til folks eget beste, men skeptikerne stiller mange spørsmål som de ikke får svar på og derfor må konkludere selv. Det blir innsamling og internering av problematiske personer som ikke gjør som de blir fortalt og lar seg vaksinere. Dosen med grafitt-oksid gjør de vaksinerte lett å kontrollere via elektromagnetiske stråler i dype frekvenser ved at folk ikke greier å tenke klart. De årvåkne forstår hva som skjer og er forberedt. Den nye normalen blir at befolkningen bare skal arbeide og tjene eliten som selv bare skal nyte livet. De nye leirene skapes ikke bare i USA. Over hele Europa ser man akkurat det samme, selv i mindre byer og steder. Selv i lille
Bengtsfors ses høye gjerder med piggtråd komme opp rundt forskjellige bygninger og kan med et enkelt håndgrep gjøres om til en fangeleir for midlertidig internering av "høy-risk" individer som ikke tror at myndighetene snakker sant.

 

MEDIAS ROLLE SOM INFORMATØR I DAGENS SITUASJON MED FANTASIVIRUS OG GIFTINJEKSJON
Nord-Koreanske veggaviser er beryktet for ensidighet og Staten bestemmer hva som skal opplyses og ikke opplyses. Vestlig massemedia har nå tatt igjen det kommunistiske forspranget hva gjelder kontrollert informasjon. Det interessante er derfor ikke hva media sier, men hva de ikke sier. Under pågående hysteri har dette prinsipp hjulpet mange til å forstå hva som egentlig foregår. Alle vet at politikere for det meste lyver, så hvorfor skulle de nå plutselig snakke sant alle sammen? At det finnes et farlig virus og en dødelig pandemi og at alle derfor må la seg vaksinere. Og at det er nødvendig med avstand, hilse med foten, stenge ned små bedrifter og butikker, isoleres i karantene. Som om det er viktig å ødelegge økonomien for å få bukt med et virus som mest sannsynlig ikke finnes. Årvåkne folk har lenge sett at mye ikke stemmer og vil slå alarm. Men massemedia slipper dem ikke til. I stedet blir disse latterliggjort og krenkende nedverdiget, selv om mange er leger, professorer og eksperter på ulike områder. Nå vil hundrevis av advokater anlegge rettsak mot myndighetene på grunn av dette åpenbare bedrag og i særdeleshet deres unødvendige knusende tiltak. Hvis loven nå skal følges, må de skyldige dømmes strengt. For viruset er ikke påvist eksisterer andre steder enn i fantasien hos visse globale planleggere som vil ha kontroll over alle og bringe dem inn i en helt ny verdensorden. Heldigvis finnes alternative og frie medier som ikke er lammet av frykt for å fortelle sannheten. Nå er katten ute av sekken og vi kan bare vente på siste akt av dette bisarre teater.

  

SKAFF DEG DISSE MIDLENE SOM VIL AVGIFTE KROPPEN OM DEN ER INFISERT AV GRAFITTOKSID:
Det er horribelt at noen med vilje vil skade mennesker ved å injisere farlig gift i kroppen. Men den såkalte vaksinen er et bedrag de sprøyter inn i folk de vil kontrollere eller fjerne. Enkelt og greit. Disse absurde planer om global fysisk og mental makt er avslørt av forskere verden over som ikke er korrumpert av skyhøye pengebeløp donert av verdens rikeste. Som forøvrig er de samme psykopatene som driver hele denne operasjonen. At ikke dette tragiske faktum begripes av alle, skyldes planlagt fordumming via utdannelse, underholdning og media. Nok om det. Flere store grupper av frittstående eksperter verden over er nå hektisk opptatt av å stoppe denne galskap og det haster. For folk er begynt å dø i mengder etter sprøyta og blir dessuten åpenbart underrapportert. La Qinta Columna har nå kommet med resepten på kosttilskudd som avgifter kroppen og som fås på apotek eller helsekost: 1) NAC, N-acetylcystein som får kroppen til selv å produsere det viktige antioksidante stoffet glutathione, som også kan tas direkte. 2) Sink, som også er kraftig antioksidant og derfor avgiftende. Alle vet at kosttilskudd er hentet fra vekster i naturen, på jorden eller i havet. Alger og fiskeolje (forsiktig med oppdrettsfisk), urter og helt vanlige ting som epler. Blåbær og bringebær er kraftfulle antioksidanter og indianerne fylte magen med blåbær for å klare vinteren. Vitaminer, mineraler og sporstoffer er det lite av i industriprodusert mat. Mosjon og oksygen er nesten like viktig for omsetning av næringen i kroppen. Følg disse råd og du kan bli av med giften fra sprøyta eller av å bli smittet av de vaksinerte.

    

GLEDELIG NYHET: SPANSKE FORSKERE HAR OPPDAGET AT GRAFITTOKSID I KROPPEN KAN BRYTES NED
La Quinta Columna i Spania består som kjent av leger og forskere som ikke er sponset av Bill Gates og hans psykopatiske styrtrike kumpaner. Visse kilder melder forresten att datanerden nylig er arrestert for delaktighet i seksuelle overgrep mot mindreårige med mere. Den farligste giften i den såkalte vaksinen er som kjent grafittoksid som kan reagere på elektromagnetiske frekvenser, spesielt 5G som nå rulles ut for fullt mange steder. Målet er fjernstyrt kontroll av hvert individ på kloden via et nettverk av antenner og satelitter, en vill ide som mange ennå ikke tror kan være sann. Ta ingen sjanse om du har latt deg overtale til å injiseres med gift. Legg merke til alt som nå ikke stemmer. Influensaen er over for i år. Mutasjoner er alltid svakere enn originalen og forsvinner de også. Likevel holdes frykten ved like slik at flest mulig skremmes til å ta sprøyta. Myndighetene lyver, men er selv presset med sanksjoner om de bøyer av. Stol derfor ikke på andre enn deg selv, men gransk hva som pågår og vent ikke for lenge. Det finnes mange antioksidanter som eleminerer grafittoksid. Fölg Henry Makow og bli klok på hva som skjer (google). Hvis du har tatt sprøyta og er blitt magnetisk, må du fjerne magnetismen. Når den er borte er også din dose grafittoksid. Skjønner du intet av dette, må du snakke med noen som gjør det. En tredjedel av verdens befolkning er nå vaksinert og målet er at alle disse skal styres eller fjernes. Men nå er det altså mulig å trosse den psykopatiske maktelitens dystre planer og se lyset i enden av tunnelen. 

 

DET UTROLIGE HAR NÅ SKJEDD: DEN TYSKE DAGSAVISEN BILD, BEKLAGER AT DEN HAR LØYET
Europas bestselgende dagsavis har forstått at sannheten ikke kan skjules hvor lenge som helst. Redaktøren har erkjent at ccoronapandemien er en politisk bløff og har på sitt nettsted åpent innrømmet å ha deltatt i bedrageriet som de nå ber om tilgivelse for. Når en slik gigant gjør dette, kan man spørre når de andre følger etter. For nå er katten ute av sekken og tyskerne vil nok begynne å undre seg. Noen individer kan man lure hele tiden. Andre kan man lure en viss tid. Men man kan ikke lure alle hele tiden. Media har vært viktig å kontrollere men psykopatene bak operasjonen mister nå grepet. Den tyske avisen mister vel nå sin pressestøtte og redaktøren kan bli sparket. Slik har det vært en stund for den som ikke går i takt. Hvis flere aviser innser sin deltagelse i bedrageriet, kan det være de frykter folk mer enn sponsorer. Hvis folk mister troen på hva avisene skriver, slutter de å lese dem. Vi kan derfor vente oss at flere aviser følger etter når sannheten sprer seg i massemedia. Men psykopatene ser ut til å blåse i om virkeligheten nå går opp for folk. De har allerede oppnådd å vaksinere en tredjedel av verdens befolkning. Deres framtid er shøyst usikker. Vaksinen er nemlig et biologisk våpen som signaliserer til kroppens celler om å produsere et patogen for langsomt bryter ned immunforsvaret. Denne sannhet har lenge florert på internetts mange frie medier. Men nå kan massemedia følge opp og skremme vettet av også dem som ikke har tatt vaksinen. For nå viser det seg nemlig at det er de vaksinerte som er smittefarlige.

   

FHI SIER AT DETTE VIRUSET BLIR VI ALDRI KVITT, MEN FLERE OG FLERE FORSTÅR NÅ HVORFOR
Folkehelseinstituttet er en privat stiftelse finansiert av Rockefeller Foundation som også har investert massivt i vaksineproduksjon. Dette viktige faktum skjules bevisst ved at man later som om FHI er et statlig organ og arbeider for folkets beste. Denne dobbeltrolle er korrupt og en del av systematisk utryddelse av uønskede individer. De eldre og syke, handikappede og mentalt forstyrrede, kort sagt alle unyttige etere, estimert til 95 prosent av jordens befolkning. Hand i hand med WHO og WEF marsjerer FHI fremover med stormskritt. Alt ser ut til å gå verdens øverste maktelite's vei. The New World Order, NWO, har vært i virksomhet siden 24. oktober 1945, da FN ble etablert på ruinene av Folkeforbundet fra 1919. Dette politiske systemet har siden starten operert som en ulv i fåreklær, eller rettere sagt et villdyr med blod på tann. En falsk verdensregjering bestående av nasjoner som roper fred og sikkerhet, men kun er ute etter makt. Til å hjelpe seg har systemet nå et gigantisk nettverk av såkalte NGO's. Non Government Organisations, foreninger, kirker og menigheter, korporasjoner og større bedrifter osv. er alle medlem av FN i en eller annen form. De er støttespillere ved at de alle har kontroll på sine flokker og loser dem alle inn i villdyrets fangeleir. For tiden blendes de fleste av frykten for et fantasivirus og forstår ikke hva FN's korrupte maktsugne, pengegriske politikere driver med. FHI er viktig for å opprettholde denne frykten i sitt tildelte område, Norge. Tilsvarende organer gjør det samme i andre land. Streng straff venter dem som motsetter seg direktivene ovenfra. Dette fantasivirus forsvinner ikke så lenge det programmeres til å angripe hjernen som lammes av frykt.

   

SJOKKERENDE: GRAFITTOKSID I VAKSINEN ER GIFTIG OG NEVNES IKKE AV PRODUSENTENE
Samtlige vaksiner inneholder grafittoksid, viser det seg. Spanske leger og forskere er organisert i en gruppe som kaller seg "La Quinta Columna". Den Femte Kolonne, et begrep mange eldre husker fra krigens dager og var navnet på en aktiv motstandsbevegelse. I ny tapning nå i Spania som driver forskning på coronaviruset og vaksinen. Gruppen er en av mange som har konstatert at det politiske målet er reduksjon av verdens befolkning og full kontroll på dem som blir igjen. Den mest sjokkerende oppdagelsen var at de fant farlig gift i vaksinen som ikke er oppgitt i noen innholdsfortegnelse. Grafittoksid, som er bly og et tungmetall som absolutt ikke bør finnes i kroppen. Hensikten med dette er å føre inn et stoff som reagerer på visse frekvenser elektromagnetisk stråling som en forberedelse til koplingen mellom hjerne og datamaskin. Alt dette er topp hemmelig men avhoppere som ikke orker mer av å jobbe med slike diabolske saker, har innrømmet at det dessverre forholder seg nettopp slik. Med fare for sitt liv roper de varsko om at de som leder an her er farlige psykopater som vil utrydde alle som ikke støtter dem. Dette prosjektet har vært forberedt i flere tiår og var planlagt fullført i 2030 (FN's Agenda 2030), men er nå fremskutt til 2025. Alle kan nå se hvor vi er på vei, og det er bestemt ikke tilbake til det normale. Vi går en dystopisk fremtid i møte underlagt en sentral global politistat fullt digitalisert og styrt av kunstig intelligens. Løgn og bedrag og undertrykkelse av sannheten er et kjennemerke og oppfyller på en perfekt måte gamle bibelske profetier som alle kan og bør lese før det er for sent.

 

HELSEMESSIG SELVBESTEMMELSESRETT ER TRUET AV ET FANTASIVIRUS OG EN FALSK PANDEMI
Bålet er brent ned, men det ulmer i askehaugen. Ikke alle skjønner meningen med denne ilden på alteret til avgrunnens engel. Langsomt gjenvinnes normal temperatur omkring åstedet og får de fleste til å tro at alt nå blir bra igjen. Under alteret ligger brente beinrester av tragiske offer. De som lot seg lure til å tro at offerprestene ikke kunne lyve. De som døde raskt var egentlig heldige, for de andre vil dø langsomt og smertefullt. De som ikke lot seg bestikke har en ørliten sjanse til å klare seg, men må passe på at ilden i glohaugen ikke smitter dem. Gnister kan fortsatt sprute fra de levende døde som ennå ikke er brent opp. Fremtiden for det som til slutt blir resten av menneskeheten, ser ikke lystig ut. Friheten til å bestemme over egen helse er nå svidd bort. Alle andre naturlige friheter er gått samme veien og nå begynner tyranniet. Noen psykotiske despoter vet alt bedre enn oss andre og utøver denne kunnskapens makt til vårt eget beste, som de selv sier. Hvor sant dette er, kan nå i første omgang en tredjedel av menneskeheten bittert skue. Over 2 milliarder er nå vaksinert i en eksperimentell operasjon med potensiell dødelig utgang. Alle andre har tapt sin frihet som de trodde de skulle sikre ved å gjøre som de ble fortalt av politikere, eksperter og media. Trioen som har sverget troskap mot avgrunnens engel og derfor gjør alt dette til vårt eget beste.

  

VANSKELIG Å FÅ KULT-MEDLEMMER TIL Å FORSTÅ AT DE KAN TA FEIL SELV OM DE TROR DE HAR RETT
Pandemien er en kult med mange medlemmer. Det er forbudt å kritisere ledelsen som krever absolutt lydighet. Ulike religiøse kulter opererer likedan. Ingen vil innrømme at de derved er fanger av et system som ødelegger deres liv og frihet. Alle skryter av sin egen dritt, heter et sleivete ordtak. Men sant er det, og om pandemien nå er avslørt som falsk alarm, er de troende fast besluttet på å fortsette løpet som om dette var sant. Derfor blir nå verden delt i to. For og imot vaksinering. En tredjedel av verdens befolkning er nå vaksinert. Men to tredjedeler nøler eller vil ikke og sannheten har begynt å spre seg med skepsis og usikkerhet. Bedre å vente enn å risikere å bli syk og dø dom mange har gjort. Den nye bølgen såkalte mutasjoner er skader etter vaksinen. Som under spanskesyken da det var de vaksinerte som døde som fluer. Det vet man nå, men har ikke lært. Fordi man er med i en kult og er lydig mot dem som sier de bestemmer. Akkurat som religiøse fanatikere som tror de har sannheten fordi deres kultledere har sagt det. Friheten som nå går tapt gjør at verden blir forandret, men ikke til det bedre. Et globalt slaveri blir synlig for flere og flere, men det kan være for sent å gå til motangrep. Selv to tredjedeler av verdens befolkning kan blifor lite. Fienden har sterke våpen og gjør hva de kan for å installere 5G og snart 6G for nettopp å overvåke og kontrollere alt og alle. Så blir man syk av strålingen som et fantasivirus får skylden for. Ringen er sluttet. Alt kan nå forklares, men ytterst få forstår nok til å klare seg.

 

AT RADIOAKTIVE OG ELEKTROMAGNETISKE STRÅLER ER FARLIGE, HAR MAN VISST I OVER HUNDRE ÅR
Nye oppfinnelser gripes først av krigsindustrien, med verdens militåre sentrum i Pentagon. Nye våpen er alltid velkommen og strålevåpen har vært brukt lenge. Svake doser gir ubehag og smerter, sterke doser gir sykdommer og død. Visse stråler og frekvenser kan løse opp en folkemengde på sekunder, laserstråler kan blinde piloter og elektrojam og elektrofog kan sette store krigsskip ut av spill. I Norge lærte man om alvorlige stråleskader på Håkonsvern, Norges marinebase i Bergen. Kreft og andre alvorlige sykdommer skremte oss alle. Men så lukkes øynene for stråleskader av trådløs teknologi man trenger til telefoner og overvåking. 5G er allerede rullet ut, først i Wuhan, så i Lombardia, London og New York. Samme steder som man sa det dukket opp et farlig virus. Hvilket sammentreff. Akkurat samme symptomer og helseskader, men få eller ingen snakker om trådløse frekvenser som mulig årsak til utbrudd av denne nye sykdom. Mobiltelefoner og overvåking vil vi nemlig ha. Dessuten finnes en gammel agenda om at det ville være bedre om vi ikke var så mange mennesker på denne planeten. Politikere er blant de man aller minst kan stole på snakker sant. Men nå tror få eller ingen at de lyver når de skylder på et usynlig virus i stedet for noe mer konkret og påviselig. Vaksinen er det eneste som hjelper, ennå en løgn. Men det virker etter planen, for nå er folk så redde at de står i kø for å få den. Og mange blir syke med akkurat samme symptomer som ved stråleskader. Nå har Oslo, Bergen og Trondheim rullet ut 5G, så forvent mange mye "smittede". Attpåtil målt med en test (PCR) som ifølge oppfinneren ikke var ment for diagnose og viser seg å gi positive resultater at nesten alt man tester, frukt, leskedrikk og kaniner. Løgn og bedrag i denne sammenheng passer inn i visse høye herrers langsiktige strategi. Hva den går ut på, tar vi en annen gang. Men allerede nå er det lett å legge sammen to og to. 

SYMPTOMER Å SE ETTER NÅR MAN HAR LATT SEG INJISERE MED EN GIFTIG VAKSINE
At den desperat etterlengtede vakine ikke er hva de sier, er nå gammel nytt. Verdens toppelite har styrt verden der de vil ha den og frykten for et fantasivirus har dannet lange køer for å bli vaksinert over alt. Dessuten en test av folks lydighet til å ta på idiotiske unødvendige pustemasker, holde avstand og hilse med foten. Men mange blir tankefulle etter å ha blitt injisert. Først da kommer de på at de kan ha gjort noe dumt, for det som er sprøytet inn, kan aldri komme ut. Et kustig protein som nå testes på folk i stedet for mus. Og nå begynner reaksjonene i form av symptomer som går igjen. Hodepine, Kvalme og oppkast, lammelser og ukontrollerte bevegelser, blodpropp, tretthet, søvnproblemer, besvimelse og plutselig død. I USA meldes om nesten 50.000 døde på 72 timer, av folk som har tatt vaksinen. Ti ganger så mange som ble sagt døde av Covid-19. Derfor må man forberede seg på en ny bølge skremselspropaganda fordi disse nye skermmende dødstall selvsagt er de nye variantenes skyld. Om du ennå ikke har tatt vaksinen, bør du derfor la det være og heller vente. Pandemien var tydeligvis falsk alarm og viruset har nå dabbet helt av som det alltid gjør når vår og sommer kommer. Vaksineskader får mutasjonene skylden for og spillet går videre. Målet med pandemien har nå gått opp for så mange at de skyldige har fått panikk. Noen av dem er blitt arrestert og noen har begått selvmord. Hele verden skjelver, men bare noen ytterst få begriper hva som skjer.

 

VANSKELIG OG SMERTELIG Å BRYTE KONTAKTEN MED VAKSINERT FAMILIE OG GODE VENNER
Langsomt har det gått opp for mange vaksinerte at de har gjort noe dumt. Folk blir syke og dør uten at sannheten blir rapportert i media. I stedet blir det brukt som bevis for at nye varianter av det gamle viruset er enda farligere enn originalen. Sannheten tråkkes ned og løgnene blomstrer. De fleste vaksinerte vil aldri skjønne det, for det første som angripes er hjernen. Ikke desto mindre flommer nettet formelig over av informasjon for den som vil ha. Covid-19 er en fantasi som ikke finnes. Verdens usynlig korrupte maktelite har penger nok til å kjøpe eksperter som de innsetter i toppstillinger, f.eks. sjefen for smittevern i USA og sjefen for Verdens helseorganisasjon. Disse to kriminelle korrupte gangstere med sin tvilsomme forhistorie har sagt at viruset finnes og er livsfarlig. Derfor tror myndigheter og eksperter under dem at dette er sant. Men det er det altså ikke og bare noen få forstår det. Flere i min familie er vaksinert fordi de vil ha sin frihet og forstår ikke at nettopp denne nå blir tatt fra dem. De som nekter vil snart bli tvunget, eventuelt ved dør-til-dør aksjoner eskortert av militærpoliti. Dette skjer allerede noen steder, men heldigvis ennå ikke her. Denne tvangen taler for seg selv. For vaksinen er ikke hva de sier, men et biologisk våpen for å ta mental kontroll over hvert individ på kloden. Stoffet som injiseres reagerer med elektromagnetiske impulser og allerede fra svake impulser har man sett reaksjoner. Har vi ikke også sett at mange kropper blir magnetiske? Frittstående eksperter er samlet i mange grupper og hevder at vaksinerte kan smitte uvaksinerte med alvorlige sykdommer, men som derimot kan helbredes. For den vaksinerte venter en langsom reise mot avgrunnen, for maktelitens plan er å ikke ha så mange å regjere over. De som tenker må bort sammen med de som ikke støtter dem. Derfor blir det vanskelig å innse at man kan miste mange av ens familie og venner.

  

GUD FINNES IKKE, FOR VI KAN IKKE SE HAM. MEN VIRUSET FINNES SELV OM DET ER USYNLIG
Avskaffelsen av Gud og Jesus og Bibelen har pågått lenge. På skolen er det ikke lenger lov å snakke om kristendom og Norden er i praksis avkristnet av våre politiske ledere. Som samtidig har fått de fleste til å tro at det finnes et livsfarlig virus som alle må vaksineres mot. I virkeligheten med en gift som gjør folk syke og som da påstås å være et nytt utbrudd av farlig mutert virus. Slik at man trenger påfyll av ny vaksine og enda mer gift. Et politisk spill som avsløres som kriminelt korrupt fordi det drives av folk uten sans for annet enn penger og makt. Men redsel og panikk virker. Målet er full kontroll over en verden av dårer. Internett er derimot et lys som skinner og gjør at ingen kan skjule sin ondskap lenger. Gamle djevelske planer eksponeres til mange synderes store ubehag og har allerede utløst irritasjon fra våre lederes side. Folk mister jobben og myrdet for å si noe eliten ikke liker. Pandemien har gitt dem et lite forsprang, men er nå tatt igjen ved at folk kan se at dette er et stort bedrag og en felle de fleste har gått i. For innen kort tid vil alle se hva dette er, men for sent. Da er den best stilt som skjønner at djevelen finnes og at Gud og Jesus også gjør. Usynlige åndevesener som kjemper mot hverandre og som har hver sine tilhengere blant oss mennesker. Som lyset jager mørket bort og ikke omvendt, vil himmelens gode krefter snart gripe inn og renovere jorden. Men som når man skal pusse opp et hus, må det bli litt verre først. Forvent at vedens øverste maktelite vil forsøke å ta full tyrannisk kontroll via moderne teknologi. Hvis avsløringen blir for plagsom kan de stenge ned internett. Men Gud i himmelen kan også ved en liten solstorm slå av strømmen slik at ingen ting fungerer. Uansett blir det et befriende kaos for den som bevarer forstanden, leser Fadervår og skjuler seg til alt er over.

   

DET NYE VARSLEDE FARLIGE VIRUSET ER KOMMET, MEN FORSTÅ HVOR DET KOMMER FRA
Amerikanerne kaller det "shedding" som betyr at noe faller av omtrent som flass eller hårfelling. Og det er visse nanopartikler som vaksinerte personer avgir gjennom åndedrett og kroppsvæsker. Disse små partikler er urene proteiner som produseres i dem som er injisert med syntetiske proteiner og andre kjemikalier. Dette har vitenskapen visst lenge og alle som tror på vitenskapen må også ta inn over seg disse negative aspekter. kunstig lagde proteiner er syntetiske og unaturlige, men klenger seg på kroppens normale proteiner. Dette angrep oppfattes og bekjempes med antistoffer produsert av kroppens naturlige immunforsvar. Men på grunn av den unaturlige kunstige strukturen på angriperen blir antistoffene også litt annerledes. Denne djevelske oppfinnelsen er gjort med hensikt og den er at "vaksinen" i virkeligheten er en gift som virker på lang sikt og samtidig sprer seg via biologisk avflassing til alle som ikke er vaksinerte dersom de ikke er forsiktige. Meningen er å redusere verdens befolkning med minst en tredjedel i første omgang. Endemålet er ren djevelskap og ifølge New Age's Georgia Guidestones at det ikke skal leve mer enn 500 millioner på denne planeten og derfor at 95 prosent av oss må lukes vekk. Dette prosjekt er nå i full sving og kan vanskelig stoppes om ikke det skjer et mirakel ved at himmelens gode krefter blander seg inn. Den som føler seg besmittet av en vaksinert person på denne måten, vil oppleve sterk hodepine og sår hals foruten generellt nervøst ubehag. Det finnes et kjent motmidden som kalles Suramin. Det er olje fra nåletrær. Høst ferske furunåler eller friske skudd fra grantrær og kok oljen (kvaen) ut og drikk blandingen som te, eventuelt med litt honning. Kloke leger og naturmedisinere gir dette råd som er gammel folkemedisin mot infeksjoner som støtter immunforsvaret. La være å spise noe i 3 dager (en kort fastekur) og drikk mye vann. Hold avstand til folk du vet er vaksinert. Jeg skulle ønske dette ikke var sant, men all informasjon jeg har samlet tyder dessverre på det.

 

JOE BIDEN VIL AT ALLE SKAL BLI VAKSINERT, OM NØDVENDIG MED TVANG FRA DØR TIL DØR
USA leder an, også under vaksineringen av hele verdens befolkning. CDC - Center of Disease Control - har lenge ønsket slik tvang angivelig for at alle skal bli beskyttet. Sannheten er dessverre motsatt. Likevel blir de uvaksinerte ansett som en trussel og grobunn for nye mutanter. Joe Biden er en korrupt nikkedukke akkurat som Bill Gates og Antonio Fauci med flere. Korrupte kriminelle som er godt betalt for å gjøre sin Mesters vilje, hvilket er å redusere verdens befolkning slik at resten blir lettere å kontrollere via trådløs teknologi. Derfor forskes intenst på transhumanisme som betyr kopling mellom hjerne og maskin. Eliten på toppen er uhelbredelig syk men spreller vilt på vei til sin egen undergang. For det som skjer nå er ikke til å tro; at så mange frivillig lar seg eksperimenter på med farlige stoffer injisert og som ikke kommer ut igjen. Man kunne blitt apokalytisert av mindre. For i Åpenbaringen står om gresshopper og hester fra undergrunnen som i de siste dager vil drepe en tredjedel av menneskeheten. Som et djevelsk teater ser man at det nettopp er dette som skjer nå for øynene våre. Vakisnerte personer får farlige og smertefulle bivirkninger og mange dør kort etter injeksonen. Forskning pågår rundt funn av grafitt-oksid i vaksinen, et giftig stoff som dreper langsomt. Sammen med et kunstig protein som tvinger kroppen til å produsere en motgift i en prosess som ikke stopper før hele kroppen er forgiftet av seg selv. Jeg sørger over at så mange av mine venner og min familie har latt seg injisere av denne giftsprøyta som langt fra er effektiv eller ufarlig. Alle som tar seg tid til å grave litt videre her, skjønner at dette dessverre er sant. Heldigvis finnes troen på Gud fortsatt blant oss. Universets Urkraft som har lovet å utrydde ondskapen på jorden i det perfekte øyeblikk. Som kan være nær forestående.

 

NÅR RIKE OG MEKTIGE PSYKOPATER STYRER VERDEN, BLIR RESULTATET SLIK DET ER NÅ
Ikke alle forstår hvem som styrer verden, men det er ikke vanskelig å finne ut. I flere hundre år ar de regjert uten å synes, men nå som vi har internet, er mye blitt annerledes. Kort sagt er de som styrer de samme som sitter på pengene fordi de har laget dem og eier dem. Ikke konger og presidenter, men noen få familiedynastier med ufattelig oppsamlet plyndret gods og gull og derfor stor innflytelse. Under seg har de et lappeteppe av hemmelige selskaper og organisasjoner som har sammensverget seg mot resten av menneskeheten. Livet deres er blitt kjedelig og må piffes opp med ting utenfor rekkevidde av oss andre. Deriblant ideen om totalt globalt herredømme over resten av verden. Pågående påståtte pandemi er en del av prosessen som nå nærmer seg mål. Mennesket skal nå bli roboter som skal arbeide og betjene denne tvilsomme eliten og derfor trenges ikke så mange som vi er på kloden. 95 prosent av oss er "unyttige etere" med skjebnen beseglet i og med at så mange er lurt til å la seg injisere med en gift som dreper langsomt. Snart vil mange vaksinerte dø av komplikasjoner som etter elitens eksperters mening skyldes nye varianter som er farligere enn originalen, hvilket aldri har skjedd før. Alle som forstår dette bedraget har nå en siste sjanse til å overleve det største folkemord i historien. Man skulle ikke tro dette var sant, men bare godtroende idioter tar en slik sjanse når bevisene er så mange for at det stemmer. Krigen er et faktum, men hvem setter til slutt inn nådestøtet på taperen?

 

NY FORSKNING: VAKSINERTE PERSONER KAN SMITTE UVAKSINERTE MED KUNSTIGE PROTEINER
Årets influensa er over men smitten fortsetter merkelig nok. Nå er også denne ballongen tom for luft og en såkalt variant holder liv i propagandaen. Den indiske, som til forveksling likner ufarlig høysnue eller pollenallergi jeg selv har hatt i mange år. De utrolig godtroende idiotene som tror alt våre forræderske myndigheter sier, er vettskremt. Ikke jeg, for jeg forstår at alt sammen er verdens største svindel med det formål å injisere alle med visse stoffer som gjør dem kontrollerbare via trådløs teknologi med visse frekvenser, men kan også gjøre dem syke eller ta livet av dem. New Age er blant dem som vil redusere antallet mennesker på planeten, men vi som skjønner dette djevelske spillet ligger ikke på latsiden. Vaksinen gjør folk smittefarlige for uvaksinerte. Men helseskader ved kontakt kan helbredes. Dette forskes på og de første resultater er kommet. Suramin er et aktivt stoff som finnes i nåletrær. Furunål-te er derfor i skuddet og skal redusere effekten av kunstige proteiner overført fra vaksinerte personer via luften de puster ut eller svetten de utskiller. Let videre på nettet dersom dette er noe for deg. Dessuten jobbes det videre med tanke på å hjelpe dem som angrer å ha latt seg injisere. Atter en gang kan jeg bare anbefale alle å lese www.henrymakow.com eller www.beforeitsnews.com

  

FOLK VELGER SEG TJENERE SOM GIS LILLEFINGEREN MEN SOM VELDIG SNART TAR HELE HANDA OG MERE TIL
Verdens moderne befolkning velger seg ledere etter det som kalles demokratiske prinsipper. Folket styrer gjennom valgte representanter, altså ansatte tjenestefolk som betales for å administrere deres forskjellige anliggender. Ordet politikk betyr enkelt og greit "livet i byen" som må holdes orden på for å fungere. Politikerne er derfor en gruppe tjenestemenn ansatt for å betjene befolkningen. Men suget etter makt er et fenomen som oppstår hos de fleste som får smaken på denne sødme, liksom den rike aldri blir mett av penger. Derfor blir ofte "ydmyke" politikere snart tyranner som får det for seg at befolkningen nå er deres tjenere og ikke omvendt. Denne skjeve utvikling har nå ledet verden inn i den største krise noensinne. Makthaverne som skulle være tjenestemenn er et organisert hierarki bygd opp som en pyramide med arbeidsmaurene nederst og en eksklusiv elite på toppen som består av en liten gruppe styrtrike familier med flere hundre års kriminell aktivitet bak seg som morderiske plyndrere og pengevekslere og utlånere til blodrente. Med slik en ledelse og eksempler mange vil etterligne, er det ikke merkelig at verden nå ser ut som den gjør. Våre folkevalgte er fanget i elitens nett med pisk og gulrot. Enten lokkes de med penger, eller de utpresses med trussel om avsløring av hva de har vært med på og tatt bilde av. Som fisk råtner fra hodet og ned, skjer også dette med denne maktpyramide. Derfor kan den ikke bestå for evig. Eliten på toppen føler nå at alt kan rase sammen og har truffet strenge tiltak for å beholde kontrollen. Befolkningen må fratas enhver sjanse til å velte lasset. Det er blitt gjort ved å skremme dem fra vett og forstand med et fantasivirus slik at mange nå likner zombier som faktisk takker myndighetene for at de ødelegger livet deres. Stockholmsyndromet i ny tapning. Galskapen er tydelig nå som folk blir syk og dør av en vaksine de bli tvunget til å ta og som allerede har delt befolkningen i to: De vaksinerte og de som ikke vil vaksineres. Først fikk de lillefingeren og snart tok de hande, men nå vil de ha hele kroppen og hjernen vår. For nå skal vi alle bli en del av det som kalles Internet of Things som digitale roboter som ikke kan annet enn å gjøre som de blir fortalt. The New World Order.

  

ETTER VAKSINERING HAR MANGE BLITT MAGNETISKE OG SYNES DET ER FRYKTELIG MORSOMT
Alle vet hva en magnet er og at magnetisme kan skapes. Men at vår kropp kan bli magnetisk, er noe nytt. Man kan se bilder av folk som har metallgjenstander hengende på seg, i pannen, på brystet og på skuldrene. I stedet for å le, burde vel folk bli bekymret. For hva i all verden er det i denne vaksinen som gjør folk magnetiske? Svaret ligger i det faktum at injeksjonen slett ikke er noen vaksine, men består av utvalgte stoffer, blant annet magnetisert protein som skal klargjøre folk for det nye som kommer, transhumanisme. Blandingen av menneske og computer. Dette er heller intet å le av, selv om produktet selges som en fantastisk mulighet til å bli et supermenneske med superintelligens. Dette har forskere jobbet med i mange år og vet mye om hvordan det skal gjøres. Det viktigste var å få folk til å gå med på det, og det klarte man med det lille viruset som skapte en hysterisk pandemi og trang til beskyttelse. Bedraget er komplett selv om mange sier nei. Magnetisk flytende kunstig biologisk materiale strømmer nå rundt i mange menneskers  kropper som derved er klar til å ta imot ordre utenfra via trådløs fjernkontroll i ulike frekvenser. Ordrer som ikke kan motstås fordi budbærerne er et kunstig DNA som opererer på egen hånd. Det som kalles vaksine er derfor et biologisk våpen som nå samkjøres med det ferdig utbygde nettverket av mobilmaster og andre sendere på hvert gatehjørne i større byer. Alt kontrollert av dem som sitter med makten fra før. Forskjellen er bare at nå blir makten ugjenkallelig total. Når systemet settes i gang er det ingen vei tilbake. De uvaksinerte vil bli avskåret fra samfunnet og senere jaktet på til siste mann. Gud hjelpe oss.

 

DELTA-VARIANTEN ER EN PÅSTÅTT MUTANT HVIS SYMPTOMER ER LIK HØYSNUE OG POLLENALLERGI
Månen er laget av en grønn ost. Og mutert virus er mye farligere enn originalen. Slik har folk til ulike tider blitt forsøkt lurt til å tro på eventyr. Sistnevnte er for å passe ting inn i en politisk agenda der en elite på toppen har fått det for seg at tyranni er eneste muligheten for dem til å beholde makten. Troen på en falsk pandemi var det som skulle til for å skremme folk fra vett og forstand så de frivillig gikk med pustemasker som reduserte inntak av oksygen og økte inntak av kulldioksyd de selv pustet ut. Men nå som energien i gamle skremsler dabbet av, var det nødvendig med et lite piff. Dermed valgte man høysnue fra India til å spille rollen som Delta-varianten alle nå skulle skremmes til unngå å dø av ved å stille seg i kø for å vaksineres på nytt. For gamle vaksiner hjelper ikke mot nye varianter. Men de hjelper mot å tenke idet de påvirker det som kalles konglekjertelen midt inne i hjernen. Et lite studie for deg kanskje, som vil vite hva sannheten om dette virkelig er. Vi vet allerede at månen ikke er laget av en grønn ost. Men ikke alle vet ennå at vaksinen er farligere enn influensa og høysnue.

 

KUNSTEN Å INFILTRERE OG MANIPULERE ER NÅ SÅ VELUTVIKLET AT MAN IKKE KAN STOLE PÅ NOEN LENGER
Vladimir Lenin sa at den beste måten å kontrollere opposisjonen på, var selv å lrde den. Så har da også verdens toppledere lært dette og praktisert kunsten til det ekstreme. Folks meninger om politikk og religion er de mest pregede områder av livet der falskheten blomstrer. Alt handler om maksimering av penger og makt. I tidligere tider var giftmord den enkle løsningen til bedre politisk kontroll. I dag er ikke dette like lett, men en umerkelig infiltrasjon og manipulering har derimot gjort samme jobben. Veldig få politikere er til å stole på. Løgn og hykleri er for det meste deres kjennemerke. Folks religiøse følelser er blitt utnyttet av bedragere som på ulike nivåer har sneket seg inn i deres kristelige miljøers lederskap. Verdens nåværende uhelbredelig kaos er et resultat av denne hyklerske djevelskap. Politiske ledere er selv lurt (og presset) til å følge ordre ovenfra. Religiøse ledere som hevder å representere enda høyere makter har heller ikke gjort stort annet enn å følge ordre uten å mukke. Nå skal alle vaksineres, men bare halvparten vil fordi sprøyta stinker. Når man ikke kan stole på sine ledere, hvor de øverste pampene kontrollerer begge sider av for og imot, må man virkelig gå i tenkeboksen. Da må man lære seg å stole på seg selv. 

  

TO TUSEN ÅR GAMMEL PROFETI OPPFYLLES NÅ LIKE
FORAN VÅRE ØYNE OG ALLE SOM VIL KAN FORSTÅ DEN
Den nesten hundre år gamle apostelen Johannes satt for to tusen år siden som fange for sin tro på øya Patmos i Egeerhavet og skrev en beretning om syner han fikk om tiden like før verdens ende. Fire ryttere skulle fare over jorden og ødelegge den. En hvit hest som kjempet mot sannheten, en rød hest varslet krig, en svart hest hungersnød og en gulsblek hest  sykdom og pest. Og hva er det som preger verden over akkurat nå? Er det ikke nettopp disse fire skremmende hester og ryttere? Og hva er det nesten alle nå skjønner om hvordan dette går? Er det ikke at dette ikke går i det hele tatt, at verden nå kommer til å ende, i alle fall slik vi kjenner den? Og har ikke dette allerede skjedd? Et rykte om en pandemi var alt som skulle til for å skremme folk til å tro at de måtte vaksineres for ikke å dø. Sannheten måtte bekjempes og løgn og bedrag skulle seire. Og pesten som nå sprer seg, ikke influensa, men en giftsprøyte forkledd som vaksine som langsomt dreper mange fler enn i noe tidligere folkemord. Fysisk nedstenging av samfunnet og isolering med påfølgende tragedier og selvmord. Falske ledere som som i sin fremgang får folk til å tro på seg. Men så oppdages bedrageriet og mange blir selvsagt rasende slik at verdens befolkning deles i to som erklærer krig og vil drepe hverandre. Profetien sier at en tredjedel av verdens befolkning vil dø. Det er ikke så mange som ler av den gamle profetens ord lenger. De klokeste leser videre i Åpenbaringen for å finne svaret på hvordan dette til slutt vil ende.

  

JULENISSEN KAN SELVSAGT MUTERE OG VELGE OM HAN VIL VISE SEG SOM EVENTYRFEEN TINGELING
Alle barn vet at julenissen finnes. Liksom alle med et barns forstand vet at koronaviruset finnes. Når mor og far eller en annen voksen har sagt det, så er det sant. Når gamle menn i hvite frakker sier det, er det ekstra sant. Barn vokser og forstår at det som de voksne har sagt, ikke alltid er helt sant, mens mange voksne forblir som barn. Julenissen finnes i mange varianter i form av små alver som Tingeling. Det er helt sant, for alle har jo sett bilder av både julenissen i sin røde frakk og som den grønne varianten Tingeling. Ikke alle forstår hvordan julenissen kan bli Tingeling, men det spiller ingen rolle. Det er nødt til å være sant når en voksen har sagt det. Alle har sett fargebilder av det farlige viruset som dessuten er testet og bevist finnes fordi så mange er blitt syke. Virus formerer seg og blir farligere jo mer det muterer i utallige varianter som nå truer hele verdens befolkning. Men heldigvis har gamle menn i hvite frakker kommet oss til unnsetning med vaksine de håper skal redde verden. Mange slags vaksiner fordi det er mange slags varianter som er livsfarlige og gjør alle så redde at de mister forstanden og til slutt må innrømme at både julenissen og Tingeling virkelig finnes.

PS. Den ubehagelige sannheten er at koronaviruset aldri er blitt sett eller fotografert. Heller aldri isolert eller testet om det kan smitte fra person til person. Influensa er smittsomt og farlig, men det er også skader av for mye elektromagnetisk stråling og elektrosmog. Men vaksinen har vist seg å være enda farligere. Julenissen er ingen snill gammel gubbe, men en psykopatisk massemorder som vil utrydde sannheten og bygge videre på eventyr.

  

STRENGT FORBUDT Å NÆRE MISTANKER OM UGLER I MOSEN OG SVIN PÅ SKOGEN
Krigen mot ærligheten og sannheten er snart over. Ondskapen i verden kom inn med den første løgner og løgnens far. Slangen i paradiset er ingen fabel, men et bilde av noe fryktelig som virkelig skjedde. Lysbæreren Lucifer alias djevelen lever fortsatt i beste velgående og blir tilbedt som en gud i Hollywood og på høyeste politiske nivå, enten du tror det eller ei. Satanisme er blitt en populær destruktiv religion som utøves aktivt innen musikk og underholdning med sin symbolikk som kan ses over alt. Motstandere av sannheten vil selvsagt ikke avsløres og har kommet så langt at "denne verdens gud" ikke tillater noen mistanker som kan ramme ham eller hans likesinnede nedover i systemet. Derfor er det ikke tillatt å kritisere ekspertene som påstår det pågår en pandemi. Alle som likevel trosser forbudet, er bare idioter og rare skruer som ikke forstår seg på vitenskap og derfor ikke kan tas på alvor. Redselen for sannhetens lys er påtagelig og nå har skrekken rammet den politiske elite og deres eksperter idet vanlige folk begynner å forstå at de er blitt grundig lurt og skremt til å la seg injisere med en langsom virkende gift, en såkalt vaksine som nå har krevd sine første 50.000 offer i USA. Disse dødsfall bortforklares som "den nye bølgen" en livsfarlige mutert variant. Stikk i strid med erfaringen som viser at virus svekkes over tid og at avkommet er svakere enn opphavet. For at eliten av makthavere på toppen skal få det som de vil, en drastisk redusert og håndterbar verdens befolkning, må de derfor forby all mistanke om at noe er forferdelig galt. Hva de glemmer, er at den gamle slange selv er som et virus som nå drives opp i et hjørne hvor han nytteløst kjemper desperat, hvilket kan ses ved det som skjer rundt oss akkurat nå.  

 

KONGENS PÅSKEHILSEN LITT UTENOM DET VANLIGE OG KANSKJE OGSÅ MED SKJULT BUDSKAP
Jeg lytter gjerne til kongens tradisjonelle nyttårstale. At en kongelig påskehilsen også var en tradisjon, har jeg ikke fått med meg før i år. En tydelig fysisk svekket konge med et merkelig deprimerende budskap i disse pandemiske krisetider, fikk meg til å synes at vi kunne vært denne talen foruten. La oss alle ha en slik god påske som det går an, lissom. Men det som fanget min interesse, var ikke selve talen. Som pensjonert dekoratør så jeg straks at det var noe galt med kulissene, en liten blomst ute i kanten av bildet. Burde det ikke vært påskeliljer? I stedet så man en bukett konvaller som kommer fram i juni, tre måneder senere på året. Når kongen viser seg på TV, skal ikke alt da være korrekt og perfekt? Jeg ser her bort fra at kongen kunne vært oppkledd mer staselig. Viktigere er at ansvarlig for dekorasjonen under dette opptak umulig kan ha tenkt seg godt om. Eller var denne detaljen bevisst? Har en eller annen gjort dette for å signalisere til dem som er våkne nok, at her er det noe som ikke stemmer? Ble dette opptaket gjort tidligere, altså året før og i juni og i så fall hvorfor? Når jeg spekulerer slik, er det da noe rart at min familie kaller meg en sprø konspirasjonsteoretiker? Det gjør meg ikke så mye, bortsett fra at dersom noen skjuler ting og dette senere kommer frem, kan det bli et sjokk for dem som ikke er forberedt på at et sjokk kan komme.

   

DU TROR IKKE DE LYVER OG HAR HJERNEVASKET DEG FORDI DE LYVER OG HAR HJERNEVASKET DEG
En god løgn består av 90 prosent sannhet. Med mindre sannhet i løgnen, blir den raskere avslørt. En annen teknikk er repetisjon mange ganger nok, så blir enhver løgn til en sannhet. Beviset for dette er dagens kaotiske verden. Vi er blitt konisjonert og indoktrinert over mange årtier gjennom utdannelse og media til å tro på politikere, religiøse ledere, pengenes makt og moderne vitenskap. Hellige kuer som ikke må krenkes med kritiske spørsmål. Tar man dog sjansen, ser man snart fanden i hvitøyet, den første løgner og løgnens far. Alias Lucifer, lysbæreren som skulle gitt mennesket riktig opplysning, altså sannheten. Men som oppdaget at løgn kunne gi ham ennå mer makt og ble derfor ond. Lucifers erklærte religiøse tilhengerskare i dagens moderne verden er større enn de fleste aner. De er alle under full kontroll og må gjøre det han vil for å sikre seg en høy posisjon i hans nye verden, The New World Order. Psykologiske operasjoner som en falsk pandemi er en løgn satt i verk etter lang forberedelse. Dette blir trodd på fordi folk faktisk dør, men er skrubbet helt ren i hjernen for tanker om at folk også dør av andre årsaker og at den kunstig skapte frykten for å dø får folk til å oppføre seg som de gjør. 

 

NÅ ÅPNES NORGE LANGSOMT OPP OG FOLK FÅR BESKJED OM Å VÆRE GLADE IGJEN
Som i jappetiden var noen på solsiden, mens flesteparten var ikke der. Når mange nå synes å oppnå euforisk ekstase, forteller nok ikke media noe om de som er slått ut av lockdown og det som dertil hører av trapte friheter og rettigheter. De som har mistet jobb og hus og hjem og familie og fremtid. Tusenvis og kanskje hundretusenvis. Årets influensa har forsvunnet, som den alltid gjør når solen og varmen kommer. Mangel på D-vitaminer fra solen var hovedårsak til influensaen. Men den ble ingen syk av i år, (eller i fjor) for nå var det bare Covid-19. Så sier i alle fall Storebror. Men det er også feil, for sykdommen kom av elektromagnetisk stråling og alle såkalte mutasjoner og varianter er likeledes nye skader av fortsatt og økende stråling som følge av overgang fra 4G til 5G. Informasjon finnes over alt, det er bare å lese seg opp. Det er greit at mange nå blir lettet og glade, men det er ikke greit at de skyldige i dette bedraget slipper så lett unna. Derfor ser mange frem til kommende stevninger av myndigheter og eksperter som har drevet hele verden til vanvidd og destruksjon. Loven er klar og denne er brutt. Nå skal det få konsekvenser for de skyldige. Verst er det med den fornemme styrtrike eliten på toppen som har planlagt dette i mange år. De kjenner lovens lange arm puste dem i nakken og er nervøs. Ingen står over loven og snart får verden se at dette stemmer.

 

FINLAND VÅKNER.  PARLAMENTET ADVARES AV ET MEDLEM OM ANSVARET FOR EKSPERIMENTELL VAKSINE OG FOLKEMORD
Ano Turtiainen, medlem av det finske parlament, holdt en tale til sine kolleger den 9. juni hvor han advarte om muligheten for at medlemmene av parlamentet kunne bli medskyldig i en rekke alvorlige lovbrudd, inkludert forbrytelse mot menneskeheten. Brudd på Nürnberg-coden om aldri mer å eksperimentere med mennesker. Dere kan aldri mer hevde deres uskyld ved ikke å vite hva som foregår med vaksinen, var hans hovedbudskap. Finske borgere holder akkurat nå på å bli injisert med giftige stoffer som feilaktig kalles vaksine. Ingen av disse stoffene er godkjent for markedsføring i Finland, men kun gitt en betinget autorisasjon av EU på grunn av en påstått pandemi. Vi har ingen offisielle tall på dødstall av Covid-19, for tallene for 2020 vil bli publisert i 2022. Media baserer seg på løse rykter og påstander. Derimot har nærmere 100 personer dødd av vaksinen og nesten 4000 har blitt alvorlig syke på kort tid. Med denne talen har jeg advart dere om følgene av dette ulovlige menneskelig eksperiment. Også media må nå være klar over sin rolle som mulig medskyldig i folkemord. Hvor mange fler mennesker må dø innen vi stopper slike drap? Slutt i alle fall med å fortelle eventyr om vaksinen. Til slutt; en kriminell handling blir gjort med intensjon om man vet at det er galt. - Forkortet utdrag.

Les mer om dette og andre viktige saker på www.henrymakow.com

PS. Finnes noen stortingsrepresentant som våget å si dette i Norge? Hva hadde i så fall Erna Solberg og Bernt Høye da sagt? For ikke å snakke om Camilla Stoltenberg som lønnes av Rockefeller som har investert enormt i legemiddelindustrien. Straffen for deltagelse i folkemord er henrettelse.  

 

BILL GATES HAR ADVART VERDEN OM ET ENNÅ FARLIGERE UTBRUDD, MEN HVORDAN KUNNE HAN VITE DET?
Datavirus-produsenten Bill Gates, som også lager antivirus-program, ble valgt av verdens eksklusive styrtrike elite til å figurere som "ekspert" også på dette nye viruset som ingen har bevist virkelig eksisterer. Med slik en smart mann til å uttale seg, tror selvsagt de fleste at han vet hva han snakker om og slett ikke kan lyve. Han sa jo flere år før viruset kom, at det ville komme. Og nå sier han at om ikke vi synes det første utbruddt var så ille, så ville vi merke det neste. Og nå kommer det, men som følge av vaksinen som andre og mye tyngre eksperter sier er på grunn av vaksinen! Bill Gates har vært med på dette bedraget fra begynnelsen og han vet som nå skal skje. Verdens befolkning skal reduseres med 90 prosent fordi så mange er ulønnsomme. Flere og flere vil dø av "vaksinen" og i nyhetene vil vi få høre at det er et nytt mutert virus. Folk vil gå fra forstanden og ikke forstå at de er blitt lurt opp i stry. Den som er blitt vettskremt av Storebrors propaganda, er ute av stand til å hente seg inn igjen og forstå noe som helst. Derfor kan det hende at 90 prosent av oss vil være borte om ikke så veldig lenge.

  

HVA DU KAN GJØRE HVIS DU ANGRER PÅ AT DU HAR LATT DEG INJISERE MED DØDELIG VAKSINE
Hvis en eneste person dør etter vaksinen, må den kalles potensielt dødelig. Men nå har mange dødd av denne injeksjonen, pluss at enda flere har blitt alvorlig syke. Forklaringen er at dette også er meningen. Verdens befolkning er nemlig for stor i forhold til ressursene, hvis man skal tro verdens mest fornemme elite som tror de eier alt fordi de eier alle pengene. De forteller derfor ikke hva dette heksebrygget inneholder, men andre forskere har ikke noe problem med å analysere det. Når det først er blitt injisert, kommer det ikke ut igjen og prosessen kan ikke reverseres. Et syntetisk protein klenger seg på alle kroppens naturlige proteiner og tar over styringen med blant annet opptak av oksygen. Derfor sier mange forskere at alle vaksinerte vil dø i løpet av1-2 år på grunn av sjokk og overbelastning. Mange som får denne informasjon blir derfor engstelig og angter på sprøyta. Men nå har en kjent forsker, Cornelius Bulik, kommet med en mulig løsning basert på gammel naturmedisinske prinsipper som han mener jakter ned alle fremmede proteiner i kroppen og eliminerer dem. Hemmeligheten ligger i shikimisyre og suramin, to aktive stoffer som finnes i furunåler og andre eviggrønne nåletrær. Dette er oljer som kan trekkes ut i en enkel prosess på kjøkkenet hos hvem som helst. Samle sammen så mange friske barnåler som mulig og legg dem i en liter kokende vann sammen med et løsemiddel for eksempel smør. La det trekke en halv time. og sil av væsken. Drikk et halvt glass hver morgen og kveld. Noe annet man kan gjøre er å avgifte kroppen med andre sterke naturmidler. Tre kvart liter økologisk epleeddik som tilsettes hvitløk, rødløk, gurkemeie, ingefær, rød pepper, hestereddik, alt raspet og en halv kopp av hver. La blandingen stå et døgn og ta et par spiseskjeer tre ganger daglig. Folk har blitt friske fra mange alvorlige sykdommer med denne naturmedisin. Tror du ikke på dette, må du klare deg selv på egen hånd. Men for deg som forstår at du er blitt lurt med på noe farlig, er dette halmstrå verd å prøve.

 

DEN ENESTE HOLDBARE FORKLARING PÅ HVORFOR ALT ER SÅ ILLE SOM DET ER AKKURAT NÅ 

Ingen ting i det politiske klima vi for tiden opplever i den vestlige verden har noen mening hvis du ikke først forstår at du lever under fremmed okkupasjon og er underlagt lover og regler gitt av okkupanten. Hvis du ikke starter med dette utgangspunkt, vil du søke etter utallige sprikende resonnementer som forklaring på samfunnets elendige tilstand og til sist ende opp ingen steder. Saken er den at fienden ikke har noen som helst interesse av å «beseire» deg, fordi de allerede har vunnet – for lenge siden – før de fleste av oss ble født.  Nå konsentrerer de hele sin energi på ett eneste mål, å fornedre deg til full underkastelse. Fornedrelse gjør det av med din humanitet, din menneskelighet, din egen viljestyrke, din grunn til å kjempe mot. Fornedrelsen tar alt fra deg, du er ikke engang verd å bli vist empati. Dette knep har blitt brukt av hver eneste okkupant i historien og er vår naturlige primære forståelse av at vi har tapt. Det ottomanske rikes praksis med «köcek» er et utmerket eksempel, likt «drag kids» i det moderne Amerika. «kôceks» var en kombinasjon av dansere, klovner og prostituerte. De var ikke-muslimske gutter tatt fra sine foreldre og trenet til å bli villige sexobjekter og entertainere for ottomanske tyrkere. Målet var å få de okkuperte til å tenke at «når vi tillater dette å skje med våre gutter, hva annet kan de da ikke gjøre?» Svaret er: «Hva som helst». Det er total dominans over tankene til de okkuperte. Din fiende ønsker egentlig ikke gay pride parader i gatene, drag queens på bibliotekene, dine sønners penis forminsket og drypp av estrogen fra fødselen, dine forelder døde av gift eller kreft, din datter raseblandet, din kjøttmat erstattet av insekter, alt mens media ler av deg fordi de tror at alt dette er til vårt eget beste. De ønsker dette fordi de vet at du ikke ønsker det, men du kan ikke stoppe dem. De ønsker å fornedre deg. Det finnes ingen annen grunn. Og dette er nøyaktig hva de nå gjør.

 

Sitat sakset fra www.henrymakow.com – Et nettsted verd å følge

 

 

UROVEKKENDE BIVIRKNINGER ETTER INJEKSJON AV OVER 70 POTENSIELT SKADELIGE STOFFER
Det kalles en "eksperimentell vaksine" men er i realiteten verken eksperimentell eller vaksine. Det er en injeksjon avstoffer som man lenge har visst er skadelig, men det er også meningen. For målet er ikke å verne mot sykdom, men å redusere verdens befolkning. Nå har da også effekten av denne giften begynt å vise seg. Internett er fullt av eksempler på lammelser, kramper, blackouts, allergier, blodpropper, hjerteproblemer, pustevansker og det som verre er, urovekkende mange dødsfall kort etter vaksinen. Men det skyldes selvsagt ikke vaksinen, det skyldes alle disse nye mutasjoner og varianter av et virus som ennå ikke er bevist eksisterer. Man har altså hjernevasket en hel verdens befolkning så de ikke begriper at de er blitt grundig lurt. Den siste nyheten er at tungmetaller som kvikksølv, aluminium og barium (som er i vaksinen) finnes i form av små krystaller som setter seg i hjernen og blokkerer mange viktige prosesser. I tillegg fungerer metallene som "antenner" som reagerer på lave frekvenser i en alarmerende grad idet individet kan miste evnen til å tenke fritt for heller å kontrolleres. Det er denne effekten som får tusenvis av forskere til å frykte at de vaksinerte etter hvert blir nærmest zombier som kan arbeide med det de får beskjed om, uten å forstå at de er fanger. Metallene har også på en merkelig måte gjort kroppen magnetisk rundt sprøytestikket. Videoer finnes av folk som får kniver og gafler til å henge på armen akkurat som kjøleskapsmagneter. Dette er langt fra normalt og bare fremtiden kan vise hvor ille dette går. Mange aner etter hvert uro og vil ikke vaksinere seg, i alle fall ikke før det har gått en stund for å se det hele an. Men hvorfor skal man i det hele tatt vaksinere seg mot en influensa som for det meste nå er tørket inn som normalt er. Viruset lever videre bare i statens propaganda som skal skremme flest mulig til å komme under deres kontroll. Snart vil foik dø som fluer, hvilket altså er meningen i henhold til mange kilder. Da vil det påstås at viruset har blusset opp igjen og ny vaksine er nødvendig. Denne spiralen er ren djevelskap og bare Gud i himmelen kan stoppe den. Det vil han nok også ved det som kalles dommedag.

 

VERDENS POLITISKE SPILL ER IKKE BEDRE ENN MORALEN TIL AKTØRENE SOM DELTAR I DET
Det er ikke lov å snakke stygt om homser og det er heller ikke meningen her. Men når man kan lyve om sitt opphav og legning for å kunne bli president, må man regne med kritikk. At landets førstedame er en mann blir også en løgn og i skjerpende grad blir det når parets to døtre lånes av venner for å gi et falskt glansbilde av en lykkelig normal familie. Men hvem bryr seg om sånt nå som alt handler om en farlig pandemi som viser seg å være like falsk som resten av verdens politiske sirkus. Løgn og bedrag er blitt daglig kost ikke bare i politikk, men likedan i media, i bankvesen, religiøse kretser og innen forskning og vitenskap. Hva skal den vanlige lille mann, som det er flest av, gjøre for å finne frem i verdens forvirrende jungel av løgner og villfarelser? En fordel har man nå for tiden som man ikke hadde før. All informasjon man får kan sjekkes og dobbelsjekkes med få tastetrykk. Så kan man sette påstander opp mot hverandre og legge sammen to og to. Men ikke alle er interessert i sannheten. Spennende løgner er mer interessant enn kjedelige sannheter. Verden vil bedras og har nå blitt lurt til gangs. Dessverre er dagens løgner så alvorlige at det går på livet løs. Som at vi nå skal reddes fra et virus med en vaksine som har medført alvorlig helseskade og dødsfall. Når man lyver på dette plan som går på helsa løs, er det fordi man har noe viktig å skjule. Finn ut hva det er ved å grave i skitten og snakk med andre som også graver. Så dukker sannheten opp til slutt.

  

BEDRAGET ER AVSLØRT OG OPPFATTET AV FOR MANGE TIL AT DETTE KAN FORTSETTE
I Canada reiser nå over ti tusen leger bust og protesterer mot hele pandemibedraget. Nedstengning, sosial avstand og pustemasker er like destruktiv som unødvendig. Et gigantisk globalt risikabelt eksperiment med dødelig utgang etter en tid. Også i alle andre deler av verden våger forskere, leger og sykepleiere å stå frem med fare for å miste jobben for å tale myndighetene midt imot. Rettsaker forberedes mot myndighetene for brudd på Geneve-konvensjonen og andre inngåtte avtaler- Hvis de anklagede finnes skyldige av en uhildet rett, vanker streng straff. Derfor er mange høye herrer temmelig nervøse akkurat nå. Med andre ord, vi er ikke alle så lettlurte som de trodde og nå slår vi tilbake. Men et villdyr klemt inn i et hjørne er livsfarlig. Fullt av adrenalin besitter den regjerende elite uante krefter og kampmidler. De legger seg ikke bare stille ned og dør. Mens folk flest nå gleder seg som barn til at samfunnet gjenåpnes, ulmer hete glør under den grå asken som ikke alle fornemmer. Vær forberedt på en ny "black swan" - en større begivenhet som ryster verden. Kanskje de skrur av strømmen, krasjer bankene eller stanser all transport. Det kan lønne seg å tenke over hva dette innebærer. Toppfolk verden over blir nå arrestert og fengslet verden over, anklaget for forræderi og forbrytelse mot menneskeheten. Politisk korrupsjon, menneskehandel  og sosial tvang på grunn av en falsk pandemi er grunnlaget for dette. Massemedia tier som vanlig, for de vet ikke så mye om det som foregår ettersom de alle er spredere av elitens propaganda og intet annet. Spenningen øker og vil kulminere i full panikk. Men ikke for dem som forstår hva som foregår.

 

VAKSINEN BLE IKKE LAGET FOR VIRUSET,  MEN VIRUSET BLE LAGET FOR VAKSINEN
Med så mye som ikke henger på greipa, for eksempel at på restaurant kommer man ikke inn uten maske som man kan ta av når man skal spise, er det ganske klart at målet med denne psykologiske operasjon er noe annet enn hva de sier. Og det forstår flere og flere nå: Verdens befolkning skal reduseres. Med andre ord er dette et forsøk på legalisert folkemord. Den som ikke skjønner dette nå, blir med på feil side av statistikken. Som overskriften sier, må ting nå settes på hodet for å begripes og da blir alt plutselig lettere å se. For å kunne injisere denne langsomt virkende dødelig gift, måtte man først skape et fiktivt virus som ville skape redsel og panikk som igjen ble forsterket ved å omdefinere hva en pandemi er. Da skrek folk seg hese etter vaksinen som altså ikke er noen vaksine. Så viser det seg at WHO og WEF har sammensvoret seg, altså konspirert bak forhenget idet den ene planlegger The New World Order og den andre bygger den brede veien dit. Mange andre lukkede grupper er samarbeider om ideen, men ingen må tro på automatisk belønning for deres støtte i arbeidet. For eksempel Bill Gates, Tony Fauci og George Soros. Kreftene bak hele dette mørke prosjektet er så djevelsk ondskapsfulle at når en partner har levert det han skulle, kan han bli eliminert fordi han nå er overflødig. Mange er blitt lurt til å tro de får en fremskutt posisjon for lang og tro tjeneste, men vil nok ble sørgelig skuffet. Bedre derfor føre var ved å vende opp ned på hva disse kriminelle bedragerne sier.

 

SOM KVEG LEDES TIL SLAKTERIET OG BLIR UROLIGE NÅR DE LUKTER BLOD, BEGYNNER NÅ FOLK Å FORSTÅ ALVORET
Aldri før har verden blitt så grundig lurt som når vi nå har blitt fortalt at det finnes et farlig virus som alle må vaksineres mot. Verdens regjerende elite styrer konger og presidenter ved hjelp av penger og kreditt. Den som låner penger er långiverens slave. Derfor må konger og presidenter og alle under dem gjøre som den regjerende elite sier. Som akkurat nå går ut på å redusere verdens befolkning med 95 prosent. Denne visjon har vært kjent gjennom Georgia Guidestones i mange år, men andri blitt tatt på alvor før nå. 500 millioner slavearbeidere er nok for eliten til å opprettholde en såkalt bærekraftig utvikling uten alle disse unyttige etere som derfor må elimineres. Ideen om at en skremmende pandemi kan løse dette problem har også vært kjent lenge, og nå er den her. En gigantisk fiktiv bløff, men perfekt for å skremme de fleste til å ta deres vaksine som nå holder på å testes på mennesker i stedet for dyr. At man nå er prøvekanin har også flere og flere forstått, og kalde gys har gått ned over mang en rygg. For dette er slett ingen vaksine, men en injeksjon av et heksebrygg man ikke fortelles hva inneholder. Men nå har hemmeligheten lekket ut. Kvikksølv, svineblod, apenyreceller, aluminium, latexgummi, serbitol, Polysorbat 80, insektceller, formaldehyd, barium, modifisert soya, modifisert gjær, glutaraldehyd, celler fra aborterte fostere, for å nevne noen av de over 70 suspekte komponentene folk nå tvinges til å ta imot. Slik en giftblanding kan en ikke bli frisk av og gir heller ingen beskyttelse. Det gir derimot et veldig ubehag og ofte anafylaktisk sjokk og cytokin storm, som i visse fall medfører død eller alvorlig og varig helseskade; lammelse, allergi, astma, sykdom i lunger, nyrer, lever og andre indre organer. Takket være internett kan folk nå få vite dette, for massemedia er kontrollert av eliten og nevner ikke disse viktige fakta. Men nå er katten altså ute av sekken. Den som vil vite hva dette råtne spillet er, kan få vite det og beskytte seg. Dessverre er det slik at de som nå er vaksinert produserer en motgift som kan overføres via svette, åndedrett og kroppskontakt til dem som ikke er vaksinert og skade dem. Denne oppdagelse er nylig gjort og løper som en ild gjennom internett. Det er derfor nå nødvendig å holde avstand for denne smitte er reell i motsetning til hva våre myndigheter har sagt om sitt fiktive virus. Tro ikke et ord på det jeg her har skrevet før du har undersøkt det selv og skjønner at det stemmer før det er for sent, for dette er apokalyptiske tider som kan ende med dommedag.

 

SKANDALØS ENSIDIGHET PREGER FORKLARINGEN PÅ HVA COVID-19 ER OG IKKE ER
Massemedia
 er ingen vaktbikkje lenger. Som en logrende hund venter på et kjøttbein hvis den gjør som dens herre ønsker. Uten å tenke på konsekvensene for samfunnet, lyder media sin herre med pressestøtten og passer seg for å si noe som ikke passer. Slik har hele verden blitt lurt til å tro på det som ikke stemmer og medføreer riktighet. Løgnene er så åpenbare at selv små barn kan forstå at noe er galt når de må ha på maske som gjør det vanskelig å puste. Nyheter blir filtrert og redigert som de aldri før har gjort, men sannheten kan ikke skjules lenger enn til et visst punkt. Likevel holder media trassig på sine tvilsomme meninger av hensyn til sin prestisje. Man må da ikke tape ansiktet helt. Langsomt siver frisk luft gjennom masken og folkemengen øker som forstår at alt er et fryktelig bedrag og en prykologisk krigføring mot folket for å tvinge dem inn i det nye som de sier vil komme, men som slett ikke er så sikkert vil bli vellykket. For falskhet og hykleri er illeluktende råttenskap som bare må råtne ferdig før det forsvinner. Den rørende enigheten blant aktørene som styrer utviklingen på toppen er kvalmende emmen. Ensidigheten er øredøvende, men taper kraft dag for dag. Tidevannet har snudd og rettsoppgjør venter og harde dommer kan komme over de ansvarlige og deres hjelpere.

 

FØRSTE SPRØYTA ER SVAK OG KANSKJE PLACEBO, MENS DEN ANDRE GJØR VEI I VELLINGA
Mange lurer på hvorfor det er nødvendig med to sprøyter for å vaksineres. Det er noe helt nytt, men det er hele denne operasjonen. Med mange ting som ikke henger på greipa. Det har fått noen av verdens skare av skeptikere til å stille flere spørsmål. Hvis den første bare er løskrutt, kan det være for å få folk til å slappe av og tenke som så at dette var jo ikke så ille. I så fall er dette en god nyhet og håp for dem som angrer seg etter å ha fått flere opplysninger. Ingen vet eksakt hva de får i seg og man blir uglesett om man graver for mye. Men at det legges så stor vekt på at alle nå må vaksineres mot et påstått virus ingen har bevis eksisterer og som har en overlevelsesprosent på 99,5 - får meg til å tro at det er noe annet enn å redde folk fra døden de tenker på. Snarere tvert imot, for det har lenge vært snakk om å redusere verdens befolkning ned til 500 millioner. Det vil da si at 95 prosent av oss må vekk. Hvilken bedre metode har man for å nå dette mål enn å skermme folk til å be om vaksine som i virkeligheten er aktiv dødshelp? Halmstrået placebo er verd å gripe for å redde seg fra Storebror og tenke nytt. Snart kommer smittesporing og leting etter antivaksere som skal inteneres til de sier ja. Folk ansettes og betales godt for å spionere på hverandre til siste trassige mann er funnet. Verden er allerede gal, men vil verre. Det eneste som da kan redde oss er å falle på kne og be om hjelp fra himmelen og at djevelen snarest blir kastet i ildsjoen.

 

DEN SOM IKKE NÅ FORSTÅR HVA SOM PÅGÅR, HAR KUN SEG SELV Å TAKKE FOR SIN UVITENHET
Flere hundre år tilbake strømmet en horde mordere og ranere inn i Eutopa fra Khazaria som nå heter Kukasus. Det var en blandingsrase av judeere i diaspora (flyktninger) og det lokale pakket som bebodde landet og som livnæret seg på plyndring av karavaner langs Silkeveien. Med sin enorme rikdom startet noen av dem Europas første bankvesen med utlån til skyhøye renter. Det ble deres nye "stuerene" måte å plyndre på. Selv kongene i Europa lånte penger av dem til sine mange kriger. Slik bygde familien Rothschild seg opp til å bli vedens rikeste. Denne krypto-jødiske eliten hadde svoret hevn over alle andre enn dem selv forde de var så forhatt og stadig ble jaget bort på grunn av sin oppførsel. Snart tok de kontroll over verdens pengebinge via bankvesenet. Deretter tok de nyhetsmedia og senere utdannelse og skolegang. Underholdning og sport sto for tur og likedan industrien, spesielt militæret, medisin og matvareproduksjon. For ikke å snakke om deres rolle i all verdens hemmelige selskaper. Med andre ord tok denne judeiske khazarmafia nå kontroll over hele den vestlige verden. Men det endelige målet lå litt lenger framme: Total diktatorisk verdensmakt over øst og vest og nord og syd. . På 1970-tallet diskuterte man i deres eksklusive kretser hvordan man gripe saken an. Man kom til at en pandemi skulle løse problemet ved å skremme hele verdens befolkning til å ville ha en vaksine som angivelig kunne redde dem. Et bedrag som tok fra dem alle naturlige rettigheter og i praksis gjorde alle andre enn disse uekte jødene til slaver. Det såkalte vaksinet ville enten ta livet av dem, spesielt de gamle og ulønnsomme, forandre deres DNA og personlighet eller gjøre dem til zombier. Og hva er det vi ser nå 50 år etter?

 

SANNHETEN OM VIRUSET, SMITTEFAREN OG VAKSINEN ER IKKE VANSKELIG Å FATTE OM MAN IKKE ER HJERNEVASKET
Den offisielle forklaringen er den eneste tillatte å publisere. Det har noen høyt oppe bestemt og den som nedover i systemet ikke adlyder, vil det få følger for. Folk har blitt myrdet, avskjediget og latterliggjort. Men motstanden er seiglivet og ikke uten grunn. For viruset er ikke påvist eksisterer og testet om kan smitte. PCR-testen er like skandaløs udugelig til å oppdage virus da den kun ved litt manipulering og behandling kan påvise antistoff som kan komme av mange ting. Ærlige forskere sier den kan være opptil 90 prosent feil. Men vaksinen er verst, den som folk har blitt skremt til å lengt etter. Den som ingen mottaker vet hva inneholder, for da ville de nok ikke tatt den. Men innholdet er kjent av leger og forskere som er av en annen mening enn den offisielle tvangsoppfatningen. I virkeligheten ingen vaksine, men en blanding av syntetisk og biologisk materiale, tatt fra aborterte forster og diverse mineraler med mere. I realiteten et djevelsk heksebrygg som er designet til å virke langsomt og som vil ta livet av veldig mange etter en stund. Et kunstig protein uten DNA som automatisk vil søke å blande seg med kroppens egne sunne proteiner og etter sigende da vil produsere antistoffer som kan bekjempe alle disse nye virus det påståt nå kommer svevende fra alle steder. Alt sammen en stor løgn fordi disse høyt oppe er folk som vil ha kontroll over verdens befolkning. Det falske proteinet skaper en såkalt cytokin storm, en kraftig reaksjon som skader cellenes kraftverk, mytokondriene og samtidig svekker hemoglobinets evne til å ta opp surstoff. Effekten blir fatal, men ikke med en gang. Men i alle fall etter ett eller to år, vil alle vaksinerte oppleve at de er blitt lurt. De som overlever er de sterke sosm er dem disse på toppen vil ha som sine arbeidere. Er dette nytt for deg, bør du for din egen skyld lese deg opp straks. Nettet er fullt av det som Storebror kaller falske nyheter, men som kan redde livet på den som setter sikkerhet foran eksperimentell russisk rullett.

   

GENEVE-KONVENSJONEN OG NURNBERG-KODEN BURDE FÅ MANGE TIL Å FRYSE PÅ RYGGEN NÅ
Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig ledet til strenge internasjonale lover som skulle forhindre at samme mistak ble begått igjen. Disse lover tas nå frem og vil bli brukt mot dem som har organisert og deltatt i den eksperimentelle vaksineringen av verdens befolkning som mange tusen allerede har blitt syke og dødd av. En global allianse på mer enn 100 advokater og over 10.000 leger og eksperter forberer nå tidenes rettsoppgjør som kan bety henrettelser av et stort antall forbrytere mot menneskeheten som driver forbudte eksperimenter på uskyldige personer. Alle kan lese lovene som her gjelder og at mistenkte kan trekkes for en militær domstol, et såkalt tribunal. Der avgjøres om den mistenkte er skyldig og kan i så fall uten ankemulighet dømmes til henrettelse. En kort rettergang preger slike rettsoppgjør og langsomt begynner nå alvoret å gå opp for de mange skyldige som i realiteten er psykopater som gjør dette for å få mer makt og kontroll over verdens befolkning. Med tanke på massehenrettelser av denne typen forbrytere og at vaksinerte personer kan dø av vaksinen etter et år eller to, blir det kanskje ikke så mange mennesker igjen på kloden når dette marerittet er over. Helt i tråd med det som står skrevet på Georgia Guidestones. For ikke å snakke om det som står i Johannes åpenbaring.

 

FOLK MÅ LÆRE SEG Å STILLE SPØRSMÅL INNEN DE LAR SEG INJISERE AV KJEMIKALIER SOM KAN SKADE DEM
Første spørsmål er: Hva er det i denne vaksinen? Og videre: Hvorfor må man tvinges til å ta den hvis den redder livet vårt? Selv om de sier den er gratis og frivillig, blir det likevel tvang når man må ha et vaksinepass for å kunne gjøre det og det. Hvorfor dør så få individer nå som smitten påstås å spre seg? Hvorfor har forresten nesten ingen dødd av andre årsaker det siste året, enn av dette magiske viruset? Nesten ingen har dødd av hjertefeil, lungebetennelse, nyresvikt eller vanlig influensa. Hvorfor bruker man en testmetode som man nå vet kan gi opp til 90 prosent feil svar? Hvorfor tvinger man folk til å bruke pustemaske som i virkeligheten ikke beskytter mot virus? Hvorfor mister folk jobben når de uttaler seg i strid med myndighetenes godt betalte eksperter?  Hvorfor må man fortelles at man er syk når man ikke kjenner noen symptomer? Hvem går til legen om man føler seg frisk og i god form? Hvorfor har ingen lagt frem beviser for at viruset i det hele tatt finnes? Hvorfor følges ikke den anerkjente vitenskapelige metoden for test av virus, det velkjente Koch-postulatet? Hvorfor kommer ingen kritiske røster frem i massemedia? Hvorfor stenger Facebook, Google og Twitter ned alle som tviler på at myndighetene snakker sant? Hvorfor blir folk syke og dør etter injeksjonen? Hvorfor blir uvaksinerte syke etter å ha vært sammen med vaksinerte? Hvorfor henger en liten magnet på armen ved sprøytestikket, mens den ikke henger på den andre armen? Hvis du virkelig er redd for livet ditt under denne såkalte pandemien, burde du febrilsk lete etter svar på disse og andre spørsmål. Lag din egen liste og begynn å grave på nettet mens det fremdeles er åpent og fritt. For de som har satt dette hysteriet i gang viser nå tegn til panikk. Hvorfor det tror du?

  

NÅR NYHETER BLIR PROPAGANDA OG FOLK MÅ FORTELLES AT DE ER SYKE AV VIRUS SOM IKKE FINNES
Massemeia flommer over av informasjon og nyheter om pandemien som egentlig er avblåst av helsemyndighetene i USA fordi folk ikke dør så veldig lenger. Det snakkes ikke så mye om virus nå, men heller smittetilfeller på grunnlag av en test som eksperter sier kan gi over 90 prosent feil svar. Men skremmes skal man, slik at man mister en del av forstanden og ikke skjønner at vaksinen er nettopp det man ikke må ta. Det blir patetisk når voksne og ellers fornuftige mennesker snakker slik de gjør om pandemien som om den fortsatt raser og folk dør som fluer. Både leger og advokater organiserer nå et globalt motangrep på dem som hisser opp stemningen slik at den herskende usynlige elite får den kontroll over verdens befolkning de så lenge har ønsket seg. Injeksjon av over 70 kjemikalier er en stor helserisiko som allerede har vist seg i form av sykdom og dødsfall. Likevel står folk i kø for å få sprøyta, fordi de er hypnotisert til å tro at det er farlig å la være. Men nå viser det seg av vaksinerte personer selv blir smittespredere av en annen gift, et avfall fra den prosess som oppstår i kroppen når sprøyta er tatt. Dette holder nå på å utredes og kan ende med at de vaksinerte selv må i karantene for at de uvaksinerte ikke skal puste i seg det som de vaksinerte nå puster ut. I alle fall må også vaksinerte bruke maske fortsatt, selv om åpningene i masken er som om hønsenetting skulle stenge ut fluer. Pandemien er derfor kanskje ikke over likevel. For nå er så mange vaksinert at det kan bryte ut en ny sykdom som ingen medisin kan stanse. Hva vil da den rasende uvaksinerte befolkningen gjøre med de som har stelt alt dette kaos i stand?

 

IKKE LETT Å FORSTÅ HVEM SOM STYRER VERDEN OM MAN IKKE KJENNER KRISTENDOMMENS HISTORIE
Selv om troen på Gud og Jesus forsøkes utryddet, har ateistene langt fra lykkes. Jødefolket alias Israels nasjon tapte for 2000 år siden sitt land og stilling som Guds utvalgte folk. Jesus fra Nasaret samlet en flokk og lærte dem at han var veien, sannheten og livet. De som trodde på hans lære ble kjent som gode, ærlige og fredelige mennesker. Dermed var kristendommen født, men jødene var innbitt hevngjerrige og søkte straks å infiltrere denne nye bevegelsen som etter 300 år ble keiserrikets korrumperte statsreligion. Keiser Konstantin ble den første pave og blandingen av falsk religion og politikk gjorde alt verre. På 1500-tallet brøt Martin Luther ut av kirken og dannet protestantismen som frigjorde folk fra kirkens sosiale og økonomiske makt. Jesuittene så dagens lys og skulle jakte ned og likvidere deres nye fiende. I mellomtiden hadde de flyktende judeere fra romernes vold, havnet i Khasaria og blandet seg med barbarene som drepte og plyndret karavanene på Silkeveien. De ble upopulære som pesten og stakk vestover til Europa med sin enorme stjålne rikdom og var vel etablert før reformasjonen. Opprøret mot kirken passet dem bra og grep straks kontrollen, men uten å synes. De infiltrerte også andre grupper, f.eks. de stolte steinhuggerne som senere ble kalt frimurere. Nye hemmelige selskap grodde opp som paddehatter og alle hadde samme mål. Den falske blandingen av jøder og khasarer hadde nå tatt kontroll over kirken som deres religiøse redskap mens frimureriet ble det verdslige. Utrustet slik var de snart klar for å ta tilbake sin tapte ære og mere til. Først tok de kontroll over bankvesenet, deretter utdanning og media. Senere underholdning og storindustri, spesielt våpen og legemidler. Veien mot total verdensmakt lå nå åpen for dem. Nesten ved målet er der vi er nå, men noe har ikke gått helt som planlagt. Folk begynner å våkne opp før alle har fått injisert flytende microchips som kalles vaksine. Nå har du blitt tipset om noe ikke alle vet og kan grave videre selv.

    

SITUASJONEN I VERDEN ER IKKE SOM DU BLIR FORTALT, MEN FAKTISK ER DEN MYE VERRE
Massemedia gjengir hva de blir fortalt av de som bestemmer. Gjør de noe annet, får det konsekvenser. De kan miste jobben eller i verste fall forsvinne. Tre områder utmerker seg ved å fremstilles helt motsatt av hva som er tilfelle. Økonomien sier de går bra, men i virkeligheten kan krasjet komme når som helst. Geopolitisk pågår en hektisk kamp om makten globalt, men massemedia nevner lite av dette bortsett fra ubetydelige sensasjoner. Pandemien er avblåst av USAs helsemyndigheter, men panikken raser videre hos dem som ikke skjønner hva dette er for noe, også mange eksperter. Mange andre bisarre forholdkunne nevnes, men når disse tre eksempler ikke utløser noen alarms, vil ikke mer av samme slag gjøre noen forskjell. Alle merker inflasjonen og stigende priser på matvarer, men ikke alle forstår problemet. Russerne og Kineserne har hoppet av dollaren, hvilket gjør at dollaren som er 80 prosent av verdens økonomi, kan kollapse av sin egen tyngde om den ikke sirkulerer tilstrekkelig. Dessuten pågår det en intens internasjonal kampanje med arrestasjoner av rike og mektige og berømte personer som har gjort seg skyld i kriminell aktivitet mot menneskeheten, korrupsjon og forræderi. Menneskesmugling, særlig barn er et stort problem. Likeså hva som skjer med disse barna. USAs militære styrke er verdens politi og har mandat til å arrestere slike kriminelle hvor de enn gjemmer seg i verden. Mange er forsvunnet fordi de er bragt til Guantanamos militære domstol, et tribunal på linje med Nürnberg. Over hundre tusen leger og forskere over hele verden har organisert seg mot coronabløffen og forklarer hva som egentlig skjer. I Europa har over hundre advokater alliert seg for å saksøke alle som de mener er skyldige i denne falske pandemiens konsekvenser for vanlige folk. Veldig lite av det som skjer omtales i massemedia fordi det passer dårlig inn i den offisielle forklaringen som Storebror vil at vi alle skal tro på og som mange av oss ser ikke henger på greip.

     

TO TING SOM IKKE KAN SKJULES FOR EVIG: SOLEN OG SANNHETEN
Ærlighet varer lengst og ondskapen utrydder seg selv. To viktige ordtak å tenke på nå som verden er blitt som den nå er. Men altså ikke for evig. Snarere tvert imot. Det er like før solen bryter gjennom det mørke skydekket samtidig som verdens kriminelle systemer råtner på rot. Politikk, religion, finans, vitenskap, business, skoleverk, underholdning, just name it. Alt sammen er korrumpert av en grådig maktelite som nå har fått panikk fordi deres korthus ramler sammen. Rikmannsgjengen i Davos, World Economic Forum, tror at de med sine stjålne penger fra århundrelange plyndringstokter, kan regjere den stadig mer fordummede verdens befolkning. Problemet er at ikke alle er like dumme, og derfor må antallet individer på planeten reduseres med 90 prosent. Pandemien er falsk, men vaksinen vil virke. Ikke som en beskyttelse, men som et injisert biologisk våpen som langsomt tar kontrollen over den vaksinerte og i verste fall tar livet av ham. De svake skal bort, mens de best skikkede overlever, som Charles Darwin sa. Dette er planen, men folk våkner opp fortere enn Davos regnet med. Derfor haster det nå å få tingene gjort fort. Men hastverk er lastverk og disse kriminelle kuppmakere har blitt uenige i strategien videre og gjør derfor så mange feil at et lite barn kan se hva som skjer. Men det har også over hundre advokater i Europa som nå går sammen om en rettergang av typen Nürnberg. De siktede skal i boksen og dømmes etter de lover de har brutt og få sin straff. Det samme ulmer i USA og andre steder, for sannhet seirer alltid over løgn. Snart skinner solen fordi Skaperen av universet er herre over situasjonen. Dette har de fleste glemt fordi makteliten langsomt har vasket bort tanken på at det finnes en allmektig Gud.

 

HVIS DU IKKE VET HVEM FIENDEN ER, VET DU IKKE HVA HAN GJØR SÅ DU KAN SØKE LY I TIDE
Verdens maktelite er ikke konger og presidenter, men den som disse låner penger av. Verdens tre rikeste er familiene Rothchild og Rockefeller, samt Vatikanet og Dronning Elisabeth II. På disse føtter hviler verdens finanser i form av lån og kreditt gitt myndigheter, bedrifter og privatfolk. Spredt i form av dollars fra Federal Reserve Bank i USA, en kjempestor privatbank eid av mange mindre banker som alle eies av folk med såskalt jødisk blod. Verdens maktelite består av folk som Henry Kissinger, George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab med flere som vi kjenner fra media, men tilsammen består denne gjengen av rundt 300 individer, alle psykopater og styrtrike pengegriske forbrytere mot menneskeheten. De er i tillegg spredt blant verdens mange lukkede og hemmelige selskaper som illuminati, Bilderberg, Frimureriet, Romaklubben, World Economic Forum, osv. Denne gjengen er det som har funnet på ideen med en falsk pandemi som har skremt vettet av folk så de skriker etter en vaksin som vil ta livet av dem langsomt og derved frivillig ofrer seg selv på elitens alter. De svake og syke dør først, deretter de unyttige og dumme. Men nå har folk begynt å forstå bedraget og tar til motmæle og det som verre er. Den krig mot folket som nå anes i horisonten blir ikke noe pent syn. Derfor vil den kloke søke ly i tide, huke seg ned og bli usynlig for dem og vente til slaget er over. Punktum i dette store oppgjør settes av Vårherre selv. Gud i himmelen har for lenge siden sagt at det kommer en dommens dag, og dette er faktisk nå. Hvis noe av dette er nytt for deg, bør du gjøre leksene dine og begynne å grave. Internett er full av informasjon, på godt og ondt. Men med evnen til å legge sammen to og to, ser du fort hva som er nødt til å stemme.

 

LES DENNE SJOKKERENDE UTTALELSE AV EN FRANSK POLITISK PRESIDENTRÅDGIVER FOR 40 ÅR SIDEN:

"In the future it will be a question of finding a way to reduce the population. We will start with  the old, because as soon as it exceeds 60-65 years man lives longer than he produces and costs  society dearly, then the weak and then the useless who do nothing for society because there will be more and more of them, and especially the stupid ones. Euthanasia targeting these groups; euthanasia will have to be an essential instrument of our future societies, in all cases. We cannot of course execute people or set up camps. We will get  rid of them by making them believe it is for their own good. We will find something or cause it, a pandemic that targets certain people, a real economic crisis or not, a virus that will affect the old or the fat, it doesn't matter, the weak will succumb  to it, the fearful and the stupid will believe it and ask to be treated. We will have taken care to have planned the treatment, a treatment that will be the solution. The selection of idiots will thus be done on its own: they will go to the slaughterhouse on their own. Finally (and perhaps especially), since no war can be won unless the peoples waging it believe  it just and necessary, and unless the loyalty of citizens and their belief in its values are maintained, the chief weapons of the future will be the instruments of propaganda,  communication, and intimidation."
Jaques Attali - 1981, rådgiver for President Mitterand
 
 

MAKTELITEN PÅ TOPPEN ER BLITT UENIGE I STRATEGIEN SOM NÅ TRUER MED Å VELTE HELE PROSJEKTET
Ondskapen ødelegger seg selv, heter et ordtak. Dette kan nå ses i praksis på det som foregår i verden. Uenighet og forvirring gjenspeiles i avhoppere som røper gamle planer og stadig nye ideer. Beste eksempel er kaoset rundt den såkalte pandemien. Vaksinen skulle redde verden (og gjør visse folk veldig rike) men pasientene må likevel holde avstand og bruke maske, helst to. Vaksinen hindrer ikke smitte! Masker hjelper forresten ikke godt nok slik at det er nødvendig med flere sprøyter, to ganger i året fremover. På vaksinekaoset ser man at hastverk er lastverk og har gjort veldig mange syke og dessuten drept fler enn reelle ofte for viruset som ikke finnes fordi det ennå ikke er isolert og reprodusert korrekt vitenskapelig. En stor allianse av leger mot pandemien får ingen mikrofon. Dødsfall av vaksinen bagatelliseres, men flere produsenter av vaksinen har trukket seg fra kampen for heller å levere urtemedisiner. Ære være disse for dette. Resten fortsetter å sko seg på sine hemmelige heksebrygg som sendes verden rundt til dem som ikke er redde eller ikke skjønner hvor farlig vaksinen er. Makteliten i Davos har slik tro på seg selv at de glemmer å være forsiktige. Folk som våkner kan nemlig fort ble dødsens farlig for dem slik at de ikke må vise seg på gaten. Det farligste viruset sitter i Davos og har angrepet hjernen til de verst rammede så de ikke skjønner hva som skjer. Men som alle virus, vil også dette ode virus til slutt utrydde seg selv som all annen ondskap.

  

RIKMANNSKLUBBEN I DAVOS BURDE SNART FORSTÅ AT SPILLET DERES KAN VÆRE OVER NÅR SOM HELST
Bandelederne Rothschild & Rockefeller sammen med Henry Kissinger, Bill Gates, George Soros og Klaus Scwab med flere sitter øverst ved bordet i World Economic Forum og har satt i gang operasjonen som ble beskrevet av et medlem av Bilderberg så tidlig som 1981; At verdens befolkning måtte reduseres og at det lettest ville kunne skje ved en pandemi. Det tok dem 40 år, men denne gjengen arbeider på lang sikt. En pandemi som flere og flere nå skjønner ikke henger på greipa. Ugler i mosen og svin på skogen er hva kritikere oppdager til bestyrtelse for syndikatet i Davos. Når mange nok innser at de ikke har mer å tape, blir de alt annet enn tilgivende i møte med de skyldige i en større masseutryddelse enn Adolf Hitler. Mye tyder på at korthuset faller sammen meget snart, selv om mange dårer fortsatt tror at vaksinen skal redde dem. I virkeligheten blir nå de vaksinerte farlige smittebærere. For det er ingen vaksine, men en injeksjon av DNA-manipulerende stoffer som starter en langsom prosess i kroppen som avgir et avfall man har oppdaget kan "flasse av" og feste seg på personer som ikke er injisert. Internett flyter nå over av informasjon om denne overraskende oppdagelse, men dårene raver heller videre i tåka som Storebror har lurt dem til å tro på. Men om halve verdens befolkning raser, blir stemningen ikke god. Gjengen i Davos kan gå en dyster fremtid i møte, men mange vil vel si at det er dem vel fortjent.

  

HVIS DU LURER PÅ HVEM SOM BESTEMMER I VERDEN, BEHØVER DU IKKE LURE PÅ DET LENGER
Hvis du låner penger av noen, har de makten over deg. Slik fungerer pengenes magi. Men i tillegg formerer pengene seg hos dem som eier dem ved rentebærende lån skapt av tynn luft og andre fiffige knep. Straffen for ikke å betale sin gjeld til makteliten kan bli streng. Den som kontrollerer pengene kontrollerer alt. Derfor vet vi hvem som bestemmer over konger og presidenter og alle andre som tror de har stor makt. Det hele er et pyramidespill der toppen besittes av en egen eksklusiv klasse meget adelige rike familieklaner som har skaffet sin rikdom på alt annet enn hederlig vis. Vi må langt bakover i historien og finner da den khasariske mafia fra judea via kaukasus. Altså blandingsjøder på jakt etter hevn for sin tapte ære som Guds utvalgte folk. Den lange veien fra Judea til Wall street i New York er brolagt med blod fra tyveri, tan og plyndring til ågerrente for lån til tidligere kongers mange kriger. Svindel og bedrag, innsidehandel og spekulasjon på alle verdes børser har gjort denne motbydelige mafia til verdens rikeste og kjennes best under navnene Rothschild og Rockefeller. Disse familier kontrollerer alt som er av betydning i verden, politisk, religiøst, vitenskapen, skoler og universiteter, media og all verdens underholdning med pengenes babylonske magi. Dette gjøres via en mengde såkalte hemmelige selskaper som ILLUMINATI, FRIMURERIET, SCULL & BONES, CLUB OF ROME, BILDERBERG, WORLD ECONOMIC FORUM, THE BANKING CARTEL, WALL STREET, THE VATICAN, THE BRITISH CROWN, PILGRIM SOCIETY, THE GLOBAL MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX, THE GLOBAL MEDICAL INDUSTRY med flere. Det går ikke an å forstå hva som nå foregår om man ikke ser samspillet mellom disse maktsugne korrupte aktører. Men når man gjør det, vil man kunne se hva fienden holder på med og dermed klare å lure seg unna deres søkelys, bli usynlig og vente til hele skuespillet er over.

  

MAKTEN BAK MAKTEN HAR MANGE NAVN OG ER ET MONSTER SÅ STORT AT DE FLESTE IKKE TROR DET FINNES
Som en sopp grodde det frem for over tusen år siden i Khasaria som er dagens Kaukasus. Spirene var flyktninger fra den romerske provinsen Judea, kalt diaspora-jøder. Disse individer var en blandingsrase av israelitter som ble kalt jøder etter Juda stamme, men egentlig var en blanding av alle folkeslag i regionen. Etter at romerne knuste Judea stakk mange forbitrede tapere nordover og slo seg sammen med khasarene som var velkjent for barbari og plyndring. Judeerne grep nå sjansen til å komme seg opp av elendigheten ved å gjøre som sine nye venner og ble etter hvert kjent for å drepe og plyndre karavanene som ferdes langs Silkeveien. I flere hundre år drev de på og samlet en ufattelig rikdom. Men til slutt ble de truet av nabolandene som ikke fikk varene de hadde bestilt og stakk til Europa i henhold til en gammel plan om å hevne seg på alle sine fiender. Dem var det mange av, for judeerne var kjent for motbydelig babylonsk satanisme, mystikk, bedrageri, plyndring og snikmord. Dette skapte det jødiske problem og ingen ville ha slikt pakk inn i sine land. Likevel spredte jødene seg som gresshopper. Tanken på hat og hevn ulmet under overflaten og disse slue røverne tenkte ut en plan som ble til Sions Vises Protokoller. Først grep de kontroll over penger og bankvesen i Frankfurt som spredte seg videre ut i verden. Derfor drives alle verdens sentralbanker i dag av (falske) jøder. Deretter tok de kontroll over skole og utdanning for å indoktrinere barn og unge det som passet dem. Innimellom skapte de store fryktelige hendelser som ga dem sympati nok til å bli restituert og kom etter hvert inn over alt. Til slutt i sitt eget land som de stjal fra dem som allerede bodde der. Med hovedsete i Tel Aviv og avdelinger over alt i verden. Senere tok de kontroll over media og kunne styre mediene. Derfor er verdens store mediahus, som derfor også kontrolleres av (falske) jøder. På dette grunnlag har verden blitt slik den er. En hevnlysten gjeng plyndrere kontrollerer alt med sine lange fangarmer, politisk, religiøst, finansielt, vitenskapelig osv. Til og med underholdning har de full kontroll på og toppartister må selge sin sjel til djevelen for å oppnå maksimal suksess, ifølge dem selv. Til å hjelpe seg har denne khasariske mafia en rekke hemmelig selskap verden over som alle går på den samme brede vei. Som sagt, dette tror de fleste ikke er sant, men etter et lite dykk i fillehaugen ser man tydelig hva det er.

 

DANMARK VIL GI SIN ASTRA-ZENECA TIL FATTIGE LAND FORDI DEN ER FOR FARLIG FOR DANSKENE
Rørende omtanke for egen befolkning får riper i lakken når man ser hva danske ledere mener om fattige land. En statsleder i et afrikansk land oppdaget et spesiell tekst på vaksinepartiet han mottok "Not for use in US and EU" og sendte partiet straks tilbake. Den ene etter den andre produsenten må nå se sine heksebrygg tilsmusses. Heldigvis var de forutseende nok til å kreve immunitet av Staten mot eventuelle krav for fatale virkninger. Det kaos som nå råder på vaksinemarkedet er likevel ikke nok til å skremme folk vekk fra vaksinekøen. Den kraftige reaksjon kroppen viser mot vaksinen er ikke alltid dødelig, men dette er likevel russisk rullett. Og så sies det fra legehold at vaksinen virker best etter noen måneder og at det kan forventes at ennå flere dør. Men da vil det ikke hete at dette skyldes vaksinen. Da skyudes det at viruset er kommet tilbake og blitt sterkere, eventuelt som muterte varianter. Eller at folk dør av vanlige dødelige sykdommer. Hva som da kommer til å skje er trolig en ny type kaos, et hysteri og en redsel som verden aldri før har sett. Alt sammen et omhyggelig planlagt forløp for å dekke over at verdens toppledere er skyld i at verden nå raser sammen, politisk, religiøst og økonomisk. Og at de gjennom dette kaos vil gripe kontrollen gjennom tyrannisk diktatur. I disse betraktninger skulle jeg ønske jeg tok feil, men det vil tiden vise - om bare noen måneder.

  

FØRST VIRUS-KAOS MED PÅFØLGENDE SMITTE-KAOS OG NÅ RÅDER DET KOMPLETTE VAKSINE-KAOS
Svaret på hvorfor det er blitt slik kan ikke fattes om man utelukker at dette er et nøye planlagt teater der målet i første omgang er å skape kaos og forvirring for dernest å gripe kontrollen. Problem, reaksjon, løsning - hegeliansk prinsipp i moderne global dyster tapning. At virus-trollet var en fantasi akkurat som kongens nye klær, ble mange klar over ganske tidlig og ignorerte trusselen, eksempelvis Kari Jaquesson. Dette var tatt med i beregningen, så derfor ble smitte-trollet sluppet løs slik at de som allerede hadde gått fra forstanden aldri fant den igjen. I stedet ble det avstand, maske, håndsprit, isolasjon og nedstengning globalt. Men da organiserte mange tenkere seg som ikke var redd for trollet og dannet en global allianse av leger og forskere som til nå teller over 100.000 som advarer mot vaksinen på internett men som massemedia ikke slipper til. Dermed var det klart for det tredje trollet, den hastig produserte og ikke testede vaksinen som over halve verdens befolkning i redsel og panikk skrek etter. Men hastverk er som oftest lastverk slik at denne tredje akten i trollspillet ikke kunne ende i annet enn første og andre akt. Det komplette kaos. Folk er redde for vaksinen som allerede har drept tusenvis og gjort enda flere syke. Men mange tør likevel ikke annet enn å ta den fordi virustrollet og smittetrollet er enda farligere. Den ene vaksinen etter den andre viser seg å skade mer enn den gangner fordi det rett og slett ikke er snakk om vaksine, men kjemisk krigføring begått av en djevelsk korrupt maktsugen elite mot en stakkars befolkning de vil ha full kontroll på slik at folket lyder sin herres minste vink og godtar hva som helst av diktatoriske bestemmelser. Enden på visa, men før teppet går ned, blir at enda flere døde må begraves og at folketallet globalt blir så lavt som den styrtrike eliten ønsker seg. Motstandere som overlever denne bisarre forestillingen er ikke mange, og har klart seg fordi de har søkt skjul mens råttenskapen har utryddet seg selv slik råttenskap alltid gjør.

 

DERSOM GALSKAPEN IKKE STOPPES NÅ, VIL DE GALE SNART FÅ ALL MAKT OVER HELE VERDEN
Når en global allianse av ærlige leger og forskere går ut og sier at både viruset og pandemien er en bløff, er det bare bløffmakerne og deres naive tilhengere som vil kalle dem konspirasjonsteoretikere. Alliansen går lenger og advarer mot vaksinen som de sier ikke er noen vaksine og at den ikke verken er effektiv eller sikker. Den er et biologisk våpen som de håper virker mot en vettskremt befolkning som derfor gladelig tar den imot i god tro som offer for deres massive propaganda. Medlemmer av alliansen sier at stoffet virker etter 3 til 6 måneder og ender da i sykdom og det som verre er. Til nå har over 50.000 dødd etter vaksinen og hundretusener blitt alvorlig syke. Tallet stiger stadig og kan forventes å skyte i været etter en stund. Dette henger sammen med at vi påstås være for mange individer på jorden og at de unyttige må vekk. Sykdommen som har tatt livet av mange, skyldes andre ting enn et fantasivirus. Ønsket om å redusere befolkningen uten å straffes for det skjer ved hjelp av denne vaksinen og er nå i full gang. Men noen vil klare seg, de sterke, de lønnsomme som kan arbeide og tjene eliten på toppen i den nye verden de er i ferd med å skape. Hvis ikke denne galskapen stoppes snart, vil de klare det. Personlig tror jeg at noen over oss ser hva som skjer og griper inn om ikke annet enn i siste øyeblikk.

     

KINA WE NÅ BLITT TOTALT DIGITALT MED COVID-PASS OG SOSIAL KREDITT
Rapporter forteller at Kina nå har rullet ut digitalt pass på telefonen til alle landets 1.5 milliarder borgere. Det sier litt om hvor fort dette kan innføres andre steder. Bilder med store grupper av smilende kinesere viser stolt frem at de nå lovlig kan ha en jobb, tjene penger, reise kollektivt eller kjøre bil og handle i butikker. Det er jo det livet dreier seg om for de aller fleste. USA står nå for tur og deretter Europa. Den kinesiske modellen er allerede utprøvd og akseptert og forventes bare å plutselig være på plass. Ikke alle forstår hva dette innebærer, men kort fortalt blir det slik at om man oppfører seg politisk korrekt, får man poeng eller motsatt. Nye globale strenge regler kan plutselig komme, som at det blir forbudt å dyrke egen mat eller andre naturlige rettigheter forsvinner. Motvillig må mange da føye seg eller miste poeng som innebærer tap av privilegier som f.eks. å reise eller ha en bankkonto. The New World Order er kommet til Kina og ruller videre på skinnegangen til resten av verden. Vær forberedt på meget spesielle tider som veldig få vil skryte av om en stund. Bare de få som skjønner dette djevelske bedrag, har en sjanse til å klare seg ved å huke seg ned og ligge stille til denne sinnssyke ondskapen blir tatt hånd om av universets gode krefter.

   -

MYE KAN SKJE NÅR MANGE NOK REISER SEG I RASENDE PROTEST OG SIER NOK ER NOK
Når folk i alle land er fratatt sin frihet, sin jobb og mere til, har de ikke mye mer å tape. Når slike ulykkelige offer oppdager at det hele er et politisk spill om økt makt, kan det hende at mange vil ha ei høne å plukke med Storebror. De ansvarlige for løgnen om et farlig virus risikerer nå å stilles til ansvar for de skader som folk helt unødvendig er påført. En infeksjon med med mindre enn en kvart prosents reell dødelighet er ikke noe å frykte for hele befolkningen. Trafikkulykker er mange fler og burde føre til forbud mot bilbruk. Men siden målet er å skremme verden til total underkastelse, er virus-påfunnet effektivt nok. Tidevannet kan snu og der er vi kanskje nå. En global aha-opplevbelse pågår og talløse protestmarsjer verden over er i gang mens media tier om dette og heller fortsetter å skrike om høye smittetall fra en test som man nå vet ikke er pålitelig. Så er vaksinen kommet, selv om den ikke en gang er testet på dyr og derfor testes direkte på eldre og uføre. Men man må fortsatt holde avstand, bruke håndsprit og bære maske. At så mange har gått på denne bløffen er ufattelig, men media, skoleverk og underholdning har i åreviss fordummet befolkningen slik at dette nå var mulig å gjennomføre. Men så finnes det altså noen som har våknet og vekker opp andre slik at de forstår renkespillet og sammensvergelsen mot verdens befolkning for å kunne sprøyte inn i dem kjemiske stoffer som etter hvert tar kontroll over deres tanket og følelser. Denne voksende skare kan når som helst få overtaket, vilket har gjort virusmafian nervøs og kan tenkes vil stoppe opprørerne med for eksempel å slå av strømmen, for da stopper alt.

 

EN RENERE MENNESKERASE HAR ALLTID VÆRT ØNSKELIG, OG NÅ ER DETTE OFFISIELL POLITIKK
Rasehygiene virker motbydelig fordi det betyr eliminering av syke, handicappede og andre ulønnsomme individer. Adolf Hitler forsøkte å skape en ren arisk rase, men ble stoppet. Nå er ideen børstet støv av og prøves på nytt. Henry Kissinger og Bill Gates med flere har lenge promotert en reduksjon av verdens befolkning og har funnet sin løsning: Forgiftning i form av vaksine. Men da trengte man en global pandemi å bli redd for først, slik at alle måtte vaksineres. Et fiktivt virus ble funnet opp på grunn av en merkelig sykdom som skyldes økt elektromagnetisk stråling i nye 5G-storbyer. Sammenlign selv virkningen av stråling og den syskdom man sier viruset skaper. Elektromagnetisme behøves for å drive trådløs kommunikasjon mellom telefoner og andre elektriske enheter. En hel industri holder på å utvikles og byr på skatteinntekter i milliardklassen. Derfor vil man ikke folk skal tenke slik og kaller mistanken latterlig. Nå er troen på virus og vaksine sementert i størstedelen av verdens befolkning som derfor står i kø for å injiseres av aluminium, kvikksølv, petroleumprodukter og fosterceller for å nevne noen av de over sytti tvilsomme ingredienser som sies finnes i vaksinen. Som altså ikke er vaksine, men en langsomtvirkende giftig mix som så etter noen måneder har skapt andre "naturlige" sykdommer i kroppen man da dør av. En djevelsk slu metode for å komme unna med masseutryddelse. Den "reneste" rasen består da av individer på toppen som automatisk får makten over dem som overlever fordi de har et immunforsvar som klarer seg i kampen mot deres heksebrygg og dermed blir en helt "ren" rase etter deres oppfatning. Det mange glemmer, er at en enda høyere makt overvåker dette morbide skuespillet og griper inn i det absolutt perfekte øyeblikk.   

PROGRAMMERT FRYKT OG FORVIRRING ER NØKKELEN TIL FULL KONTROLL AV HELE VERDENS BEFOLKNING
Programmet innebærer en sterk reduksjon på 90 prosent angivelig fordi jordens ressurser ikke lenger rekker yil alle. En blank løgn, men så lenge mange nok tror det er sant, kan programmet fortsette. Frykten for et usynlig og upåviselig virus er etablert og forvirringen er kommet etter hvert som regler og lover for såkalt smittevern kan skifte fra time til time samtidig som straffen er hard for brudd på reglene. Ekspertene vet at viruset ikke finnes og at sykdommen som rammer mange skyldes elektromagnetisk stråling. Men så lenge det er pengene som bestemmer, vil ikke myndighetene vite av at ekspertene får snakke fritt. Bortsett fra de få som ikke spiser av det offentlige matfatet. Innføringen av 5G medførte en flom av merkelige dødsfall som skyldes at cellene i kroppen ble like forvirret som folk er nå fordi de ikke kunne tolke signalene. De kommuniserer som kjent ved hjelp av mikrosignaler levert av en strøm elektroniske partikler fra celle til celle. Våre myndigheter holdes i tømme av enda høyere makter. Denne makten bak makten har allerede kontroll over pengene, media, utdanning med mere. Politiske og religiøse bevegelser er for lengst tatt full kontroll på via penger i form av tilskudd og/eller skattefritak. Overvåkingen av befolkningen kan ikke reduseres, men heller økes. Like viktig er den nye teknologiske industrien som omfatter produksjon av allskens elektronisk utstyr til nye smarte hjem, fra biler til brødristere. Skatteinngang fra denne produksjon må ikke gå tapt ved at man røper at alt dette er basert på trådløs teknologi som krever sterkere og sterkere frekvenser, ned til millimeterbølger og dødelig mikrobølgestråling. Det er klart at ekspertene kjenner til den fare dette innebærer. Frykt og forvirring er derfor bra å kunne bruke så folk ikke reiser seg mot myndighetene og henretter dem på gaten.

 

  

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Ingrid De Long | Svar 15.02.2021 12:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 12:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

...
20.01 | 18:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

...
19.01 | 18:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

...
10.01 | 18:27

Hei, og tusen takk for svar

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE