VELKOMMEN TIL FORLAGET FAGERVOLL

POET OG FORFATTER ROALD DANIELSEN

NÅR ENS NÆRMESTE IKKE FORSTÅR SITT EGET BESTE, ER DET IKKE MYE EN FAR KAN GJØRE FOR SINE BARN OG BARNEBARN ANNET ENN Å ELSKE DEM

MIN INTERESSE FOR SANNHET OG RETT GIR MEG LYST TIL Å SKRIVE OM DETTE:    

TRIST Å TENKE PÅ AT DET SNART ER TID FOR Å TA ET ENDELIG FARVEL
Menneskeheten er ikke bare dødssyk men også dødsdømt. Ærlig fremtidsforskning gir ikke mye grunn til optimisme. Matematikk, statistikk, algoritme sammen med sunt bondevett peker i samme retning. Dette går ikke særlig lenger. Forskeren Guy McPherson har sjokkert verden ved å si vi har mindre enn ti år på oss før det er slutt. Verdens maktelite er avslørt med planer om fysisk å redusere verdens befolkning med over 90 prosent ved hjelp av en ny vaksine mot et påstått virus. Panikken rundt viruset har skremt verden slik opp at den ikke kan tenke rasjonelt og bare gjør som de blir beordret. Men den største faren kommer fra en overnaturlig kilde. Det fatter bare dem som forstår at det finnes en mektig førsteårsak som kalles Gud og som nå har sagt at nok er nok. Dagens begivenheter er forutsagt i detalj og den som ikke tror på dette og bringer sitt forhold til Gud i orden snarest, må forberede seg på å ta et snarlig farvel med slekt og venner. Et forferdelig ragnarokk er allerede i sikte og bare noen få vil klare seg, de som ber slik: Fader vår. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme og la din vilje skje på jorden som i himmelen... 


NÅR KRITIKK ER BERETTIGET, NYTTER DET LITE Å BEKJEMPE DEN
Det er noe fundamentalt galt med det bestående. Det verste er at de fleste foretrekker det gale fremfor det rette. Skeptikere som kritiserer systemet, blir latterliggjort og dysset ned. Avhoppere og inside-informanter blir demonisert, kjeppjaget, ærekrenket og isolert. I verste fall blir kritikere myrdet. Makthaverne, politiske som religiøse, har liten interesse av å gi fra seg makten og gjør hva de kan for å beholde den med de privilegier makten medfører. Men den som ikke tåler kritikk, har som oftest noe å skjule. Med tiden vil alt komme for en dag. Kritikk er ikke alltid ondsinnet og som stål slipes med stål, kan kritikk gjøre ting bedre. Verdens ledere får kritikk fra alle kanter og må svare på den. De som ikke tåler kritikk er de som vil kontrollere hva du tenker og mener, kanskje også hva du sier og gjør. Det kan gå en tid, men så går det ikke lenger. Det er tre ting som ikke kan skjules særlig lenge, nemlig solen, månen og sannheten.    


PAPPA ER  BLITT EN KONSPIRASJONS-TEORETIKER KLAR FOR INNLEGGELSE
Mine voksne barn smiler overbærende til meg når jeg forteller dem hvor jeg tror verden nå går og leser neppe hva jeg skriver her. Jeg følger godt med på det som skjer men som ikke står i avisen og som de derved skjuler. Unnlatelse er også en synd og falske nyheter kommer ikke fra kritikere. Min skepsis ble vekket da jeg oppdaget at media sensurerer og fordreier sannheten og faktisk også lyver uforskammet. Selv kaller jeg meg konspirasjons-analytiker og har funnet ut at mange teorier virkelig er fakta. Verden blir ikke bedre og bedre selv om noen vil ha oss til å tro det. Virushysteriet burde vekke flere opp av døsen, men alle er så opptatt med sitt at det nå skal et sjokk til for dem å fatte virkeligheten som egentlig skriker alarmerende mot en. Men utilbørlig påvirkning, kondisjonering, trening, indoktrinering og hjernevasking har pågått så lenge gjennom utdanning og media at evnen til å tenke fritt og kritisk for det meste er borte. Når en tenker på hvorfor noen kyniske høytstående individer driver på slik, kan behovet for innleggelse snart vise seg.


FORELDRE KAN FÅ NYE BARN, MEN BARN KAN IKKE FÅ NYE FORELDRE 
Mitt slektstre er plantet i relativ god jord og har en kraftig stamme med fire hovedgreiner og til nå hele ti kvister som er klar til nok en knoppskyting. De fire greinene har grodd ut til hver sin kant og har festet seg der, liksom også kvistene har funnet sine egne himmelretninger å strekke seg mot. Ved roten ligger skatten - arvesølvet - som kan ses ovenfra. Men ved roten ligger også øksen. Bærer ikke treet noen frukt vil øksemannen si: Hugg treet ned! Nei, trygler er jeg, ta heller et annet tre og ikke mitt. La det vokse en stund til og se om greinene og kvistene kjenner sin nærhet til stammen og roten. Men om så var at ulykken skulle skje og øksemannen fikk sin vilje, så vil det kanskje kunne gro en ny spire eller to fra den gamle roten. I min hage hugget forrige eier ned et stort bjørketre. Når vi flyttet inn spiret fem små kvister frem som nå er fem store flotte bjørketrær med en rot.   


DETTE VIL DU VEL IKKE TRO, MEN DET ER NOK DESSVERRE HELT SANT
Bill Gates tilhører eliten av uekte jøder fra Magogs land Khazaria som nå heter Kaukasus. De oversvømte Europa for flere hundre år siden og senere USA og grep kontrollen over bank og finans, utdanning og media. Til eliten hører også George Soros og Henry Kissinger med flere, kjent for sine ideer om The New World Order. Bill Gates hadde erfaring med og profittert på datavirus og antivirusprogram. Han ble valgt til å skremme verden til å akseptere sin vaksine som man vet inneholder stoffer som kan reagere med visse frekvenser elektromagnetisk stråling slik at hvert menneske da kan styres via satellitt dit eliten vil. Alle skal nå få et nytt pass som viser at de har tatt vaksinen og ikke lenger er såkalt smittefarlige. Uten dette pass kan de ikke ferdes fritt ute i samfunnet. Elementære friheter skal nå erstattes med privilegier for dem eliten godkjenner. Det absurde som nå skjer og som føles ubehagelig av alle, ble planlagt for over ti år siden av Rockefeller Foundation. Bare den som leser seg opp og graver i haugen av tilgjengelig usensurert informasjon, vil skjønne at dette er den brutale virkelige sannhet. Alle andre vil tro at dette bare er tull ikke verd å bry seg om. 


NÅ SOM KAOSET BRYTER LØS, VET IKKE MANGE HVA DE SKAL GJØRE
Det har allerede begynt i Kina. Så har det fortsatt i New Zealand og Australia. Canada er under bearbeidelse. Alle stater der London har hatt en finger med i spillet. Totalitært tyranni har fått skikkelig fotfeste ved hjelp av årets påståtte pandemi. USA er under angrep og i skrivende stund ser man bevis på at landet kollapser, politisk, økonomisk, sosialt. De nærmeste ukene avgjør landets skjebne og ting ser ikke bra ut. Rabalderet kommer så til Europa og resten av kloden. For dette kaos er planlagt og veldig få vet hva de skal gjøre. Panikken etter pandemien har lagt seg en smule nå, men man ser en ny bølge uro nærme seg. Problemet er at de fleste ikke vil forstå eller grave etter sannheten. De er allerede infektert av et virus som er farligere enn Covid-19. De er hjerneskadet og stoler på at myndighetene skal løse problemene for dem. Det som kommer til å skjer er at myndighetene eliminerer alle som de ikke har nytte av. Skal man unngå denne nye utryddelsen må man komme seg så langt unna søkelyset som det går an. Kaste alt som kan spores og finne et sted med dårlig dekning, gjemme seg og vente til råttenskapen ødelegger seg selv. Et sted med drikkevann og jord til å dyrke poteter.    


FOLKET BEGYNNER Å FORSTÅ OG RASLER NÅ ALVORLIG MED SABLENE
Det britiske parlament risikerer nå å bli stevnet for retten av en gruppe høytstående advokater for bedrageri, forræderi og folkemord. Sannheten om Covid-19 har for lengst gått opp for dem som er i stand til å tenke. Hysteriet og panikken er konstruert av verdens styrtrike elite som lenge har regjert uten å synes, men som nå har avslørt seg selv ved denne virusbløffen. Målet var å omforme verden til et samfunn av herskere og slaver. Og var det ikke for at det fortsatt finnes tenkende mennesker, ville de lett kunne lykkes. En slik alvorlig anklage mot den britiske regjering ender selvsagt i Haag, men innen den tid kan mye skje. Og dette løser ikke det globale problem, men får folk til å tenke og forstå slik at alle kan ta sine forholdsregler. Men siden bevisst systematisk fordumming gjennom skole og media har pågått i årevis, vil trolig de fleste ikke begripe noe. Et streif av lys likevel for dem som vil se veien videre. Les www.henrymakow.com
 for dypere innsikt.                                           


WHO BRÅSNUR HVA ANGÅR LOCKDOWN SOM MIDDEL MOT SPREDNING
Hvis ikke dette sjokkerer deg, kan redselen for Covid-19 ha skadet dine hjerneceller til det uhelbredelige. Verdens Helseorganisasjon har nå via spesialombud David Nabarro sagt at de ikke lenger anbefaler å stenge ned samfunnets næringsliv(!) "Meningen med lockdown var at vi skulle kunne reorganisere, omgruppere og rebalansere våre ressurser. Men se hva som er skjedd med turismen og med landbruket. Stopp derfor å bruke lockdown som det primære middel for å begrense smitte. Det eneste vi har oppnådd med dette, er at de fattige er blitt veldig mye fattigere." Denne rystende innrømmelsen stemmer med sunt bondevett, men avslører samtidig hva våre myndigheter og eksperter egentlig er. Når sannheten om Covid-19 endelig går opp for mange nok og hva dette har kostet, må man regne med at veldig mange blir veldig vrede.

                                                             

LES MER OM DETTE I ARKIVET 

 

   FORLAGET FAGERVOLL


Forlaget Fagervoll er en nettbasert presentasjon av mine tekster som er gratis lesbar for alle som vil. Noen bøker har det likevel blitt og flere er under arbeid. Poesi og prosa som dikt og fortellinger, avhandlinger og eventyrlig fantasi til underholdning og føde for tenkende hjerner. Noen av tekstene kan glede og inspirere, mens andre kan forarge og skremme. Velkommen til å lese mine tekster som gjerne kan gis både ris og ros i kommentarfeltet nederst.
 
Med hilsen

ROALD DANIELSEN
FORLAGET FAGERVOLLDenne nettside ble opprettet den 15. juli 2010
Copyright:  Forlaget  Fagervoll  og  Roald  Danielsen

TANKER OMKRING DET Å SKRIVE

OM SKRIVETØRKE I TOMT HODE 
Av og til er man helt tom for ideer og da må man henge litt til tørk for å få ny futt. Kanskje det hjelper å reise litt? Eller søke kontakt med andre skribenter som også henger på en snor? Eller lese en bok andre har skrevet?

Selv midt i et prosjekt kan man stoppe opp. Da er det bedre å vente litt enn å skrive bare tull.  Men når gnisten kommer tilbake, en god ide er unnfanget og fødes, da går pennen varm igjen!

Jeg har selv opplevd skrivetørke mange ganger. Å skrive på kommando går ikke. Man må rett og slett få ånden over seg. Da kommer teksten som en buldrende foss og tørken er over for nok en gang.

ROALD DANIELSEN


OM Å SI TING MED ENKLE ORD

Albert Einstein sa en gang til en kollega: "Forklar meg dette som om jeg var et lite barn!"
Denne velkjente kloke mannen har gitt verden mange visdomsord og forsto tydeligvis verdien av enkle ord fremfor kompliserte formuleringer som mange bare later som de skjønner. Som matematiker og fysiker overgikk han selv de aller skarpeste og forsto ligninger som bare få kunne følge med i. Likevel var han altså tilhenger av det helt enkle og lille.

Mange vitenskapsmenn og andre høyere utdannede personer har gått i den fellen å tro at det er viktig å demonstrere at man kan mange fremmedord og dermed vil vise hvor flinke de er. Den virkelig kloke er den som går inn for at flest mulig lyttere eller lesere skal forstå hva som blir sagt. De andre vil heller imponere og briljere med fine og velklingende ord og formuleringer som saktens kan være både interessante og underholdende. Men kanskje da bare for noen og lar de andre henge i luften som et spørsmålstegn. Selv om de later som om de har forstått alt sammen!

Som forfatter har det vært viktig for meg å få frem et poeng med enklest mulig formulering av kjente ord. Å prøve å imponere mine lesere med allskens adjektiver for å beskrive hver minste ting i detalj, er ikke min stil. Noen har likevel klart det med stor suksess og er blitt bestsellere. Beskrivende ord, altså adjektiver, er gode krydderier å ha i storyen, men det er best om de brukes med omhu. Det kan fort bli for mye krydder og da er mye av smaken forsvunnet.

Det enkle er ofte det beste, og som forfatter har jeg opplevd å høre at det jeg skriver er så koselig å lese på senga. Jeg håper ikke at det derved er søvndyssende, men at det var ment som god kritikk jeg gjerne tar med meg.
 
ROALD DANIELSEN


OM Å KUNNE GI KOMMENTARER
Du som besøker denne websiden er velkommen til å skrive en kommentar i boksen nedenfor. Ris og ros er like velkommen, men husk at det er regler for hva man kan poste på nettet. Av den grunn behøver man ikke være redd for å uttrykke seg. En liten hilsen kan være nok og er veldig hyggelig. Min webside er intet diskusjonsforum og kommentarboksen er heller ikke beregnet for lange dialoger. 

Som forfatter har jeg meninger og som sådan har man både venner og fiender. Alle trenger ikke være enig med meg, men det er bedrøvelig at enkelte kverulanter absolutt må uttrykke sin uenighet i form av kvalme kommentarer. Slike blir naturligvis straks slettet og blokkert.

Dersom du er interessert i mitt forfatterskap, er du vel også interessert i ord og kanskje skriver du også selv. I så fall er du ekstra velkommen til ikke bare å skrive en kommentar, men også å besøke vårt lille kulturhus i Bengtsfors som ligger i svenske Dalsland. Hos oss vil du finne både ord og bilder, men også musikk, dype tanker og mye moro.

ROALD DANELSEN


OM SKRIVEFEIL
Jeg skal da ikke påstå at det ikke forekommer skrivefeil i mine tekster. Det har jeg nemlig blitt gjort oppmerksom på flere ganger og det stemmer. Et ordtak sier: "Den som ikke gjør så mye, begår heller ikke mange feil. Og den som ikke gjør feil, gjør som regel ikke så mye annet heller." Man kan dra på smilebåndet av mindre enn dette. Skrivefeil er et fenomen som ikke har latt seg helt utrydde, til tross for all verdens fine retteprogram.

Det er imidlertid to typer skrivefeil som er viktige å skille fra hverandre. Den ene er rene slurvefeil eller tastefeil. Man skriver ikke lenger med penn og blekk, men det tastes på et brett med bokstaver som er koplet til en datamaskin. I farten kan man derfor lett trykke på feil tast, særlig hvis farten er stor som den ofte er hos meg. Slike feil kan også være vanskelige å oppdage, men avsløres gjerne ved et innebygd retteprogram. Men selv da kan enkelte feil slippe gjennom dersom det feilskrevne ordet er blitt til et annet ord som også står på listen.

Den andre typen feil er dem man begår i ren uvitenhet, altså at man ikke vet hvordan ordet skal staves. Man kan tro man vet det og så blir det likevel feil. Slike tabber er det ikke mange av i mine tekster, for om jeg er i tvil, sjekker jeg alltid ordet opp i en ordliste.

Det er dessuten alltid vanskelig å se sine egne feil, bokstavelig talt i det man har skrevet. Derfor finnes det korrekturlesere og redaktører som ser over teksten andre har skrevet. Enkelte ganger har man flere til å sjekke teksten, dersom denne er særdeles viktig å få helt korrekt.

På kommentarfeltene til bloggere og nyhetssider finnes en flom av uttalelser og det er fornøyelig å se hvor artig mange skriver, både på dialekt og sleng, med og uten feil. Både kunnskapsfeil og slurvefeil glimrer slett ikke med sitt fravær. Tvert imot, her vrimler det av skrivefeil som mange ganger kaller på latteren.

Skrivefeil er likevel irriterende å støte på for den seriøse leser. Mest irriterende er det for skribenten som oppdager feilen etter at teksten er gått i trykken. Det er dette man kaller "trykkfeildjevelen". Men det finnes andre feil som kan være farligere enn rene skrivefeil og det er å gå surr i teksten. En forfatter fortalte meg at han hadde skrevet en roman der han ved en forglemmelse lot samme person bli myrdet to ganger. Det oppdaget han etter at boken var trykket og som måtte derfor kasseres for omskriving og trykking på nytt.

Jeg forsøker så godt jeg kan å rette opp mine feil. Jeg tror derfor det ikke er så mange etter at teksten er gjennomlest og korrigert. Retteprogrammet på denne siden er ikke helt perfekt. Derfor må jeg finne feil og rette dem direkte på siden her, og da kan noen komme til å lese den uredigerte råteksten og derved finne flere feil før jeg har fikset det. Men jeg skriver ganske mye og begår derfor flere skrivefeil enn dem som nesten ikke skriver i det hele tatt.

Alt dette tatt i betraktning, håper jeg du får glede av å lese det du finner interessant på denne siden.

ROALD DANIELSENSkriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

ALLIS LYSNE | Svar 19.07.2018 21.17

Konspirasjonsteoretiker er et skjellsord for å latterliggjøre dem som er i stand til å avsløre den pågående sammensvergelse

ALLIS LYSNE | Svar 14.05.2018 11.12

På Island ble banksvindelen avslørt og direktørene puttet i fengsel og Staten selv overtok bankvirksomheten

Allis Lysne | Svar 09.05.2018 04.29

Plastic is Fantastic er det sagt, men sannheten er at plastik er forferdelig farlig

jürgen silling | Svar 09.03.2016 03.41

Underbart,
Bör läsas i lugn och ro med eftertanke...
JS

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.10 | 06:33

En liten limerick som du skal ha takk for, Egensnekra og lokalt hjemmegjort. Gi meg gjerne flere...

...
06.10 | 15:04

.. gi mersmak.
Første forsøk Bjørn

...
06.10 | 15:03

En forfatterspire fra Drøbak
fomler med dikt som sikkert blir mistak
Han stabler ord opp og ned bak og fram
men syns slett ikke det er rettfram
å la det hele..

...
06.10 | 13:31

Mange takk for dette kurset. Skal bruke god tid og lese det nøye. kanskje det kommer noe ut i andre enden ...

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE